Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Innovaties voor een duurzame toekomst
De felbegeerde InfraTech Awards.

Innovaties voor een duurzame toekomst

De InfraTech Innovatieprijs is al decennialang een belangrijk platform voor het tonen van baanbrekende innovaties in de infrasector. De editie van 2025 belooft niet alleen de traditie van technologische vooruitgang voort te zetten, maar legt ook een nog sterkere nadruk op duurzaamheid. Op deze plaats alvast een overzicht van de opzet, de categorisering en de specifieke inzendingen die kans maken op erkenning tijdens de prijsuitreiking in januari 2025.

InfraTech, de toonaangevende en grootste vakbeurs voor de infrasector, staat sinds zijn oprichting bekend om het stimuleren van innovatie. Dit jaar is de focus van de Innovatieprijs 2025 gericht op het bevorderen en belonen van vernieuwende ideeën in de breedste zin van infrastructuur. Dit omvat onder andere vaarwegen, spoorwegen, IT-infrastructuur, en smart city-initiatieven. De nadruk ligt op het adresseren van de hedendaagse uitdagingen op het gebied van klimaat, energie, circulaire economie en duurzaamheid.

Deelnemers kunnen hun inzendingen tot 30 september 2024 indienen, waarbij zij een poster, video en een toelichting moeten meesturen. De jury, samengesteld uit vertegenwoordigers van infrabeheerders, brancheverenigingen en kennisinstellingen, wordt voorgezeten door Arno Visser, voorzitter van Bouwend Nederland. De jury beoordeelt de inzendingen op impact, originaliteit, toegevoegde waarde en volwassenheid. 

Maxime Verhagen heet het publiek welkom.

Belangrijke data en voorwaarden

De deadline voor het indienen van inzendingen is 30 september 2024. Genomineerden zullen in december hun inzendingen presenteren aan de voltallige jury in Rotterdam Ahoy. De uiteindelijke winnaars worden bekendgemaakt tijdens InfraTech op 15 januari 2025 in Rotterdam Ahoy. De minister van Infrastructuur en Waterstaat zal de prijzen uitreiken en de innovaties bezoeken op de beursvloer.. Elke categorie kent drie genomineerden, waarvan de winnaars een InfraTech Promotiepakket ter waarde van € 2.000 ontvangen.

Categorieën en criteria

Net als voorgaande edities kent de InfraTech Innovatieprijs drie categorieën: Productinnovatie, Procesinnovatie, en Duurzame Samenwerking. Dit jaar wordt er extra nadruk gelegd op duurzaamheid binnen elke categorie.

1. Productinnovatie: Deze categorie omvat inzendingen waarbij bestaande producten zijn verbeterd of geheel nieuwe producten zijn ontwikkeld. Innovaties die bijdragen aan klimaatdoelstellingen, zoals circulaire oplossingen of vermindering van CO2-uitstoot, krijgen extra aandacht van de jury.

2. Procesinnovatie: In deze categorie worden vernieuwende productie-, realisatie- of logistieke processen beoordeeld. De jury zoekt naar processen die duurzaam zijn en bijdragen aan bijvoorbeeld de versnelling van circulair bouwen of klimaatadaptatie.

3. Duurzame Samenwerking: Deze categorie richt zich op samenwerkingsverbanden die lang meegaan en toekomstbestendig zijn. De samenwerking moet bijdragen aan duurzame doelstellingen, zoals een circulaire infrasector in 2030.

De InfraTech Innovatieprijzen 2025 beloven opnieuw een platform te bieden voor innovaties die niet alleen technologische vooruitgang brengen, maar ook een duurzame toekomst bevorderen. Met een sterke nadruk op klimaat en circulaire economie zullen de winnaars van deze editie niet alleen de infrasector verbeteren, maar ook een significante bijdrage leveren aan de toekomst van deze sector. 

