Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Helikopterview op kabels en leidingen
Knippen oude kabels in de dijk voordat ze opgeruimd worden.

Helikopterview op kabels en leidingen

De dijkversterkingsoperatie tussen Wolferen en Sprok heeft maar liefst driehonderd (!) raakvlakken met kabels en leidingen. Niet heel vreemd dus dat ingenieursbureaus SGS Roos+Bijl al in een vroeg stadium bij het ontwerp werd aangehaakt. De specialist in kabels en leidingen heeft vanuit een helikopterview alle raakvlakken in kaart gebracht en in nauwe samenwerking met de netbeheerders, het waterschap en de bouwcombinatie een aantal slimme ontwerpaanpassingen gedaan dat tot forse besparingen voor het project heeft geleid.

“Waterschap Rivierenland heeft heel bewust al in een vroeg stadium een beroep gedaan op de expertise van de marktpartijen om uitdagingen tijdens de uitvoering al in het ontwerp te tackelen”, zegt Wilko van Kruisbergen, projectleider bij SGS Roos+Bijl. “Dat heeft geleid tot de vorming van ontwerpteam Betuwse Waard, waar wij als specialist in kabels en leidingen ook bij zijn aangesloten. Op die manier ontstond een mooie wisselwerking met thema’s waarover we ons gezamenlijk konden buigen: wat zijn de wensen van het waterschap, wat is uitvoerbaar voor de aannemer en wat is haalbaar ten aanzien van de kabels en leidingen? En meer concreet: wat ligt er in de grond, wat moet er verlegd worden, wat zijn de risico’s en hoe kunnen we deze risico’s mitigeren of verkleinen?”

Hoogspanningsnet

De inbreng van SGS Roos+Bijl in het ontwerpteam heeft zelfs op sommige punten geleid tot een aanpassing van het ontwerp. “Het project beslaat een tracé van ongeveer dertien kilometer dat op drie locaties wordt gekruist door een bovengronds hoogspanningsnet van TenneT”, licht David Deinum, projectcoördinator SGS Roos+Bijl, toe. “In eerste instantie leek het erop dat alle drie de overspanningen aangepast zouden moeten worden. Dat heeft nogal een impact. Er zijn namelijk wettelijke normen gesteld aan onder meer de vrije ruimte tussen de dijk en de geleider in verband met doorslag van stroom. Door de verhoging van de Waalwijk werd die minimale afstand niet gehaald. Met het ontwerpteam zijn we erin geslaagd om op die locaties de nodige maatregelen te treffen zodat het hoogspanningsnet niet ingrijpend aangepast hoefde te worden. Op één locatie is het profiel van de dijk aangepast, op de tweede locatie zijn de geleiders strakker getrokken en bij de derde mast is de ophanging aangepast. Deze ingrepen leiden tot een enorme besparing van enkele miljoenen euro’s, los nog van de enorme complexiteit en risico’s die het afschakelen van een hoogspanningsnet met zich meebrengt.”

Sfeerbeeld van de damwandstelling in de ochtend.

Van ontwerp tot vergunningsaanvraag

Gezien de vele raakvlakken met kabels en leidingen in dit project, is het zaak dat deze tijdig verlegd worden, bij voorkeur ruim voordat combinatie De Betuwse Waard ter plaatse van start gaat met de dijkversterkingsoperatie. SGS Roos+Bijl ziet er tijdens de uitvoering nauwlettend op toe dat al deze werkzaamheden keurig op elkaar zijn afgestemd. “In principe is een nutsbedrijf zelf verantwoordelijk voor zijn netwerk en het verzorgen van de aanpassingen daarop”, vervolgt Deinum. “In dit geval heeft Liander dat volledig aan ons uitbesteed, zowel voor de gasleidingen als elektrakabels. We beoordelen de raakvlakken, maken het ontwerp en vragen tijdig de vergunningen aan. Voor alle andere nutsbedrijven waren wij de spil in het contact tussen combinatie De Betuwse Waard en ondergrondse infra-aannemer Van den Heuvel.” Van Kruisbergen vult aan: “Hier zit ook vaak de crux: de aannemer kijkt altijd zo ver mogelijk vooruit, het proces van het verleggen van kabels en leidingen kost zomaar een half jaar. Ad hoc iets wijzigen in de planning is niet vanzelfsprekend. Wij ondervangen dergelijke situaties door een fysieke aanwezigheid bij het wekelijkse planningsoverleg en het belang van de vaak onzichtbare kabels en leidingen in de ondergrond te benadrukken.”

SGS Roos+Bijl is breed georiënteerd op het gebied van kabels en leidingen. “We hebben ontzettend veel kennis en ervaring in huis en zijn bovenal gedreven om onze opdrachtgevers te ontzorgen”, zegt Van Kruisbergen. “We zijn altijd bereid om net een stapje extra te zetten door bijvoorbeeld ook de engineering op te pakken. En dat wordt gewaardeerd, want het waterschap heeft reeds uitgesproken dat ze een vergelijkbare werkvorm gaan hanteren bij toekomstige dijkversterkingsoperaties.” 

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.