Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Eén aanspreekpunt voor alle inspectie- en monitoringswerkzaamheden
De omgeving en belendende bebouwing wordt nauwlettend in de gaten gehouden door onafhankelijk inspectie- en expertisebureau Van Monsjou & Partners.

Eén aanspreekpunt voor alle inspectie- en monitoringswerkzaamheden

Het gebied rondom de Markermeerdijken kenmerkt zich door een hele slappe ondergrond. Uiterste zorgvuldigheid is geboden bij het versterken van de dijken om zettingen tot een minimum te beperken. Dat neemt niet weg dat de omgeving en belendende bebouwing nauwlettend in de gaten wordt gehouden door onafhankelijk inspectie- en expertisebureau Van Monsjou & Partners. 

Al sinds 2015 verzorgt Van Monsjou & Partners in opdracht van Alliantie Markermeerdijken halfjaarlijks het inmeten van alle panden (hoogtemerken) langs het 33 kilometer lange traject. “Het gaat in totaal om 450 panden en 1.800 hoogtemerken die in het verleden zijn aangebracht”, zegt Sander van Monsjou. “We zijn breed onderlegd in monitoringwerk en kunnen behalve hoogtemetingen ook
trillingsmetingen en bouwkundige vooropnames uitvoeren. Die combinatie maakt dat de Alliantie slechts één aanspreekpunt heeft voor het inspectie- en monitoringswerk rond het project.”

Sinds de Alliantie buiten actief is, verzorgt Van Monsjou & Partners ook de deformatiemetingen.

Afwijkend gedrag

“Door al vroegtijdig te beginnen met het inmeten van de panden, wordt gedurende langere tijd het normale verloop en zettingsgedrag in beeld gebracht”, vervolgt Van Monsjou. “Zo wordt een goed beeld verkregen van welke panden meer of minder zettingsgevoelig zijn, hetgeen voor de uitvoering van belang is. In 2019 zijn we vervolgens gestart met het uitvoeren van de bouwkundige vooropnames conform de BRL 5024. We hebben overigens als bedrijf aan de wieg gestaan van deze richtlijn die nu door steeds meer opdrachtgevers wordt verlangd en zo langzamerhand norm is geworden.”

Sinds de Alliantie buiten actief is, verzorgt Van Monsjou & Partners ook de deformatiemetingen. “In panden nabij de werkzaamheden zijn hoogtemerken en/of prima’s aangebracht. Door regelmatig meten wordt de stand/positie in drie richtingen (x, y en z) bewaakt”, legt Van Monsjou uit. “Tot slot verzorgen we ook de trillingsmetingen om de invloed van de werkzaamheden en verkeer op de panden te monitoren. Die metingen zijn direct zichtbaar voor de Alliantie in een online portaal. Als een proef wordt uitgevoerd om de invloed op de omgeving te kennen, en dat gebeurt regelmatig, zie je direct het resultaat en kan de uitvoeringswijze eventueel worden aangepast.”

De omgevingsinvloed die de dijkversterkingsopgave met zich brengt, wordt door Van Monsjou & Partners geregistreerd. “De Alliantie gaat wat dat betreft uiterst zorgvuldig te werk zodat direct actie kan worden ondernomen mocht ergens een grens worden overschreden. Ook voor ons is het een dynamisch en omvangrijk project”, erkent Van Monsjou. “De Alliantie is op meerdere dijkvakken tegelijkertijd actief en niet zelden wordt ad hoc een beroep op ons gedaan om om een meting uit te voeren of een trillingsmeter te plaatsen. Dat maakt het project zeer boeiend, dit los nog van de mooie omgeving.”     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.