Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Gegarandeerde grondleveranties
In de periode van november 2019 tot april 2021 heeft de combinatie ruim 700.000 ton aan zand en grond aangevoerd en nog eens 100.000 ton aan bouwstoffen geleverd.

Gegarandeerde grondleveranties

Om hoofdaannemer Boskalis op dat gebied volledig te ontzorgen, zijn Van Grunsven en Langenhuijzen Transport én Slibbank Nederland als partners opgetrokken om gezamenlijk de klus te klaren. Een samenwerking die naar meer smaakt. Voor alle partijen.

“Een aannemer wil steeds meer ontzorgd worden en aan de voorkant weten wat ze ‘kwijt’ zijn, zeker op grote projecten zoals de N69”, begint Anton van Grunsven, directeur van Van Grunsven en Langenhuijzen Transport. “Het inschakelen van een willekeurige grondbank en dito transportbedrijf maakt het er vaak niet makkelijker op voor de hoofdaannemer. Het vraagt bovendien om de nodige coördinatie. Wij zijn in dat ‘gat’ gesprongen door als transportbedrijf en grondbank een gezamenlijke aanbieding te maken. Inclusief alle randzaken, het plaatsen van weegbruggen en coördinatie. Wij verzorgen dus alles wat op ons pad komt en nemen risico’s weg bij de hoofdaannemer.”

Regionale aanvoer

In de periode van november 2019 tot april 2021 heeft de combinatie ruim 700.000 ton aan zand en grond aangevoerd en nog eens 100.000 ton aan bouwstoffen geleverd. “De wens was om de aangevoerde grond zoveel mogelijk uit de regio te betrekken en zo werk met werk te maken,” weet Bjorn Vissers van Slibbank Nederland. “Daarin zijn we als Slibbank Nederland gespecialiseerd. Voor de leveranties van zand en grond hadden we een aanbod gekregen van meer dan 1.000 verschillende partijen. Daarvan hebben we er een kleine 500 kunnen toepassen in dit project omdat het op het moment van planning voldeed aan de behoefte van het werk en de civieltechnische eisen. Het merendeel van de stromen is inderdaad uit regionale werken in heel Brabant gehaald, slechts een enkele keer zijn we buiten de provincie getreden. Op die manier hebben we bouwprojecten en grondbanken in de regio goed kunnen bedienen als vast afzetkanaal.”

Complexe puzzel

Vanzelfsprekend voldoen alle leveranties aan de wettelijke eisen. Vissers: “Op het moment dat er een partij grond wordt aangeboden, wordt de kwaliteit daarvan zowel civieltechisch als milieuhygiënisch beoordeeld. We stellen een rapport op en zorgen bij akkoord voor de contractvorming en de volledige administratie conform Besluit Bodemkwaliteit. Voor de aanvoer naar de N69 werd vervolgens via de planning van Van Grunsven en Langenhuijzen Transport de logistiek ingepland. Op het werk was vervolgens een coördinator van ons aanwezig om zowel de grondstromen als de vrachtauto’s te begeleiden. De wens van Boskalis was namelijk om de gronden direct op de juiste locatie toe te passen.” Van Grunsven vult aan: “De coördinator vormde tevens het eerste aanspreekpunt voor de uitvoerder van Boskalis. Elke dag was namelijk anders.     

De aanvoer hing nauw samen met enerzijds de planning van Boskalis en anderzijds het aanbod vanuit de markt. Dat was soms een complexe puzzel, ook nog eens rekening houdend met vaste rijroutes om de druk op de omliggende dorpen te beperken.”

Op het werk was een coördinator van Slibbank Nederland aanwezig om zowel de grondstromen als de vrachtauto’s te begeleiden.

Sluitende administratie

Als je bedenkt dat een zandwagen gemiddeld 30 ton kan meenemen, hebben er aardig wat voertuigbewegingen plaatsgehad. “Minstens 30.000 voertuigbewegingen”, rekent Van Grunsven ons voor. “Los van ons gezamenlijk contract met de Slibbank hebben we ook nog een contract voor de aanvoer van warm asfalt en afvoer van freesasfalt. Daarbij hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk combinaties te maken voor een maximale bezetting van onze wagens. In feite zijn alle grondstromen op het werk dus via ons aan- of afgevoerd. Het grondwerk is door Boskalis zelf aangevoerd. Om alles in goede banen te leiden en het overzicht te behouden, zijn aan de voorkant en achterkant van het werk weegbruggen geplaatst. Zo is alles gewogen het werk in gegaan, dat heeft geresulteerd in een sluitende administratie.”

Van Grunsven en Langenhuijzen Transport en Slibbank Nederland zijn als partners opgetrokken om gezamenlijk de klus te klaren.

Het project is inmiddels voor de Slibbank afgerond. Ook voor Van Grunsven en Langenhuijzen Transport is de bulk achter de rug. “Neemt niet weg dat we nog best wat warm asfalt zullen aanvoeren de komende periode. Op het moment dat de ketenparken worden ontmanteld, zullen we ook nog een bijdrage leveren om het landschap netjes achter te laten.” Beide heren kijken terug op een fijne en vlotte samenwerking. “Als twee specialistische bedrijven zijn we voor dergelijke infraprojecten complementair aan elkaar. We kunnen infra-aannemers volledig ontzorgen. Dat vertrouwen hebben we van Boskalis gekregen en waargemaakt. De samenwerking smaakt naar meer.”     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.