Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Het geografisch informatiesysteem voor goed onderbouwde beslissingen 
Met de ondersteunende modellen van ArcGis kunnen lekkages worden voorkomen.

Het geografisch informatiesysteem voor goed onderbouwde beslissingen 

De data voor de antwoorden op deze vragen zijn vaak wel beschikbaar, maar versnipperd. GIS, het geografisch informatiesysteem van Esri Nederland, kan deze data combineren, analyseren en visualiseren en daarmee de vragen beantwoorden.

Dankzij de Basisregistratie Ondergrond (BRO) zijn ook publieke gegevens over de Nederlandse ondergrond voorhanden.

De eerste versie van het geografisch informatiesysteem (GIS) van Esri ontstond in 1969 en sinds de tachtiger jaren is zij wereldwijd marktleider op dit gebied. Alleen al in Nederland zijn dagelijks 180 medewerkers actief om het digitale platform te optimaliseren. Om haar klanten zo goed mogelijk te bedienen, maakt Esri gebruik van private en publieke databronnen zoals de Basisregistratie Ondergrond (BRO), de centrale registratie met publieke gegevens over de Nederlandse ondergrond. Dat maakt het platform voor klein- en grootschalige partijen tot hét geografische informatiesysteem.

Kleurgebruik verduidelijkt de weergave.

Geografische ligging als uitgangspunt

Met ArcGIS, het GIS-platform van Esri, kunnen uiteenlopende data worden verzameld en gevisualiseerd; kabels, leidingen, waterbergingen, grondsoorten, bomen, wegen en meer. ArcGIS sorteert deze gegevens op geografisch ligging, waardoor de gebruiker vaak meer informatie krijgt dan hij nodig heeft. Maar hier duikt het onderscheidende vermogen van ArcGIS op ten opzichte van andere systemen. “De gebruiker selecteert de betreffende locatie,” vertelt Frank de Zoeten, business developer bij Esri Nederland, “en ‘schuift’ vervolgens de gewenste informatielagen eroverheen. Zo krijgt hij van ArcGIS een compleet maatwerkverhaal, bijvoorbeeld in de vorm van een ‘storymap’.”

Risico’s voorkomen

Om de aangeleverde informatie nog actueler en nauwkeuriger te maken, hebben TNO Geologische Dienst Nederland en de Wageningen Universiteit ondersteunende modellen ontwikkeld. De Zoeten: “Met één model kan de ondergrond in plakken van 100x100x0,5 meter dik worden gesneden, die per volumepixel kunnen worden bekeken. Zo ontstaat een zeer gedetailleerd beeld en worden risico’s voorkomen.” 

Gebouwen kunnen driedimensionaal inclusief ondergrond worden weergegeven.

Digital twins

ArcGIS-gebruikers kunnen deze informatie ook combineren met andere datasets en een ‘digital twin’ maken, een digitale kopie van de werkelijke omgeving waarin alle mogelijkheden worden gevisualiseerd. Zo kan de impact van werkzaamheden worden ingeschat, het juiste materiaal voor de ondergrond worden ingepland en mogelijke overlast voor omwonenden inzichtelijk worden gemaakt. 

ArcGis brengt de loop van het gasnetwerk helder in beeld.

Ook voor toekomstige ontwikkelingen

Voor partijen zoals Rijkswaterstaat, waterschappen, spoorbedrijven, havenbedrijven, aannemers, ingenieurs, en nutsbedrijven is het gebruik van ArcGIS niet meer weg te denken. Wereldwijd maken ruim 350.000 organisaties gebruik van de technologie. Zij gebruiken de software voor het inwinnen van actuele ondergrondse informatie, maar ook om ontwikkelingen inzichtelijk te maken zoals dijkversterkingen, de diepte van vaargeulen en de aanleg van kabels en leidingen. De volgende stap kon niet uitblijven. Ook ontwerpen worden steeds vaker rechtstreeks in ArcGIS gevisualiseerd, zodat mogelijke clashes in de ruimtelijke context op voorhand worden voorkomen.

“Dat is misschien wel de beste samenvatting van onze ambitie”, besluit de Zoeten. “Met ArcGIS willen we organisaties slimmer maken. Dankzij onze technologie hebben zij toegang tot heel veel open data. Is dit niet genoeg, dan kan eigen informatie of informatie van een andere leverancier eenvoudig in het systeem worden toegevoegd. Zo krijgen organisaties meer inzicht, kunnen zij hun processen beter ondersteunen en onderbouwde beslissingen nemen.”     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.