Platform over civiele techniek & infrastructuur
Veldonderzoek eenvoudige toets kunstwerken.

Een app om waterkerende kunstwerken sneller en uniform te toetsen

Op 1 januari 2025 moeten alle regionale keringen zijn getoetst om vast te stellen of deze voldoen aan de waterveiligheidseisen. Met dit vereiste stond het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) voor een uitdagende opgave. HHNK heeft circa 1.200 waterkerende kunstwerken in ruim 1.060 kilometer regionale waterkeringen in het beheersgebied. Dit betreffen hoofdzakelijk inlaten en gemalen, maar er zijn ook kunstwerken zoals sluizen en coupures. In 2019 moesten nog circa 950 waterkerende kunstwerken worden getoetst. Een tijdrovende klus, want van veel kunstwerken is weinig informatie beschikbaar. Veel informatie moet dus in het veld worden ingewonnen en handmatig worden verwerkt. Dat moet en kán efficiënter: met een speciale kunstwerken app.

Veldonderzoek kunstwerk toets met app.

Pilot toetsing

Omdat het toetsen van alle kunstwerken een tijdrovende klus is en de capaciteit binnen HHNK beperkt, is hulp gevraagd aan drie ingenieursbureaus waarmee HHNK een raamcontract heeft. Dit zijn Iv-Infra b.v., Arcadis Nederland b.v. en RPS advies- en ingenieursbureau b.v. Gestart is met een pilot waarin de ingenieursbureaus zich verdiepten in de manier waarop de toetsingen moeten worden uitgevoerd. Elk ingenieursbureau heeft een eenvoudige toetsing inclusief rapportage van zeven inlaatduikers, twee gemalen en één schutsluis verricht. De inlaatduikers waren onderverdeeld in inlaten waar HHNK alleen afmetingen van had en inlaten waar ook tekeningen van beschikbaar waren.

De conclusie van de pilot was dat het inwinnen en verifiëren van informatie makkelijker en efficiënter kan. Zo ontstond het idee om de eenvoudige toetsing van inlaatduikers en gemalen te automatiseren met een app. De verwachting was dat de meeste kunstwerken kunnen worden goedgekeurd of afgekeurd met het uitvoeren van een eenvoudige toetsing. Bovendien verbeteren de kwaliteit en efficiëntie wanneer projecten op een datagestuurde en uniforme wijze worden uitgevoerd. Iv-Infra is gevraagd de app te ontwikkelen.

De app ontwikkelen

Het toetsen van een groot aantal kunstwerken in een kort tijdsbestek vraagt om een slimme en efficiënt aanpak. Vanwege de beschikbare tijd is geen compleet nieuwe app gebouwd. Gezocht is naar een bestaande app met de functionaliteiten die nodig zijn om de toetsing uit te voeren en waarin de wensen van HHNK kunnen worden opgenomen. Zo wilde HHNK dat de app geschikt is om de toetsing in het veld uit te voeren, waarbij per kunstwerk een toetsresultaat wordt gegenereerd. Daarnaast moet het mogelijk zijn om in het veld data in te zamelen die noodzakelijk is voor de toetsing en om de informatie in het beheerregister van HHNK te kunnen controleren en aan te vullen. 

Op basis van deze wensen is de ArcGis app Survey 123 gebruikt. Hiermee kunnen formulieren gemaakt worden die met de mobiele app op elke locatie kunnen worden ingevuld. Ook kunnen kunstwerkgegevens uit het beheerregister van HHNK direct ingelezen worden in de app, waardoor handmatige invoering van deze gegevens niet nodig is.

Iv-Infra heeft de app aanvankelijk op maat gemaakt voor de eenvoudige toets van inlaten. Arcadis en RPS hebben de app getest. Toen de app bij het testen van de eerste serie inlaten succesvol bleek te zijn, is ook de eenvoudige toets voor gemalen in de app geïntegreerd. De app is zodanig opgezet dat iedereen met enige inhoudelijke kennis van waterkeringen ermee kan werken. Ook is hij voor andere typen kunstwerken of waterschappen eenvoudig op maat te maken.

App overzicht locatie kunstwerken HHNK.

Kunstwerken toetsen

De app combineert toetsen, veldonderzoek en rapporteren via een efficiënt proces. Het toetsen vindt op een interactieve manier plaats. Tijdens het veldonderzoek worden kunstwerken getoetst aan de hand van een reeks vaste vragen, zodat elke toetsing uniform wordt uitgevoerd. Door de toetsing in het veld uit te voeren, vindt deze altijd plaats op basis van de meest recente staat van het kunstwerk. Zo kunnen ontbrekende gegevens worden ingemeten en in de app toegevoegd en kunnen foto’s toegevoegd worden, zodat een duidelijk beeld van het kunstwerk ontstaat. Wanneer alle gegevens zijn ingevuld brengt de app een oordeel uit dat aangeeft of het kunstwerk voldoet of nader getoetst moeten worden volgens de gedetailleerde toets. De app produceert per kunstwerk een uniform factsheet met alle kunstwerkgegevens inclusief foto’s, de toetsing, toetsresultaten en eventuele bijzonderheden. 

Vragenlijst eenvoudige toets kunstwerken HHNK.

Up-to-date database

Omdat Survey 123 een ArcGis app is, kunnen in het veld ingewonnen gegevens eenvoudig opgenomen worden in het beheerregister van HHNK. Zo ontstaat een completer beheerregister waarin alleen kunstwerken zijn opgenomen die ook daadwerkelijk in het veld aanwezig zijn. Het komt regelmatig voor dat kunstwerken in het veld worden aangetroffen, maar nog niet in het beheerregister van HHNK zijn opgenomen. Of juist dat kunstwerken wel in het systeem staan, maar niet meer bestaan. Deze kunstwerken kunnen nu direct aan de app worden toegevoegd en getoetst of juist worden verwijderd. In het completere en geüpdatete beheerregister is het voor de assetmanager eenvoudiger om een selectie van kunstwerken te maken die onderhoud nodig hebben of aan vervanging toe zijn.    

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.