InfraTech nodigt alle innovators en pioniers uit om deel te nemen aan deze wedstrijd en hun bijdrage aan de vooruitgang en verbetering van de infrasector te tonen. Behalve een mooie award en een InfraTech Promotiepakket ter waarde van € 2.000 ontvangt de winnaar van elke categorie ook een redactioneel artikel van twee pagina’s in de eerste editie van GWW-Bouwmat van 2025. Daarmee blijf je ook
ná de beurs ‘top of mind’. GWW-Bouwmat is net als in 2023 mediapartner van InfraTech. In de aankomende edities wordt uitvoerig voorbeschouwd op het event met als kers op de taart een grote beursspecial in de laatste editie van 2024.   

Winnaars in 2023

De editie van 2023 toonde al het belang en de impact van de InfraTech Innovatieprijzen. Winnaars als bouwbedrijf Max Bögl, Antea Group en een samenwerkingsverband uit Gelderland lieten zien hoe innovaties de infrasector voorgoed kunnen transformeren.

Max Bögl won in de categorie Productinnovatie met een modulair viaduct dat sneller en goedkoper gebouwd kan worden en eenvoudig te onderhouden is.

Antea Group won de prijs voor Procesinnovatie met hun AI-gestuurde ontwerp-tooling voor funderingsontwerpen, die zowel tijd als grondstoffen bespaart.

De Duurzame Brandstofketen uit Gelderland, winnaar van de categorie Duurzame Samen-werking, realiseerde een lokale brandstofketen die biogas omzet in zero-impact brandstof voor regionale bouwprojecten. 

(Beeld: CB Images)

Hoe het de winnaars van 2023 is vergaan

Een revolutie in bruggenland

Met de introductie van betonnen dekplaten die los op de liggers worden geplaatst, bracht Max Bögl twee jaar geleden een revolutie teweeg. De modulaire viaducten kunnen in een oogwenk worden geïnstalleerd en, indien nodig, net zo snel weer worden verwijderd. De sleutel tot dit succes ligt in de extreme maatnauwkeurigheid tijdens de productie.

In Duitsland zijn de modulaire bruggen van Max Bögl, met lengtes tot 40 meter en beschikbaar in twee breedtematen, inmiddels goedgekeurd voor plaatsing boven snelwegen. In de afgelopen jaren zijn er al drie van deze bruggen geïnstalleerd, waaronder een bij Emmerich, net over de grens bij Arnhem. In de afgelopen jaren zijn er nog een aantal gerealiseerd, met een bouwtijd van slechts drie maanden per brug. Die projecten waren niet alleen innovatief, maar ook kostenconcurrerend. De populariteit van het systeem neemt toe, ook in Nederland.

Een van de opvallendste kenmerken van het systeem is de extreme maatnauwkeurigheid waarmee de onderdelen worden geproduceerd. De dekplaten worden los op de staalbetonliggers gelegd en er komt geen asfaltlaag overheen. De platen zijn zo nauwkeurig geslepen dat ze tot op een tiende millimeter op maat zijn, wat ongekend is in de civiele techniek, waar meestal met toleranties van centimeters wordt gewerkt.

Bij de landhoofden worden de dekplaten gefixeerd, zowel in overspanningsrichting als zijdelings, zodat alle elementen stevig op hun plek blijven en het dek de krachten van remmende voertuigen kan opvangen. Het verkeer rijdt rechtstreeks over het beton, dat in de fabriek machinaal is opgeruwd voor voldoende grip. Dankzij de precisie bij de overgang van plaat naar plaat merken bestuurders niets van de naad, waardoor een soepele rit gegarandeerd is.

De verfijnde slijptechniek die Max Bögl toepast, werd oorspronkelijk ontwikkeld voor de productie van betonnen segmenten voor windturbinemasten. Deze segmenten worden tot ringen samengesteld en vervolgens gestapeld tot een toren. Externe voorspanning zorgt ervoor dat de toren als één geheel functioneert. Het begint echter met de extreem nauwkeurige productie van de segmenten, die na het ontkisten met een tolerantie van een tiende millimeter worden geslepen.

