Platform over civiele techniek & infrastructuur
Nieuws

InfraTech 2023: met een duurzame blik vooruit

ChB-20190117-0044
InfraTech is al bijna 30 jaar dé plek voor de gehele keten om laagdrempelige ontmoetingen en open gesprekken te hebben.

Tekst | InfraTech

Beeld | InfraTech

20 september 2022 Leestijd 12 minuten

Deel dit artikel

Aantal exposanten groeit laatste maanden hard

InfraTech, ‘s-lands grootste en meest toonaangevende vakbeurs voor de infrasector, timmert al weer hard aan de weg. Met nog een half jaar voorbereiding groeit het aantal exposanten voor de lustrumeditie van januari 2023 ondertussen met de dag. Ook de programma-commissie draait inmiddels warm: de thema’s zijn bekend en de invulling van de verschillende pleinen krijgt ook vorm. Een vooruitblik.

Net als voorgaande edities kent InfraTech 2023 weer een aantal hoofdthema’s.

Net als voorgaande edities kent InfraTech 2023 weer een aantal hoofdthema’s. Komende januari zijn dat ‘Mobiliteit en Logistiek’; ‘Vervanging en Renovatie’; ‘Digitale Infra’; ‘Human Capital’ en ‘Klimaat en Verduurzaming’. 

Met nog een half jaar voorbereiding groeit het aantal exposanten voor de lustrumeditie van januari 2023 ondertussen met de dag.

Vooral het laatste thema zal in januari in Rotterdam Ahoy veel aandacht krijgen. Want de organisatie van InfraTech 2023 wil dat deze 15e editie duurzamer wordt dan voorgaande jaren.  

De Nederlandse economie – en dus ook de infrabranche – moet in 2050 al volledig circulair zijn. Rijkswaterstaat heeft de lat zelfs nog hoger gelegd: die wil in 2030 al helemaal klimaatneutraal en circulair werken.

Waarom? 

Omdat InfraTech al bijna 30 jaar dé plek voor de gehele keten is om laagdrempelige ontmoetingen en open gesprekken te hebben. Deze ontmoetingen zijn cruciaal voor samenwerkingen waarmee de noodzakelijke veranderingen in de infrasector gerealiseerd kunnen worden. 

Een van die noodzakelijke veranderingen is verduurzamen. Verduurzaming leeft in de infrasector, maar is ook een transitie in de hele economie​. We lopen achter op de doelen uit het Klimaatakkoord (49% minder uitstoot in 2030), de energie- en grondstoffenmarkt zijn ernstig verstoord en infra- en bouwprojecten staan onder druk, niet in de laatste plaats vanwege de stikstofcrisis. InfraTech neemt dit serieus en wil een forse bijdrage leveren aan een circulaire infrasector, emissiereductie en de energietransitie. 

Noodzaak

De Nederlandse economie – en dus ook de infrabranche – moet in 2050 al volledig circulair zijn. Rijkswaterstaat heeft de lat zelfs nog hoger gelegd: die wil in 2030 al helemaal klimaatneutraal en circulair werken. En ook provincies, gemeenten en waterschappen hebben vergaande ambities die niet alleen het aangezicht maar ook de werkwijze van de Nederlandse infrabranche voorgoed zullen veranderen.

Zelden was de noodzaak om ketenbreed te vernieuwen, te innoveren en te zorgen voor de juiste schaalgrootte voor die veranderingen zo groot als nu. Zelden was de noodzaak voor samenwerking tussen opdrachtgevers en de markt, tussen publiek en privaat, zo nadrukkelijk aanwezig. 

Routekaart

Circulair, klimaat- en energieneutraal en duurzaam: dat zijn de drie kernbegrippen die de komende decennia boven alles zullen gaan. De infrasector kan aan de basis staan van een routekaart naar nieuwe wegen. 

Wegen die minder en schonere energie vragen, en wegen gemaakt van herbruikbare grondstoffen. InfraTech is hét belangrijkste platform waarop alle ideeën, kennis en innovaties samen gebracht zijn.

Bouwhubs

Maar natuurlijk krijgen ook de andere thema’s de aandacht die ze verdienen. Onder de noemer Mobiliteit en Logistiek zullen bijvoorbeeld elektrisch bouwvervoer en bouwhubs rond steden aandacht krijgen, maar natuurlijk ook Mobility as a Service (MAAS) en de mogelijkheden om bouwlogistiek al in de aanbestedingsfase te belonen. 

Het thema Vervanging en Renovatie is een belangrijke. Nederlandse kunstwerken zullen de komende jaren grondig onder handen genomen worden. Rijkswaterstaat zet daarbij in op combinatiecontracten. Maar hoe organiseer je dat slim? Verder zullen natuurlijk standaardisatie en circulair bouwen de nodige aandacht krijgen op de beursvloer. 

Dan het thema Digitale Infra. Dat gaat al lang niet meer alleen over kabels en leidingen en bits en bytes. Nee, onze wegen en vervoersmiddelen worden steeds slimmer en adaptiever. Dus is extra asfalt dan wel altijd de beste oplossing?

