Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Gemaal De Slagen stimuleert natuurontwikkeling in Natura-2000 gebied Westelijke Langstraat
Gemaal De Slagen heeft bouwkundig één bovenbouw, maar bestaat functioneel uit twee afzonderlijke gemalen.

Gemaal De Slagen stimuleert natuurontwikkeling in Natura-2000 gebied Westelijke Langstraat

Om de natuurontwikkeling in het beschermd Natura-2000 gebied Westelijke Langstraat te stimuleren, wordt in en rond Waalwijk een scala aan maatregelen genomen om de stroomrichting van het water aan te passen en het waterpeil in het natuurgebied tussen Waalwijk en Waspik te verhogen. Meest toonaangevende onderdeel van het project Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk vormt de bouw van het gloednieuwe hoofdgemaal in het Zuiderkanaal. Gemaal De Slagen is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen waterschap Brabantse Delta, Dura Vermeer en GMB.

In opdracht van waterschap Brabantse Delta ontwerpt en realiseert GMB alle vijf de gemalen en meerdere stuwen, terwijl Dura Vermeer instaat voor het omgevingsmanagement, het grondwerk en de terreininrichting. “Dura Vermeer is op papier onze opdrachtgever en hoofdaannemer van het project, maar in de praktijk werken we vanaf de start intensief als volwaardige partners samen”, zegt projectleider Michiel van Ierssel van GMB. Iwan Netten van Dura Vermeer kan dat beamen en vult aan: “Het is in die zin een uniek samenwerkingsverband. We werken ook gezamenlijk vanuit één projectlocatie in Waalwijk.” 

Gouden combinatie

Van Ierssel: “Het gaat hier om een Design & Construct contract. Voor het hoofdgemaal hebben we op basis van een voorlopig ontwerp een integraal 3D-model opgesteld waarin alle disciplines en raakvlakken zijn uitgewerkt: civiel/bouw, werktuigbouw en elektrotechniek. Het 3D-model is tevens effectief gebruikt om met de beheerder van het waterschap in de ontwerpfase vroegtijdig afstemming te vinden over de bereikbaarheid en onderhoudbaarheid van het gemaal.” Netten vervolgt: “Het gemaal wordt gebouwd in een gronddam waarbij een damwandconstructie is gemaakt als vervangende waterkering. Vanwege de aangetroffen slappe ondergrond hebben we de gronddam eerst vier maanden moeten voorbelasten en heeft GMB het funderingsontwerp gewijzigd naar een paalfundering. De expertise van Dura Vermeer op het gebied van geotechniek, gecombineerd met de multidisciplinaire kennis en ervaring met poldergemalen van GMB blijken hier een gouden combinatie. Het heeft tot verschillende optimalisaties geleid.”

De persleidingen volgen het profiel van de dijk waarmee een 9 meter diepe afsluiterput in de dijk is komen te vervallen.

Persleidingen volgen dijkprofiel

Gemaal De Slagen heeft bouwkundig één bovenbouw, maar bestaat functioneel uit twee afzonderlijke gemalen met een capaciteit van 10.800 en 4.320 m3 per uur. Dat is het equivalent van zes Olympische zwembaden per uur. “Ieder gemaal heeft twee visvriendelijke pompen die het polderwater uit het Zuiderkanaal en de Capelsche polder via 2×2 persleidingen enkele honderden meters verderop over een dijk naar de uitstroomconstructie Bergsche Maas verpompen”, legt Van Ierssel uit. “Aanvankelijk was een 9 meter diepe afsluiterput in de dijk onderdeel van het ontwerp. In nauwe samenwerking met onze partner Royal HaskoningDHV hebben we het hydraulisch ontwerp zodanig geoptimaliseerd waarbij de persleidingen nu het profiel van de dijk volgen. Op die manier ontstaat een vorm van hevelwerking in de persleidingen en is de diepe put vervallen. Voor alle partijen een aanzienlijke verbetering op het gebied van veiligheid, (uitvoering)risico’s, bereikbaarheid en onderhoudbaarheid in de gebruikersfase.”

Het ontwerp, de uitvoeringsmethode, planning en fasering zijn bij dit project volgens Van Ierssel volledig in elkaar verweven. “We hebben het ontwerp continu getoetst op maakbaarheid. Zo is de bouwkuip van het gemaal in een vroege fase van het ontwerp aangepast naar een natte kuip met onderwaterbeton. Hiermee hebben we een significant risico op schade aan de omgeving door bemaling preventief weggenomen. Mooi om binnen het team de integrale, constructieve samenwerking tussen de disciplines, ontwerpers en werkvoorbereiders/uitvoerders te ervaren en cruciaal voor een succesvol project. Door gebruik te maken van een Lean-methodiek doorgronden we het werk en creëren we maximale betrokkenheid van alle partijen. Bovendien boeken we hierdoor tijdswinst. In de zomer van 2022 wordt het Gemaal De Slagen opgeleverd. Dan is het watersysteem klaar voor de toekomst en kan de natuur zich in de Westelijke Langstraat verder gaan ontwikkelen.”     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.