Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Engineering civiele constructies voor ProRail-project Onderdoorgang Haren

Engineering civiele constructies voor ProRail-project Onderdoorgang Haren

Een nieuwe, moderne onderdoorgang bij station Haren gaat voor een veilige verbinding voor fietsers en voetgangers zorgen tussen het westelijk deel van Haren en Oosterhaar. Ook wordt het hele stationsgebied aangepakt: van de riolering tot aan de inrichting van station en stationsplein. 

Tot aan de zomer van 2017 is er door Ingenieursbureau Boorsma in samenwerking met de aannemer van het werk, Reimert Bouw en Infrastructuur, gewerkt aan het aanbiedingsontwerp van de onderdoorgang. Na de gunning van het project heeft Boorsma eerst alle hoofdafmetingen en materialen van de civieltechnische en geotechnische onderdelen vastgelegd in het Definitief Ontwerp (DO) en vervolgens alle benodigde vorm- en wapeningstekeningen opgesteld in het uitvoeringsontwerp (UO). 

Een breed, deskundig en meedenkend bureau
Ingenieursbureau Boorsma, een bureau dat opdrachten uitvoert in verschillende disciplines binnen civiele techniek en bouw, telt circa vijftig medewerkers, verdeeld over de vestigingen Drachten, Amersfoort en Urk. Aan het woord is Anne Jan Breimer, verantwoordelijk voor de ontwerpleiding binnen project Haren. “In 1969 is ons bureau opgericht door de heer Kees Boorsma. We vieren dit jaar ons vijftigjarig bestaan. In totaal hebben we acht disciplines: Bouwtechniek, Constructies, Bouwfysica, Waterbouwkunde, Infrastructuur, Bouwmanagement, Milieu en Geologie. We zijn breed actief op het gebied van (beweegbare) bruggen en sluizen maar ook in de bouwtechniek. Zo werkten we mee aan planvoorbereiding van de bruggen en sluisdeuren voor de Sluis Terneuzen en waren we betrokken bij de herstelwerkzaamheden aan de aangevaren stuw bij Grave. Op het gebied van de bouwtechniek en constructies hebben we inmiddels heel wat IKEA-vestigingen gerealiseerd. De laatste waren IKEA Zwolle en IKEA Utrecht. Doordat we voor zowel de publieke sector (Rijkswaterstaat, Provincies en Waterschappen) als in opdracht van aannemers werken, beslaan we het complete speelveld van de markt.”

Project Onderdoorgang Haren
“Het ontwerp van een onderdoorgang, zoals het project in Haren, is ons op het lijf geschreven. Bij de start van de DO fase zijn er diverse werksessies georganiseerd met ProRail en later ook de gemeente Haren. Doordat deze aan het begin hadden plaats gevonden, zorgde dit voor een breed gedragen ontwerp bij alle de partijen. Op een aantal punten zijn we tot verbeterde oplossingen gekomen ten opzichte van het aanbiedingsontwerp. Dit was mogelijk door breder te denken in aspecten als veiligheid, bereikbaarheid en onderhoudbaarheid. Zo is de ingang van de waterkelder naar het zuiden verplaatst, wat voor de gemeente gunstig was voor het onderhoud van de pompen in de waterkelder. Dankzij onze jarenlange ervaring in beweegbare bruggen, sluizen en stuwen, waarbij we op voorhand al rekening houden met onderhoud van installaties, konden we hier ook goed in adviseren. Ook de afmetingen van de onderdoorgang zijn verder geoptimaliseerd, wat gunstig was voor aannemer Reimert ten aanzien van het aantal m3 aan beton en wapeningsstaal.”

De onderdoorgang betreft hier een in het werk te storten betonconstructie van vloer en wanden (gemiddeld 500 mm dik en C30/37). De spoordekken (700 mm dik en C35/45) zijn voorzien van met voorspanning en worden voorgebouwd op de locatie en vervolgens ingereden of ingehesen. Voor het project Haren is de ontwerpleiding uitgevoerd door ir. Anne Jan Breimer, dit in samenwerking met de collega’s ing. Korné Soldaat (constructeur spoordekken), ing. Jeroen de Boo BSEng (constructeur onderdoorgang), ing. Erik Jonker (constructeur onderwaterbeton en toetsende rol) en Patrick Kok (3D Revit modelleur). 

Onderdoorgang Haren

Artist impression station Haren. (Beeld: ProRail)


Grote verantwoordelijkheid in de rol van hoofdconstructeur
Anne Jan vervolgt: “Binnen project Haren lag de verantwoordelijkheid voor de rol van hoofdconstructeur bij Boorsma. Tekeningen en berekeningen van derden zijn door ons daarom ook gecontroleerd. Bij de tijdelijke damwanden hebben we berekeningen gecontroleerd, gekeken naar raakvlakken en deze afgestemd met de diverse betrokken partijen. Omdat we van huis uit in de breedte adviseren, reikt onze bemoeienis verder dan uitsluitend civieltechnische constructies. Voor aannemer Reimert betekende dit één aanspreekpunt en dus korte lijnen.”

Er zijn niet zoveel bureaus van deze omvang die zowel de kennis van een staal- als betonconstructie van bijvoorbeeld een beweegbare brug (inclusief bewegingswerken) in huis hebben. “Soms was het project hectisch”, vertelt Anne Jan, “bijvoorbeeld wanneer er na goedkeuring van de documenten toch nog een vraag kwam op de tekeningen kort voor een treinvrijeperiode (TVP). Door alert hierop te reageren en in overleg te gaan, hebben we die ad hoc situaties gezamenlijk goed opgelost. Om overal lering uit te trekken en altijd het beste van onszelf te kunnen geven, hebben we een ‘lessons learned’ dossier opgesteld. Dat kunnen we weer gebruiken bij volgende projecten.”

Officiële ProRail-erkenning
“In het verleden ontwierpen we al in een samenwerkingsverband diverse grote spoorse werken binnen geïntegreerde contracten. Van een officiële erkenning was het echter nog niet gekomen. ProRail heeft project Onderdoorgang Haren aangemerkt als erkenningstraject. Nu de erkenning binnen is, kunnen we voortaan rechtstreeks voor de aannemers in het spoorse werken. Het betreft werken binnen de geïntegreerde contracten voor zowel spoordragende als niet-spoordragende constructies”, besluit Anne Jan trots.   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.