Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Een frisse kijk op milieu en duurzaamheid
Prommenz aan het werk op de Dam in Amsterdam.

Een frisse kijk op milieu en duurzaamheid

Met een frisse kijk op het milieu bijdragen aan een schone en duurzame leefomgeving. Dát is waar Prommenz Milieu BV voor staat. Dit doen zij onder andere door het bieden van advies op het brede gebied van milieu en de daarbij behorende duurzaamheidsvraagstukken. Van het bepalen van de kwaliteit van de (water)bodem tot het begeleiden van saneringen en van het inzichtelijk maken van de bodemgesteldheid tot het berekenen van de bergingscapaciteit van de bodem, Prommenz heeft de expertise in huis!

Bodemonderzoek en sanering

In de afgelopen 30 tot 40 jaar is de meeste bodemverontreiniging in Nederland in kaart gebracht en tevens gesaneerd, maar mede door de wijze van saneren die vanaf het midden van de jaren ’90 gebruikelijk werd, is er nog steeds veel verontreinigde grond aanwezig die een belemmering kan vormen voor bouwprojecten.  

Het nemen van bodemmonsters.

Begin jaren ’90 bleek dat de maatschappelijke ambitie om alle bodemverontreinigingen te verwijderen zowel technisch als financieel niet haalbaar was. Maar we leerden tevens dat in veel gevallen het wegnemen van de risico’s voor mens en milieu voldoende was, zoals het afdekken van een verontreiniging met grond of een verharding of geleidelijke afbraak door bacteriën. In sommige gevallen bleek saneren niet eens noodzakelijk omdat het gebruik van de locatie, denk aan een industrieterrein, geen risico’s tot gevolg had.  

Nadeel is dan wel dat decennia later bij een bouwproject in de verontreinigde grond moet worden gewerkt of dat bij een herinrichting van een locatie het gebruik verandert van industrieterrein naar een woonwijk. Omdat bij dergelijk gebruik wel sprake is van risico’s moet de bodem alsnog gesaneerd worden.

Waterbeheer

Een ander belangrijk onderdeel bij (bouw)projecten van tegenwoordig, is het op verantwoorde wijze omgaan met regenwater. Om de mogelijkheden voor de zogeheten klimaatadaptieve maatregelen te bepalen moet, net als bij milieukundig onderzoek, een bureaustudie en veldonderzoek worden uitgevoerd om de doorlatendheid van de bodem én de bergingscapaciteit te bepalen. Dit kan uiteraard eenvoudig worden gecombineerd met onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. Hierin biedt Prommenz advies op maat aan voor duurzame maatregelen op klimaatgebied.

Prommenz beschikt over eigen materieel en apparatuur.

Zorgvuldige werkwijze

Prommenz Milieu draagt met de vele jaren kennis en ervaring passende oplossingen aan die niet alleen geld besparen en belemmeringen wegnemen, maar ook een actieve bijdrage leveren aan een duurzame toekomst. De kracht van deze werkwijze is een zorgvuldige en nauwkeurige aanpak die bij Prommenz begint met hun eigen zeer ervaren veldwerkers. Veldwerk is immers een essentiële stap in het onderzoekstraject en het geven van het juiste advies . 

Maar het blijft niet alleen bij advies. Prommenz stemt de werkzaamheden naadloos af op het totaalpakket aan werkzaamheden dat geboden wordt en waarmee zij de opdrachtgever volledig ontzorgen. Dit voorkomt onhaalbare doelstellingen in het uitvoeringstraject en maakt de uitvoering tevens efficiënter. 

Prommenz Milieu levert vakkundig maatwerk en altijd conform de bijbehorende strikte normen en richtlijnen voor milieukundig onderzoek, denkt mee in het ontwerp, anticipeert op de uitvoering en is vanzelfsprekend altijd op de hoogte van nieuwste onderzoekstechnieken en ontwikkelingen.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.