Fietsenstalling
01:18
05-12-2018

Grootste fietsenstalling van Europa ligt onder het maaiveld

Utrecht Centraal Station is al jaren aan een grootschalige metamorfose onderhevig. Zo wordt gebouwd aan de grootste fietsenstalling van Europa en krijgt het station een compleet nieuwe entree aan de oostzijde. De fietsenstalling ligt volledig onder het maaiveld of beter gezegd onder het nieuwe Stationsplein Oost en biedt straks plaats aan maar liefst 12.500 fietsen.

Linthorst voorziet de nieuwe fietsenstalling van de werktuigbouwkundige en regeltechnische installatie. “In samenwerking met BAM Techniek realiseren we de volwaardige technische installatie”, zegt Peter Platzer van Lint­horst Techniek. “Omdat een groot deel van
de voorzieningen wordt ingestort in het dek, was een gedegen voorbereiding van belang. Daarbij hadden we tevens te maken met de hemelwaterafvoer van het bijzondere dak boven het plein dat we ook een ‘plekje’ moesten geven in ons ontwerp.” Het nieuwe Stationsplein Oost wordt gemarkeerd door een iconisch dak dat zorgt voor een beschutte droogloop tussen de OV-terminal en het vernieuwde winkelcentrum van Hoog Catharijne. Via een grote betonnen voet in de fietsenstalling wordt het hemelwater vanuit het dak via de pijlers op het openbaar riool gestort.

Fietsenstalling
De fietsenstalling ligt volledig onder het nieuwe Stationsplein Oost en biedt straks plaats aan maar liefst 12.500 fietsen.

Bouwen op een postzegel
Veel ruimtes waren ten tijde van het ontwerp van de fietsenstalling volgens Platzer nog onbenoemd. “Pas later werd hier invulling aangegeven. Ook dat bracht de nodige planning-technische uitdagingen, net zoals de logistiek”, herinnert Platzer zich. “Het centraal station is een grote bouwput met verschillende projecten die door elkaar en langs elkaar heen lopen. De ruimte is zeer beperkt.”

Fietsenstalling
Via een grote betonnen voet in de fietsenstalling wordt het hemelwater vanuit het dak via de pijlers op het openbaar riool gestort.

Om de hinder voor reizigers zoveel mogelijk te beperken is de metamorfose van Utrecht Centraal Station in drie fasen opgedeeld. Ook de bouw van de fietsenstalling is opgeknipt en wel in twee fasen. Platzer: “In fase 1 hebben we meegelift met de werkzaamheden van BAM Bouw aan de noordkant van het station. Dit deel van de fietsenstalling is reeds opgeleverd en zelfs al in gebruik genomen. Fase 3 behelst de bouw van het iconische dak dat eveneens is gerealiseerd. Momenteel zijn we bezig met de afronding van fase 2 aan de zuidkant van het station. Volgens planning kan de fietsenstalling in de loop van 2019 volledig in gebruik worden genomen.”      

Tekst | Roel van Gils  Beeld | Peter Vincent 

GROND/WEG/WATERBOUW partners

VerhoevenQceas