Platform over civiele techniek & infrastructuur
Wegenbouw & Rail

Het belang van inspectiecertificatie in onder meer weg- en spoortunnels

Foto-1—Colt
R11 België.

Tekst | Colt International/Chris Elbers

Beeld | Colt International

22 november 2021 Leestijd 5 minuten

Deel dit artikel

Al sinds het Bouwbesluit 2012 moeten alle brandbeveiligingsinstallaties, waaronder Rookbeheersingssystemen (RBS), voorzien zijn van een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-Inspectieschema Rookbeheersingsinstallaties. Voldoen aan deze eis blijkt in de praktijk echter niet altijd even eenvoudig. Vooral bij bestaande RBS-systemen ontbreekt vaak informatie over het waarom van de betreffende installatie. Verder zijn ontwerpstukken en uitgangspunten soms niet te achterhalen, is de techniek niet van deze tijd of komt het gebruik of de lay-out van het betreffende object niet meer overeen met de oorspronkelijke uitgangspunten.

Ventilatoren t.b.v. perronventilatie BEW.

Behalve dat uitgangspunten eenduidig en structureel moeten zijn vastgelegd en het doel van de installatie nadrukkelijk beschreven dient te zijn, dient de certificering uitgevoerd te worden door een ISO 17020 type A geaccrediteerde inspectie-instelling (II). “Behalve een inspectie op de uitgangspunten moet er eveneens een initiële inspectie van de installatie plaatsvinden”, zegt Stan Veldpaus, projectadviseur rookbeheersingssystemen namens Colt. “Deze certificeringsverplichting geldt veelal ook voor brandbeveiligingssystemen die zijn voorzien in een infrastructurele omgeving, zoals een tunnel. Na het certificeren van de installatie is het afgegeven certificaat één jaar geldig. Binnen dat jaar dient er adequaat beheer en onderhoud te worden uitgevoerd. Voor rookbeheersingssystemen geldt dat dit conform NEN2654-3 moet gebeuren.” 

Vroeg betrekken

Bij een inspectie op basis van de CCV-regeling dient de inspectie-instelling (II) het geheel te toetsen op doelmatigheid. Alleen een doelmatige installatie resulteert in een certificaat. “Eventuele afwijkingen op de norm of aannames met betrekking tot het te verwachten brandscenario kunnen door de inspectie-instelling ter discussie worden gesteld”, legt Veldpaus uit. “Daarom is het zaak om de II zo vroeg mogelijk in het proces te betrekken.”

Noord/ZuidLijn Amsterdam.

Doel bereiken

Een inspecterende instantie wordt door veel partijen nogal eens als ‘lastig’ beschouwd. Onterecht volgens Veldpaus. “Ook een inspectie-instelling streeft ernaar om veilige en effectieve brandbeveiligingssystemen te realiseren. Op basis van de aanwezige expertise zal men alles in het werk stellen om dit doel met alle betrokken partijen te bereiken. Ook in bestaande situaties en wanneer er om wat voor reden dan ook onderbouwd is afgeweken van vigerende normering is een inspectie-instelling vaak bereid om binnen de grenzen van de CCV-regeling mee te denken over een mogelijkheid het certificaat tóch te kunnen verstrekken.” 

Compleet concept voor tunnelventilatie
Als het gaat om tunnelveiligheid staat bij het ontwerpen van een rookbeheersingssysteem voor spoor-, metro- en verkeerstunnels de veiligheid van personen voorop. Zo ook rondom de installatie van een rookbeheersingssysteem in veertien van de in totaal vijftien ondergrondse metrostations van de RET. “Dergelijke systemen hebben als prioriteit de aanwezige personen in geval van brand of andere calamiteiten in korte tijd een veilige vluchtweg te bieden”, aldus Veldpaus. “Daarnaast is het zaak om de beste omstandigheden te creëren voor hulpdiensten, zodat zij hun werk effectief en zo veilig mogelijk kunnen verrichten.”

Voordelen van het certificeren van brandbeveiligingssystemen: 
• Iedereen weet wat hij/zij van de betreffende installatie kan verwachten
• Er is sprake van een doeltreffende installatie
• Er is sprake van optimalisatie
• De samenwerking tussen de verschillende installaties wordt gedegen beproefd
• De installatie zal langer in bedrijf blijven

   

Nieuwsbrief

Meld u aan om nieuws & updates te ontvangen.

Contact

Wouter Jansen

Projectmanager

Uw organisatie promoten via het Grond/Weg/Waterbouw netwerk? Ik help u graag verder.

0%

    Stuur ons een bericht