Max Bögl is bij uitstek geschikt om deze complexe en verfijnde technieken te ontwikkelen. Het 94 jaar oude familiebedrijf, nu geleid door de derde generatie, investeert met een lange tijdshorizon en ontwikkelt innovatieve oplossingen in eigen beheer. Met eigen staal- en betonfabrieken, en een ingenieursbureau in de groep, beheerst Max Bögl de hele bouwketen, waardoor ze niet afhankelijk zijn van externe partijen.

De modulaire viaducten van Max Bögl bieden een toekomstbestendige oplossing voor infrastructuurprojecten, met voordelen zoals korte bouwtijden, kostenbesparing en duurzaamheid. Met de voortdurende uitbreiding van het systeem in Duitsland en de groeiende interesse in Nederland, lijkt de toekomst voor deze innovatieve aanpak veelbelovend.

Kustmatige intelligentie verovert ook de infrasector

Antea Group ontwikkelde al voor de definitieve opkomst van AI een baanbrekende innovatie die de manier waarop infrastructuurprojecten worden ontworpen, fundamenteel verandert. Met behulp van kunstmatige intelligentie en genetische algoritmes introduceert het bedrijf ‘genetisch ontwerpen’, een techniek die aanzienlijke voordelen biedt voor de infrasector. Deze innovatie belooft niet alleen de snelheid en nauwkeurigheid van ontwerpen te verbeteren, maar draagt ook bij aan duurzaamheid door het minimaliseren van grondstofverbruik en CO2-uitstoot.

Genetisch ontwerpen is een geavanceerde methode waarbij kunstmatige intelligentie (AI) en genetische algoritmes worden ingezet om infrastructurele ontwerpen te optimaliseren. Deze techniek stelt Antea Group in staat om binnen een dag duizenden varianten van een ontwerp te genereren en te evalueren. Het algoritme selecteert vervolgens de meest efficiënte en duurzame opties, waarbij rekening wordt gehouden met factoren zoals materiaalgebruik en milieueffecten.

Volgens Antea Group betekent deze aanpak een revolutie in engineering. Waar een constructeur wekenlang rekenwerk nodig heeft, kan het algoritme in enkele uren hetzelfde bereiken. Dit versnelt niet alleen het ontwerpproces, maar zorgt ook voor slankere, duurzamere ontwerpen die minder grondstoffen verbruiken en dus een lagere ecologische voetafdruk hebben.

De voordelen van genetisch ontwerpen zijn aanzienlijk. Door de mogelijkheid om snel en efficiënt tal van ontwerpopties te genereren en te analyseren, kunnen infrastructurele projecten sneller worden gerealiseerd met minder verspilling van middelen. Dit is bijzonder relevant in een tijd waarin de infrasector te maken heeft met uitdagingen zoals capaciteitsproblemen en de noodzaak om snel te reageren op klimaatveranderingen en andere milieukwesties.

Antea Group heeft al succesvolle toepassingen van genetisch ontwerpen laten zien. Een voorbeeld is de optimalisatie van funderingsontwerpen onder tunneltoeritten. Door AI toe te voegen aan parametrisch ontwerpen, kan het bedrijf binnen één dag duizenden varianten doorrekenen, wat resulteert in het meest optimale ontwerp met een minimale CO2-uitstoot en verminderd grondstofverbruik. Deze efficiënte inzet van schaars beschikbare kennis in de infra is van cruciaal belang voor de toekomst van onze samenleving.

Antea Group’s aanpak toont aan dat duurzaamheid en efficiëntie hand in hand kunnen gaan. Door gebruik te maken van geavanceerde technologieën kunnen projecten niet alleen sneller en goedkoper worden gerealiseerd, maar ook met een kleinere impact op het milieu. Dit maakt genetisch ontwerpen niet alleen een technologische doorbraak, maar ook een belangrijke stap richting een duurzamere toekomst.

Met genetisch ontwerpen zet Antea Group de toon voor de toekomst van infrastructurele engineering. De techniek biedt een antwoord op de groeiende vraag naar efficiënte, duurzame oplossingen in een snel veranderende wereld. Door de kracht van kunstmatige intelligentie te benutten, kan de infrasector niet alleen voldoen aan de huidige eisen, maar ook voorbereid zijn op de uitdagingen van morgen.

