Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Innovaties, kennis delen en veel aandacht voor waterbouwers

Innovaties, kennis delen en veel aandacht voor waterbouwers

Registratie InfraTech 2023 geopend

Infraprofessionals kunnen zich weer registreren voor het grootste platform voor de sector: InfraTech. Na een gedwongen online-versie in 2021 gaan de deuren van Rotterdam Ahoy van 17 tot en met 20 januari 2023 weer wagenwijd open voor de 15e editie van de vakbeurs en de bijbehorende kennissessies en congressen. Op deze pagina’s alvast aandacht voor de InfraTech innovatieprijzen en een speciale plek voor waterbouwers. 

De InfraTech Innovatieprijzen zijn al jarenlang een belangrijke graadmeter voor de laatste ontwikkelingen in de infrabranche. De inschrijving voor de eerstvolgende editie is inmiddels gesloten, de vakjury buigt zich momenteel over de vraag wie in december mee mag doen aan de pitchronde. Een mooi moment om te kijken hoe het de winnaars uit 2021 vergaat. 

Tijdens InfraTech 2023 zal voor de eerste keer ook het congres ‘Bouwen in Water’ plaatsvinden op 19 januari 2023.

Verlengen van houten palen

Protekta won in 2021 de InfraTech Innovatieprijs in de categorie productinnovatie. Het bedrijf uit het Brabantse Gemert bedacht een methode om houten palen aan elkaar te koppelen. Door het gebruik van glasvezelwapening en een speciaal ontwikkelde hars die geschikt is voor boven- en onderwater kunnen palen die worden gebruikt voor onder andere meerpalen, bruggen, remmingwerken, steigers en sluisdeuren langer worden gemaakt. Dat bespaart veel nieuw hout en verlengt bovendien de levensduur van veel bruggen en remmingwerken. Protekta noemt zijn product ‘Vergeten Hout’. In Nederland staan namelijk duizenden oude palen in het water die hergebruikt kunnen worden.

Bijna twee jaar later heeft Protekta flink bespaard op nieuw hout en op CO2-uitstoot, zo laat Lucie Roep van Protekta weten. “Bij een enkel remmingwerk van 12 meerpalen bespaar je circa 15 kuub hout en bespaar je circa 912,87 kg CO2. En dan praat je dus maar over één opdracht. Dit geeft wel aan hoe belangrijk het is en gaat worden om goed na te denken om duurzaam om te gaan met materialen, en eerder te kiezen hout een levensduurverlenging te geven.”     

Roep benadrukt dat Protekta meer doet dan oude palen oplappen. “Dat is niet waar wij voor staan. Door onze werkwijze – die we vooral hebben toegepast in de Rotterdamse haven – gaan houten palen tot wel 30 jaar langer mee. Niet voor niets geven we een garantie van 20 jaar op onze reparaties en verlengingen.” Want naast het duurzaam verlengen van houten palen is Protekta al sinds 2009 gespecialiseerd in het herstel van hout in het water. Roep: “Dit doen we voornamelijk voor opdrachtgevers zoals gemeentes, waterschappen en provincies. Daarnaast worden we steeds vaker opgenomen als onderdeel bij een aanbesteding voor het onderhoud van bruggen. Steeds meer opdrachtgevers zien in dat duurzaam herstel beter, goedkoper en duurzamer is dan het compleet vernieuwen van waterwerken.” 

Ook deze editie is er weer veel aandacht voor innovaties.

Praktische opleidingen voor en door de sector

ASTRIN ging twee jaar geleden aan de haal met de Innovatieprijs voor meest vernieuwende samenwerking voor hun Smart Infra Academy. En sindsdien hebben ze niet stilgezeten. ASTRIN is ondertussen gefuseerd met Techniek Nederland en de Smart Infra Academy is ondergebracht in een eigen stichting. En die hebben sinds het winnen van de InfraTech Innovatieprijs een drietal nieuwe opleidingen gelanceerd. Gedragen en ondersteund door een keur aan bedrijven in de branche. 

Zo is er op mbo 3 niveau de opleiding ‘Basis Smart Infra installatie, service en onderhoud’, op mbo 4 niveau de opleiding ‘Specialisatie Smart Infra installatie, service en onderhoud’ en als post-hbo opleiding ‘Smart Infra Engineer’. Gertjan Eg, initiator van de Smart Infra Academy, laat weten: “We hebben daarmee gezorgd voor erkenning van de beroepen in de smart infrasector. We hebben ze op de kaart gezet. De opleidingen zijn vooral ontwikkeld als bijscholing voor mensen die al werkzaam zijn in de sector. Daarnaast zijn de mbo-opleidingen als keuzedeel beschikbaar bij diverse mbo-instellingen voor nieuwe en zij-instromers. De post-hbo opleiding is speciaal bedoeld voor hbo’ers werkzaam bij de bedrijven, maar ook voor mensen die met Smart City en Infra projecten bezig zijn bij opdrachtgevers en ingenieursbureaus.” 

Eg is bovendien trots op de realisatie van het Smart Infra Trainings- en Innovatielab. “Dat is een unieke locatie in Nederland waar marktpartijen state-of-the-art Smart Infra apparatuur aanbieden op het gebied van rioleringstechniek, stedelijk watermanagement, openbare verlichting en verkeerstechniek.   

