Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
“Innovatie die je voor jezelf houdt, is morgen oud”

“Innovatie die je voor jezelf houdt, is morgen oud”

Een uitspraak van Jan Willemsen, directeur infra bij Croonwolter&dros Infra. Met 140 jaar expertise levert het bedrijf complete elektrotechnische en werktuigbouwkundige oplossingen voor tunnels, bruggen en sluizen. We zitten bij Jan Willemsen en zijn collega’s Hans Pos, senior projectleider techniek en Onno Sminia, innovatie coördinator, aan tafel voor een gesprek over broodnodige innovatie ten dienste van de energietransitie.  

Willemsen opent het gesprek: “We willen voorop blijven lopen. Dat kan op twee manieren, door de concurrentieslag te winnen op basis van prijs, of door te innoveren. Croonwolter&dros kiest voor innovatie, we maken graag het onderscheid. Met een leuke club mensen verbeteren en innoveren we waar we kunnen. Binnen onze gelederen zit innovatie niet bij een handjevol mensen, maar krijgt iedereen die een goed idee heeft de ruimte. Van monteur tot directeur: we inspireren elkaar en de partners met wie we samenwerken.”

Croonwolter&dros Infra

Schone stroom.

Regelgeving mag geen remmende factor zijn
“Het leuke is dat innovatieve ideeën aanstekelijk werken. Zodra mensen zien dat ze kunnen aanhaken en iets goeds kunnen doen, slaat de vonk over en pakt men het idee op. Ook leveranciers gaan hier graag in mee”, vult Pos aan. “Het is echter lastig om te innoveren buiten de regelgeving. Bedenk dat een groep mensen met een drang tot innovatie veel grotere passen neemt dan de overheid kan bijhouden. Je komt met oplossingen al snel terecht op de scheidslijn van nieuwe technieken en oude regels. Rijkswaterstaat gaat graag mee in innovatieve plannen, maar er zijn weleens projecten afgewezen op basis van het feit dat er niet gewerkt wordt met ‘proven technology’. De uitdaging is steeds om te zorgen dat alles past binnen gestelde kaders.”

Sminia voegt toe: “Het aantal negatieve aannames bij vooruitstrevende ideeën begint al af te nemen. Waar vroeger strikte regels gehanteerd werden en er niet buiten de lijnen gewerkt mocht worden, is daar nu -weliswaar met de nodige overtuigingskracht- meer mogelijk. Wij merken dat de energietransitie leeft in de harten van mensen en niet alleen een papieren kwestie is. Opdrachtgevers willen zelf ook graag op de trein springen, niet alleen zakelijk, maar vooral ook als mens met een intrinsieke wens tot verbetering. We bevinden ons op een kantelmoment, innoveren vraagt om een andere manier van samenwerking tussen opdrachtgever en projectpartners. Om goede ideeën levensvatbaar te maken, wordt er naar oplossingen gezocht die deuren openen. Regelgeving mag geen remmende factor zijn!”

Croonwolter&dros Infra

Gebruik restwarmte.

Open innovatie zet de deur open voor start-ups
“Innoveren doe je per definitie niet binnen kaders”, is de mening van Willemsen. “We zijn hier voorstander van open innovatie. Kennis en ideeën delen met partners die bij je passen zorgt ervoor dat er vooruitgang geboekt wordt.” Sminia voegt toe: “Daarom zitten we steeds vaker met start-ups aan tafel. Kleine bedrijven met een frisse, nieuwe kijk op de materie. Voor ons is het dan belangrijk om te kijken of datgene wat men te bieden heeft met een factor 100 vermenigvuldigd kan worden, in relatie tot het project.” Willemsen: “Waar vroeger deuren gesloten bleven voor kleine bedrijven zonder een jarenlang trackrecord,  zijn deze nu van harte welkom. Je kunt met verschillende bedrijven samen ook het doel bereiken. Voor grotere bedrijven betekent dit een uitdaging om anders te gaan denken. Precies wat nodig is binnen het vraagstuk van de energietransitie.”

Anders werken en dezelfde taal leren spreken
Op de raakvlakken van verschillende processen blijkt er in de praktijk nog weleens een communicatieprobleem te zijn. Croonwolter&dros is zich daarvan bewust en doet er alles aan om ervoor te zorgen dat bedrijven uit verschillende sectoren dezelfde taal gaan spreken. “Daarvoor is een uniform jargon nodig”, zegt Willemsen. “Waar de een het bijvoorbeeld heeft over een ‘vangrail’, daar praat de ander over een ‘geleiderail’. Daar moet eenduidigheid in komen. We hebben met Mobilis (Civiele zusterorganisatie van Croonwolter&dros) aan tafel gezeten om afspraken te maken over het gehanteerde jargon, met als doel uniformiteit te bereiken.” Volgens Sminia is communicatie alles, zeker als het om innoverende projecten gaat: “Als je vernieuwend bezig bent moet je vragen blijven stellen. Vooral de ‘waaromvraag’ is belangrijk om elkaar goed te kunnen begrijpen.”

Geef innovatie een eigen plaats
“Door het enthousiast maken van mensen die bij de opzet van een innovatief project betrokken worden, creëer je een sneeuwbaleffect. Wij zien dat mensen die je in de gelegenheid stelt om iets goeds te doen, met hart en ziel gaan werken voor het project. Deelnemer mogen zijn van iets groters, iets nieuws, brengt betekenisvol werk met zich mee. Niets werkt zo aanstekelijk als een gepassioneerde collega. Daarom geven we bij Croonwolter&dros innovatie een eigen plaats”, aldus Pos. “Het bewijs hiervan? Potentiële partners komen op voorhand naar ons toe om mee te mogen doen, in plaats van dat wij hen moeten gaan zoeken.” 

Croonwolter&dros Infra

Zon door glasvezel.

Het klantproces staat centraal
“Er moet natuurlijk wel geld verdiend worden om ook in de toekomst te kunnen blijven innoveren. Daarom zetten we innovaties die zich bewijzen zo snel mogelijk om in standaarden, zodat ze gestructureerd binnen andere projecten kunnen worden toegepast. Die circulaire gedachte zorgt voor continuïteit in innovatie, het is een verdienmodel. Procesoptimalisatie wordt hierbij bereikt door niet de klant zelf, maar het klantproces centraal te stellen. We doen niet wat de klant vraagt, maar waar hij behoefte aan heeft”, schetst Willemsen. “Zoals Onno al aangaf, blijf altijd die ‘waaromvraag’ stellen.”

MVO ‘avant la lettre’
Als onderdeel van TBI kreeg Croonwolter&dros acht jaar geleden al de kans om zo te kunnen werken als men nu doet. Willemsen: “Als onderdeel van de stichting TBI vloeit de winst die we maken voor 1/3e naar een studiefonds voor kinderen van medewerkers, 1/3e gaat naar continuïteit en innovatie van de TBI bedrijven en 1/3e wordt geïnvesteerd in de restauratie van cultureel erfgoed. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen avant la lettre dus.”

Een kijkje in de keuken
Op InfraTech 2019 neemt Croonwolter&dros de bezoeker mee naar de wereld van morgen, door te tonen wat er allemaal speelt binnen onze projecten zoals de energieneutrale tunnel in de A16 en de Rijnlandroute. “We maken innovatie tastbaar, door mooie voorbeelden te tonen en de bezoeker onder te dompelen in die wereld. Op InfraTech willen we vooral een beleving neerzetten, geen droge opsomming van innovatieve feiten!”, zegt Willemsen tot besluit.  

Croonwolter&dros Infra

Inzet gelijkstroom.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.