Infratech 2025: Ruimte voor ontwikkeling

Met meer dan 20.000 bezoekers, ruim 500 exposanten en meer dan 200 kennissessies is InfraTech iedere twee jaar de belangrijkste ontmoetingsplek voor professionals uit de infrasector. Rotterdam Ahoy is tijdens die vier dagen in januari dé ontmoetingsplek voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Het evenementencomplex in de Maasstad wordt dan niet alleen bevolkt door aannemers en ingenieurs, maar ook door beslissers en bestuurders van Rijkswaterstaat, alle twaalf provincies, de waterschappen en heel veel gemeenten. InfraTech 2025 vindt plaats van 14 t/m 17 januari in Rotterdam Ahoy.

Milieuwinst door samen-werking in brandstofketen

Waterschap Vallei en Veluwe en Gashouders sloegen een paar jaar geleden de handen ineen in de Duurzame Brandstofketen. Dit samenwerkingsproject zorgde voor de levering van biogas aan regionale bouwprojecten van GMB en boekte al aanzienlijke milieuwinst. 

De Duurzame Brandstofketen was een samenwerkingsverband tussen Waterschap Vallei en Veluwe, Gashouders en bouwbedrijf GMB. Het project draaide om het opzetten van een vulstation voor biogas, dat werd geproduceerd uit overtollig biogas van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Renkum. Dit biogas werd gebruikt als brandstof voor bouwmachines en -voertuigen, waarmee de CO2-uitstoot en andere schadelijke emissies aanzienlijk werden verminderd.

Het project omvatte de gehele keten, van productie tot eindgebruik. Gashouders voerde de regie over de keten en zorgde ervoor dat het overtollige biogas niet werd afgefakkeld, maar in plaats daarvan werd opgevangen en omgezet in een zero-impact brandstof. Deze brandstof werd vervolgens geleverd aan bouwprojecten van GMB in de regio, waarbij de eerste lokale brandstofketen werd gerealiseerd van de RWZI in Renkum naar een bouwplaats in de omgeving.

De Duurzame Brandstofketen maakte gebruik van geavanceerde technologieën om biogas om te zetten en op te slaan. Buse Gas B.V. ontwikkelde containers voor de opslag van biogas, terwijl Koninklijke Van Twist zorgde voor de levering van een gasmotor voor een hybride aggregaat dat op lokaal geproduceerd biogas draaide. Deze infrastructuur zorgde ervoor dat de biogaslevering efficiënt en betrouwbaar verliep, wat cruciaal was voor het succes van het project.

Het resultaat was een aanzienlijke reductie van schadelijke emissies. Doordat het biogas afkomstig was van een hernieuwbare bron en lokaal werd geproduceerd en gebruikt, werden de uitstoot van CO2, stikstofoxiden en fijnstof op zowel de RWZI als de bouwplaats verminderd. Dit droeg bij aan schonere lucht en een beter milieu in de regio.

Een belangrijk aspect van de Duurzame Brand-stofketen was de samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). De HAN voerde onderzoek uit naar de positieve milieu-impact van de keten, waarbij ze de effectiviteit en duurzaamheid van de gebruikte technologieën evalueerden. Dit onderzoek was essentieel om de voordelen van het project te kwantificeren en te communiceren naar een breder publiek.

Daarnaast bood de samenwerking met een onderwijsinstelling zoals de HAN kansen voor studenten en onderzoekers om praktische ervaring op te doen met duurzame technologieën en bij te dragen aan innovatieve projecten. Dit versterkte de link tussen academische kennis en praktische toepassingen, wat cruciaal was voor de verdere ontwikkeling van duurzame oplossingen.

De toekomst ziet er rooskleurig uit voor de Duurzame Brandstofketen. Met plannen om de capaciteit uit te breiden en de technologie verder te optimaliseren, kan het project dienen als model voor andere regio’s en sectoren. Door het succes van deze samenwerking te delen, hopen de betrokken partijen andere organisaties te inspireren om vergelijkbare duurzame initiatieven op te zetten.   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.