Tenslotte is er sinds het winnen van de award een erkenningsregeling ontwikkeld voor bedrijven die zich committeren aan het verbeteren van de kwaliteit in de smart infrasector en hun medewerkers scholen op dit gebied. Deze regeling zal de komende jaren worden geïmplementeerd.

Daarmee bevindt het project ASTRIN ACADEMY zich volgens Eg in een afrondende fase. “Formeel houdt het project eind 2022 op. Dus op het moment van InfraTech 2023 is het project afgerond en is de Smart Infra Academy een organisatie die de resultaten van het project voortzet. Voorlopig is onze prioriteit gericht op de werving van nieuwe deelnemers. Iets waar we samen met Techniek Nederland op de beurs ook aandacht aan gaan geven.” 

Gastheer Rijkswaterstaat wil in 2030 helemaal klimaatneutraal zijn.

Behoefte

Volgens Eg voorziet de Smart Infra Academy in een grote behoefte. “Nog altijd zien we in de markt dat smart city- en infraprojecten moeizaam tot stand komen. En wordt steeds duidelijker dat zowel bij opdrachtgevers als in het bedrijfsleven kennis en vaardigheden ontbreken om projecten succesvol af te ronden. Om schaalvergroting te krijgen, moet er geïnvesteerd worden in verspreiding van kennis en vaardigheden. Wij denken een goed aanbod daarvoor te hebben ontwikkeld, waarin we blijven investeren en ontwikkelen.” 

Uitdaging is de enorme schaarste aan personeel, beseft Eg. “Dat maakt het moeilijk voor bedrijven om mensen vrij te maken voor opleidingen en dus te investeren in de toekomst van hun mensen. Dat is inderdaad nogal tegenstrijdig. Want juist om die reden zou je moeten werken aan de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers. Vergrijzing zal de komende jaren nog tot grotere personeelsproblemen leiden. Investeren in nieuwe instroom en zij-instromers is ook voor onze Academy een prioriteit aan het worden.” 

Corona was in de afgelopen jaren ook zo’n uitdaging. Eg: “Het uitvoeren van de pilots van de opleidingen heeft daar onder geleden. Graag hadden we meer deelnemers in de pilotopleidingen gehad. Gelukkig hebben we ook kunnen bouwen op het enthousiasme en de deskundigheid van veel mensen. Ondanks die strubbelingen constateren we gelukkig nog altijd een groot enthousiasme bij onze deelnemers en dat velen inzien dat de ontwikkelingen die we hebben ingezet waardevol zijn voor de toekomst van de sector. Dat zullen we op de stand van Techniek Nederland tijdens InfraTech 2023 dus ook volop benadrukken!”     

Nieuw tijdens InfraTech 2023: het Waterbouwplein en symposium Bouwen in Water

Op InfraTech 2023 bevindt zich een nieuw plein op de beursvloer, speciaal gericht op de waterbouw. Het nieuwe Waterbouwplein is een ontmoetingsplek voor alle waterbouwbedrijven (groot en klein), die zich onder andere bezighouden met civiele kunstwerken, landwinning, baggerwerk, hoogwaterbescherming, constructieve waterbouw, havenontwikkeling en gebiedsinrichting. De publieke sector is met eigen pleinen ook vertegenwoordigd op InfraTech en dat maakt het voor waterbouwbedrijven erg interessant om rechtstreeks met hen in contact te komen. 

Het Waterbouwplein ligt op een prominente plek in hal 1, de hal met het thema Infra en heeft plek voor 10 organisaties die ieder een eigen infobalie krijgen en een gezamenlijke bar. 

Tijdens InfraTech 2023 zal voor de eerste keer ook het symposium ‘Bouwen in Water’ plaatsvinden op 19 januari 2023. Dat is een voortzetting van het eerdere congres World Water Works, dat op 23 en 24 maart 2016 plaatsvond in Antwerpen. Het symposium behandelt de bouw en inrichting van een nog aan te leggen industrieel energie-eiland in of nabij de monding van de Westerschelde. Op het eiland wordt een waterkering in de Westerscheldemonding opgenomen in het kader van bescherming van het achterland met daarbij oog voor de toegankelijkheid van de Westerscheldehavens en een tweede Noord-Zuid-verbinding. En er is plek voor een nieuwe zeecontainerterminal aan de zeezijde met een offshore werkhaven en mogelijkheden voor het accommoderen van kerncentrale(s), een LNG-terminal, alternatieve energievoorzieningen uit zon, wind en getijde, en de vestiging van nieuwe industrie. De grote vraag tijdens het symposium is of de kosten/batenverhouding van grootschalige ingrepen gunstig is. Is er behoefte aan nieuwe zeehavens op een eiland met op- en overslagcapaciteit voor alle soorten van lading, richting de havens van Antwerpen, Gent, Vlissingen. Noord-Frankrijk zal middels het Seine-Nord Canal ook tot het achterland van deze havens behoren.

Kern van het vraagstuk is of een waterkering in de Westerschelde, op den duur onontkoombaar is in het kader van veiligheid, zeespiegelstijging, en verdere economische ontwikkelingen. Of is de schade aan de natuur die daardoor ontstaat ontbindend? Met deze afweging kan een duurzaam antwoord gegeven worden op alle deelvragen waarvoor de Westerschelde de inwoners en de industrie van het Scheldebekken plaatst. 

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.