Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Een polderbouwkuip in de polder geeft het beste resultaat
BodemBouw realiseert met een Cutter Soilmix machine een diep kwelscherm t.b.v. het verkrijgen van een polderbouwkuip.

Een polderbouwkuip in de polder geeft het beste resultaat

Om ondergrondse projecten te realiseren is een bouwkuip benodigd en deze kan op verschillende manieren gerealiseerd worden. Maar wat is nu de beste, goedkoopste, snelste en veiligste manier om een werkbare bouwkuip te realiseren? 

De problematiek van het grondwater pompen

Het realiseren van een goede bouwkuip hangt af van verschillende factoren. Indien men binnenstedelijk een bouwkuip realiseert, dan gelden andere voorwaarden dan wanneer men dit in het open landschap doet. Grondopbouw, grondwaterstand en de praktische situatie zijn ook altijd verschillend en bepalend voor de keuze van een type bouwkuip. Daarbij spelen planning en vergunningen ook een rol, is er tijd genoeg voor het doorlopen van een vergunningentraject voor het bemalen van een bouwkuip en speelt doorlooptijd geen rol, dan kiest men eerder voor een open bouwkuip zonder onderafdichting. 

Genoeg ruimte, géén binnenstedelijke omgeving dan lijkt een open bouwkuip al snel de beste keuze. Totdat de problematiek van het pompen van grondwater letterlijk boven water komt. Een bouwkuip met een hoog waterdebiet geeft veel uitvoeringsrisico want veel grondwater onttrekken heeft invloed op de omgeving. Om de invloed te beperken kan het water geretourneerd te worden in de ondergrond met een retourbemaling. Maar ook al zou het grondwater normaal geloosd kunnen worden, dan is dit bij hoge hoeveelheden altijd een aandachtspunt door bijvoorbeeld lichte vervuilingen in het grondwater. Dit vergt intensieve maatregelen die een hoog risicoprofiel geven, immers extra weken/maanden zorgt voor meer pompen en dat gaat financieel gezien direct hard doortellen. Maar het meest onzekere is nog dat de bouwkuip bij het minst of geringste niet werkbaar is, bijvoorbeeld door het uitvallen van pompen, harde regenval, of stijging van het grondwater en een niet werkbare bouwkuip geeft nog eens extra faalkosten.

Het is gebruikelijk dat in een bouwkuipadvies en bij uitbesteding van de bouwkuip allereerst gekeken wordt naar de kosten van de verschillende bouwkuiponderdelen.

Goed bouwkuipadvies is noodzakelijk

Het is gebruikelijk dat in een bouwkuipadvies en bij uitbesteding van de bouwkuip allereerst gekeken wordt naar de kosten van de verschillende bouwkuiponderdelen (grondkering, bemaling, grondwerk, fundering, onderafdichting enz.). Maar de meest economische bouwkuipmethode is pas te berekenen wanneer wordt doorgeteld tot onder de streep. 

Vaak wordt een dieper gelegen natuurlijk waterremmende laag niet als interessant beschouwd, omdat als de wanden met het puntniveau doorgezet moeten worden tot in deze laag, dit veel kosten en risico’s met zich meebrengt. Maar bij toepassing van het CSM-systeem is dit niet het geval. Dit systeem ondervindt namelijk géén noemenswaardig uitvoeringrisico indien het dieper doorgezet wordt tot grote dieptes. Daarbij komt dat een CSM-wand zo ontworpen kan worden dat enkel het bovenste gedeelte van de wand wordt versterkt met wapeningsbalken, zodat dit gedeelte wand een constructieve functie kan krijgen als grondkering. Het onderste gedeelte van de CSM-wand bestaat enkel uit grout gemixt met de aanwezige grondslag, dat alleen fungeert als waterkering. Zo wordt de benodigde wand zoveel mogelijk geoptimaliseerd in sterkte en materiaal en daardoor in kosten.

De meest economische bouwkuip is de praktisch meest werkbare

Indien de wanden doorgezet worden tot in een dieper gelegen klei- of leemlaag, onstaat een zogenaamde “polderbouwkuip” met een laag waterdebiet, perfect werkbaar en beheersbaar en dus een laag risicoprofiel. Indien er genoeg ruimte is, dan kan er zelfs voor gekozen worden om een natuurlijk talud tegen de CSM-wanden te laten liggen als steunberm. In dat geval is het niet nodig om de CSM-wanden te versterken met stalen wapeningsbalken en wordt eigenlijk een kwelscherm gerealiseerd dat alleen een waterkerende functie heeft. 

In veel gevallen is de meest economische bouwkuip de bouwkuip die praktisch het meest werkbaar is, het gemakkelijkst beheersbaar is en dus het laagste risicoprofiel heeft. Om deze bouwkuip vooraf in beeld te krijgen dient er doorgeteld te worden tot onder de streep en daarbij dienen risico en faalkosten meegenomen te worden. Dat is precies de aanpak van BodemBouw!

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.