Human Capital tenslotte, dat is naast duurzaamheid en circulariteit misschien wel de grootste opgave voor de komende jaren. Want waar vind je in deze tijd van arbeidskrapte de juiste mensen om al dat werk te klaren? En hoe behoud je goed geschoolde medewerkers? InfraTech is al jaren een magneet voor jong talent en zal ook in 2023 weer een brugfunctie vervullen tussen opleidingen en werkgevers. Op de verschillende pleinen zullen jonge infraprofessionals met open armen ontvangen worden. Nieuw dit jaar is de Infra Career Lounge, waar exposanten van InfraTech een eigen meetingpoint hebben om jonge talenten te ontvangen. Studenten en Young Professionals kunnen bij de meetingpoints informeren over de carrièremogelijkheden en hun CV en wensen bespreken met de recruiter. Vervolgens kan de recruiter de jongeren doorsturen naar de beursstand van een InfraTech exposant. Daarnaast is er een speciale Safari over de beursvloer: een tour langs verschillende stands. 

Inschrijving Innovatieprijzen geopend!

De inschrijving voor de roemruchte InfraTech Innovatieprijzen is geopend. Niet voor niets blijft het aantal aanmeldingen voor de prestigieuze Innovatieprijzen iedere twee jaar groeien. Innovatie is misschien wel het belangrijkste bestaansrecht van de vakbeurs. Het heeft onze sector gebracht waar we al jaren staan: aan de wereldwijde top.

Net als voorgaande jaren kent de Infratech Innovatieprijs drie categorieën. Daaraan verandert niets. Dit jaar voegt InfraTech wel een extra criterium toe aan de Innovatieprijzen: hoe kan het ook anders: duurzaamheid. De uitdagingen waar we anno 2023 voor staan kunnen immers onmogelijk worden opgelost zonder dat ze circulair, klimaat- en energieneutraal en duurzaam zijn. Dat moet dus ook voor de befaamde innovatieprijzen gelden.

Categorie Productinnovatie

Onder de categorie ‘productinnovatie’ vallen inzendingen waarbij een bestaand product wordt vernieuwd (betere prestaties, gebruiksgemak, materiaalkeuze etc.) of een nieuw product is ontwikkeld. De jury zal er dit jaar extra op letten of een productinnovatie bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen, of het een circulaire oplossing is of dat het een oplossing biedt voor bijvoorbeeld het verlagen van de CO2– of stikstofuitstoot. 

Categorie Procesinnovatie

Onder de categorie ‘procesinnovatie’ vallen inzendingen waarbij een vernieuwend productie- en realisatieproces (fabricage, transport, logistiek, assemblage, digitalisering, financiering, etc) is ontwikkeld. Een proces dat is verwezenlijkt door het vernieuwend combineren of opeen laten volgen van activiteiten om bestaande of nieuwe producten en/of diensten te realiseren. Ook hier zal de jury duurzaamheid extra zwaar laten meetellen in de beoordeling. Bijvoorbeeld als een proces leidt tot een daling van CO2– of stikstofuitstoot, het proces circulair bouwen versnelt of wanneer het vernieuwende proces voor klimaatadaptatie zorgdraagt. Een procesinnovatie houdt overigens in dat het om een daadwerkelijk andere manier van werken gaat en niet om een bestaand proces met andere materialen of middelen. 

Categorie Duurzame Samenwerking (voorheen Vernieuwende Samenwerking)

Duurzaam samenwerken kent twee kanten. Ten eerste betekent duurzame samenwerking dat de relatie tussen de verschillende partners lang meegaat en toekomstbestendig is. Maar in dit geval vragen we ook dat de duurzame samenwerking erop gericht is om de klimaatdoelstellingen te halen. Hoe draagt de samenwerking er bijvoorbeeld aan bij dat de infrasector al in 2030 circulair is?

Onder de categorie ‘vernieuwende samenwerking’ vallen inzendingen waarbij partners zowel vanuit de bouwsector als vanuit andere sectoren op een duurzame wijze de rollen (taken en verantwoordelijkheden) tussen partners hebben verdeeld en invulling geven aan hun samenwerking bij het realiseren van een project/opgave. We vragen daarbij speciale aandacht voor een duurzame houding en gedrag van partners en betrokken vakmensen. Het verdient de aanbeveling dat alle bij het project betrokken ketenpartners gezamenlijk inzenden en zo aangeven op welke manier ieder van hen de eigen waardetoevoeging vorm en inhoud heeft gegeven aan de duurzame samenwerking.

De onderstaande data zijn belangrijk voor iedereen die een innovatie wil inzenden: 

30 september 2022: deadline aanmelden & aanleveren documentatie
16 december 2022: pitches van genomineerden in Rotterdam Ahoy
18 januari 2023: de uitreiking tijdens InfraTech 2023 in Rotterdam Ahoy

Een innovatie inzenden kan via: 

www.infratech.nl/over-infratech/inschrijveninnovatieprijs

Nieuwsbrief

Meld u aan om nieuws & updates te ontvangen.

Contact

Frank Wekking

Projectmanager

Meer online zichtbaarheid creëren via Grond/Weg/Waterbouw? Neem contact met mij op.

0%

    Stuur ons een bericht