Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
“Ik heb zand en water in mijn bloed”
Ronald Schinagl, algemeen directeur bij Van Oord Nederland.

“Ik heb zand en water in mijn bloed”

In deze nieuwe rubriek “De kei van de GWW”, waarin we mensen in de spotlights zetten die op gepassioneerde wijze hun werk doen binnen de sector, wordt de aftrap gegeven door Ronald Schinagl, algemeen directeur bij Van Oord Nederland. Naast deze functie is Schinagl ook vice voorzitter bij de Nederlandse Vereniging van Waterbouwers, lid van de raad van toezicht van Ecoshape en neemt hij deel aan het informeel strategisch overleg bij Bouwend Nederland.

“Ik ben er trots op wat we met Van Oord Nederland bereikt hebben”, opent hij het gesprek. “We staan prominent in de markt. Sinds eind 2016 bekleed ik de functie van algemeen directeur, een hele grote eer.” Al in 1986 begaf Schinagl zich in de baggerindustrie. “Zand en water hebben een enorme aantrekkingskracht op me en dat is altijd zo geweest. Het zit in mijn bloed. Daarom deed ik op de TU Delft Civiele Techniek, Kustwaterbouwkunde. De eerste jaren werkte ik in Nederland, later ben ik internationaal gegaan.”

Creativiteit en innovatie binnen de GWW

Eind 2016 pakte Schinagl bij Van Oord de business unit Nederland op. “We hebben mooie successen met projecten als de A16 Rotterdam, de Afsluitdijk en de ViA15. Aansprekende, grote, multidisciplinaire projecten. Kortom, een mooie orderportefeuille met daaraan gekoppeld een schitterend stuk infrastructuur. Het zijn complexe projecten, waarbij duidelijk wordt hoe een goede uitvraag kan leiden tot creativiteit. Er ontstaat dan ruimte voor deze creativiteit voor de inschrijvers. Een goed voorbeeld is de Afsluitdijk, waar innovatie hoogtij viert. ‘Spuien als het kan, pompen als het moet’ is inmiddels een bekende kreet. En kijk eens naar de totstandkoming van de Levvel-blocs.”

Duurzaam kustonderhoud, een vraagstuk

In het licht van de laatste innovaties die Schinagl binnen de GWW voorbij ziet komen, uit hij meteen ook een zorg. “Er bestaat nog steeds niet altijd het goede klimaat om te innoveren. Toch is het wel nodig. Een van de vraagstukken is bijvoorbeeld hoe we het onderhoud aan de Nederlandse kust op duurzame wijze gaan voortzetten. RWS heeft in de uitvraag daarvoor al aangegeven open te staan voor innovatieve ideeën. Het zou mooi zijn als we vaart zouden kunnen zetten achter een aantal van de echte ‘out of the box’ ideeën die opgebracht zijn. Wij zijn echte ‘doeners’, kijk maar naar Ecoshape bijvoorbeeld. We hebben pilots nodig, zodat we kunnen testen, leren, aanpakken en uitvoeren. Het gevaar bestaat dat we te lang blijven hangen in theoretische processen.”

Oplossingsgericht denken met het oog op morgen

Schinagl schetst hoe belangrijk het is om een pakket aan mogelijkheden klaar te hebben liggen om een antwoord te hebben op de onzekere toekomst inzake de zeespiegelstijging. “De oplossingen zullen moeten passen binnen de duurzaamheidsperspectieven. Zand opspuiten? Kan dit beter binnen de uitstootnormen? Dergelijke vragen moeten we onszelf stellen. Er zullen voor de kustlijn andere, onconventionele oplossingen moeten komen”, aldus Schinagl. “Samenwerken is het sleutelwoord, niet alleen binnen de sector, maar ook overstijgend. Koppel infrastructuren, maak gebruik van offshore windfarms. Laten we coalities gaan vormen om klussen te klaren.”

Toch nog even over Corona…

“We kunnen er niet omheen om toch nog even de situatie rondom Corona te belichten. Wat ben ik trots op de GWW wanneer ik zie dat we gewoon doorwerken. Kijk naar het project Houtribdijk bijvoorbeeld, in Coronatijd opgeleverd. De zorg die ik heb echter, is dat alles nu goed doorloopt, maar we uiteindelijk toch met een te krappe orderportefeuille komen te zitten. Als de sector daarvan teveel druk gaat ondervinden, dan loop je het risico dat onze vakmensen de branche gaan verlaten, terwijl de opgave echt niet kleiner wordt. Dat moeten we zien te voorkomen.”

Volgens Schinagl is dat niet alleen een geldkwestie. “Alle brancheorganisaties hebben in taskforceverband met RWS geïnventariseerd wat we moeten doen om de workflow op gang te houden, dat geldt voor lopende en toekomstige projecten. Dat proces loopt nu, RWS kijkt wat er kan en neemt zaken mee als PAS, PFAS, stikstof en organisatorische beperkingen.” Tot besluit zegt Schinagl: “Het is van groot belang dat RWS en de sector de continuïteit van de GWW als sterk focuspunt hanteren, echt met het oog op de toekomst. Dat besef mag van mij bij iedereen prominent aanwezig zijn.”

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.