Texion
02:13
11-06-2018

Eenvoudig betonmatrasconcept met focus op detail

De betonmatras ACBM (Articulated Concrete Block Mattress) zorgt ervoor dat bodem­erosie wordt voorkomen. Voorts komt hij ook van pas bij de bescherming van onder­waterstructuren. Als ballast voor onderwaterbuisleidingen staat de ACBM-matras grote vervormingen toe met een kleine radius, waarbij het grote gewicht van de matras voor de verankering van de leiding zorgt en lateraal verplaatsen en opdrijven voorkomt. ACBM leent zich tevens tot de bescherming van tunnels, pijplijnen, communicatiekabels en tegen ankers van schepen. Eenvoudig wat het concept betreft, maar gefocust op details, is ACBM een origineel ontwerp dat een snelle plaatsing toelaat.

Texion
De toepassing van ACBM-matrassen voor het beschermen, ballasten en verankeren van buizen onder water. 

ACBM bestaat uit een rechthoekige matrix van betonblokken, die onderling verbonden zijn met kunststof kabels. Aan de buitenkanten vormen de kabels lussen, die worden gebruikt om de matras met een legjuk (evenaar) op te tillen en te verplaatsen. Gezien de vorm van de blokken kunnen ze makkelijk in 3D bewegen ten opzichte van mekaar, zonder dat er schade ontstaat. De geometrie van de blokken is typisch voor de dikte van de matras. Het gewicht (boven water) varieert tussen de 240 en 450 kg/m2, de breedte tussen 1,93 en 2,92 meter, de lengte tussen 3,14 en 6,32 meter. Naast de standaardafmetingen is het mogelijk om maatwerk te leveren, zowel wat gewichten en geometrie als productie met speciale betonsoorten betreft. Denk aan toepassingen in zeewater of bij industriële productieprocessen.

Texion
Productie van ACBM-matrassen in de fabriek. Let op de kabels die aan de zijkanten als gesloten lussen uit de betonblokken steken. Deze worden gebruikt om de matras vast te haken en op te tillen.

Productie
De productie gebeurt onder strikte kwaliteitsnormen, volgens de internationale standaard. Gespecialiseerde arbeiders zijn opgeleid om op alle details te letten, zodat het eindproduct perfect is. Bij het plaatsen onder water kan men zich immers geen fouten veroorloven. Dat dient makkelijk en vlot te verlopen om onnodig en duur tijdverlies te voorkomen.

Voor betonproducten is de afstand tot het project belangrijk. Gezien het gewicht vertegenwoordigt de transportkost immers een substantieel deel van het budget. De ACBM-matrassen kunnen ook in de onmiddellijke nabijheid van het project gemaakt worden. De mallen zijn namelijk zo ontworpen dat ze mobiel zijn. Er staan specialisten ter beschikking om assistentie te verlenen bij de eventuele in-situproductie van de matrassen.

Texion
Het meest eenvoudige evenaarmodel wordt bediend met touwtjes. Er bestaan ook evenaars met hydraulische ROV-bediening en zelfs ‘double-speedtypes’ die twee matrassen tegelijk leggen onder water.

Legjuk
“Er bestaan meerdere legjukken of evenaars”, legt Steven De Maesschalck van Texion uit. “Afhankelijk van de specifieke toepassing kan je kiezen uit een groot aanbod, waarbij veiligheid, efficiëntie en snelheid van uitvoering centraal staan. Er zijn zelfs dubbele legjukken beschikbaar, ‘double-speed’ genoemd, die twee matten tegelijk uitleggen onder water. De legjukken kunnen aan kranen of hydraulische systemen gekoppeld worden. Hun bediening kan gebeuren met ROV’s (Remotely Operated Vehicles), maar evenzeer handmatig. Handleidingen leggen uit hoe de toestellen veilig en efficiënt te gebruiken zijn.”

Texion
ACBM-matrassen in de praktijk onder water: een eenvoudig concept dat makkelijk te plaatsen is dankzij slimme details in het ontwerp. 

Ontwerpen
Over ACBM-betonmatrassen is heel wat infor­matie beschikbaar, waaronder een analyse van de stabiliteit onder een welbepaalde combinatie van omstandigheden – voor golven, stromingen en hellingen. De ontwerper kan rekenen op deskundig advies, gestaafd met onderbouwde rapporten en ervaringen uit de praktijk. 

De ACBM-matrassen zijn al toegepast door oliemaatschappijen voor het in positie houden en beschermen van pijplijnen op de zeebodem, door elektriciteitsmaatschappijen voor het vastleggen van hoogspanningskabels onder water en door communicatiebedrijven voor het vastleggen en beschermen van glasvezelkabels op de zee­bodem. Om de leidingen te beschermen tegen sleepnetten worden er aan de zijkanten typische wigvormige elementen ingeweven. “Het project hoeft niet noodzakelijk groot te zijn, we leveren desgewenst ook een klein aantal matten. Denk aan een toepassing voor uitstroomopeningen en het voorkomen van erosie nabij duikers”, besluit Steven De Maesschalck. 

Tekst en beeld: Texion
Uitgelichte afbeelding: 
In-situproductie van ACBM-matrassen. Er kunnen afmetingen op maat gemaakt worden, afhankelijk van de geometrie van het project. 

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom civiele techniek & infrastructuur

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

GROND/WEG/WATERBOUW partners

Topcon Positioning Netherlands