Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Emissievrij werken, water, digitalisering, personeel en vervangingsopgave<br>belangrijke onderwerpen
Alle provincies zijn vertegenwoordigd op InfraTech 2023.

Emissievrij werken, water, digitalisering, personeel en vervangingsopgave
belangrijke onderwerpen

Veelzijdig kennisprogramma 15e editie InfraTech 

Met een speciaal Waterschapsplein en een eigen Waterbouwplein neemt water een prominente plek in op de 15e editie van het grootste en belangrijkste platform voor de infrabranche: InfraTech. Maar ook duurzaamheid en circulariteit, de schreeuwende tekorten aan goede vakmensen, digitalisering en industrialisering, en niet te vergeten de enorme vervangingsopgave krijgen veel aandacht in Rotterdam Ahoy van 17 tot en met 20 januari 2023. Emissievrij werken blijkt dé motor achter de Innovatieprijzen.

Als opening van InfraTech 2023 vindt een groot infradebat plaats rondom drie thema’s van de vakbeurs. Michèle Blom van gastheer Rijkswaterstaat en Marc van Leeuwen van gastheer gemeente Rotterdam voeren een goed gesprek met een keur aan deskundigen op de gebieden duurzaamheid, water, vervanging en renovatie, human capital en digitalisering. Het belooft een inhoudelijke discussie te worden over tal van uitdagingen waar de Nederlandse infrasector voor staat. 

Meteen al op de eerste dag van InfraTech 2023, op dinsdag 17 januari, gaat Techniek Nederland dieper in op CONNECT2030 en dan specifiek op de toekomst van de infrastructuur in Nederland. CONNECT2030 is een aanvalsplan dat technisch Nederland door een onzekere toekomst moet leiden. “De Nederlandse samenleving staat aan de vooravond van enorme transities. 

Bij vrijwel alles speelt techniek een doorslaggevende rol”, stelde Jacques van der Krogt, voorzitter van de Commissie Innovatie van Techniek Nederland en een van de drijvende krachten achter de toekomstverkenning CONNECT2030 eerder al. 

De samenleving doet de komende jaren meer dan ooit een beroep op de innovatiekracht en de creativiteit van de technieksector. Dat beeld komt naar voren uit CONNECT2030. Dat biedt kansen, maar om die te benutten moet er heel wat gebeuren. Volgens Van der Krogt roepen de inzichten in CONNECT2030 vooral de vraag op hoe we in de praktijk omgaan met de talloze uitdagingen. “Hoe organiseren we de digitalisering? Hoe organiseren we dat personeel zich blijft ontwikkelen? Hoe organiseren we het werk dat op ons afkomt?” Net als CONNECT2030 vat Van der Krogt het antwoord samen in één woord: toekomstbestendigheid.

Nieuwe producten & diensten ontdekken tijdens InfraTech.

Integraal ontwerpen

Vanwege de groeiende behoefte aan een complete set informatiestandaarden voor integraal ontwerpen, realiseren en beheren (assetmanagement) van de openbare ruimte en dan met name in de wereld van stedelijk water (riolering), hebben kennisplatform CROW en RIONED de handen ineengeslagen. Samen zijn ze het project BORius begonnen; een werktitel die staat voor ‘Beheer Openbare Ruimte Informatie- en Uitwisselstandaarden’. CROW organiseert op woensdag 18 januari een informatiesessie over het initiatief. 

De gewenste informatiestandaarden staan niet op zichzelf, ze zijn onderdeel van een grotere transitie binnen de bouw- en beheersector naar datagestuurd werken en digitalisering. Assets die in de vorige eeuw gebouwd zijn, zijn aan vervanging toe, want ze worden steeds intensiever gebruikt. Maatschappelijke opgaven als klimaatadaptatie, de energietransitie, mobiliteit en de woningopgave vragen om nieuwe oplossingen. Tegelijkertijd heeft de sector te maken met vergrijzing, het terugdringen van faalkosten en het voorkomen van informatieverlies in de keten. In de BORius-visie schetsen CROW en Stichting RIONED een totaalbeeld van de benodigde transitie. 

De beoogde transitie zal organisaties volgens CROW “beter in staat stellen om het beheer van de openbare ruimte en infrastructuur integraal te plannen en te realiseren.” De voordelen gelden naast de beheersector (BOR) ook voor de partijen in het bouwproces (BIM, digital twins), de geo-wereld (zoals basisregistraties/SOR) en de gehele maatschappij via open data (zoals PDOK) en het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Bovendien laat een globale business case zien dat de BORius transitie binnen enkele jaren ook financieel positief uitpakt en in de tijd steeds meer, omdat beter inzicht en betere keuzes in beheer en vooral investeringen snel substantieel geld besparen (minder meer). “Plat gezegd, een besparing van een half procent op de gemeentelijke kosten voor beheer openbare ruimte levert al 40 miljoen euro op”, meldt CROW.

Ontmoeten, kennisoverdracht en innovatie staan centraal tijdens InfraTech 2023.

Afkoppelen

Een gemeente die de informatie over het rioleringsnet behoorlijk op orde heeft,  is Leiden. Op het Gemeenteplein doet Ivo Beerens van de sleutelstad op vrijdag 20 januari uit de doeken hoe Leiden bij de vervanging van het riool het hemelwater afkoppelt van het vuilwater. In plaats van één rioolbuis voor al het water komen daar twee aparte rioolbuizen onder de grond. Eén buis is voor het vuilwater: het afvalwater van bijvoorbeeld de wasmachines of het toilet, dat uit woningen komt. De andere buis is bestemd voor het relatief schone regenwater. 

Het gescheiden rioolstelsel zorgt ervoor dat alleen het vuilwater naar de rioolwaterzuivering gaat en dat betekent een minder grote belasting voor het milieu. Het schone regenwater stroomt straks via het aparte regenwaterriool rechtstreeks in de sloten in de wijk. Het regenwater dat op de straat valt, wordt straks via de kolken naar het hemelwaterriool afgevoerd en stroomt dan uit in de omringende sloten.    

In de parkeervakken wordt een waterpasserende verharding aangebracht om regenwater te laten infiltreren in de ondergrond. Zo blijft het water op de plek waar het valt en dat is goed voor de regulering van het grondwater en de bodem.

InfraTech 2023 vindt plaats van 17 tot en met 20 januari 2023 in Rotterdam Ahoy. Het is al bijna 30 jaar het grootste en belangrijkste kennis- en innovatieplatform voor de Nederlandse infrabranche. Er worden meer dan 20.000 bezoekers verwacht en er staan ruim 600 exposanten.

Bekijk de website voor meer informatie over het kennisprogramma, de plattegrond en exposantenlijst.   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.