Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
ECG is kind aan huis op de dijk
ECG brengt de dijk in kaart middels het UPEX-systeem, een diep actief zoeksysteem, gebaseerd op het elektromagnetische puls-inductieprincipe.

ECG is kind aan huis op de dijk

Al sinds de tender assisteert Explosive Clearance Group combinatie Mekante Diek bij de voorbereiding, het in kaart brengen, opsporen en benaderen van ontplofbare oorlogsresten (OO) voor de dijkversterking tussen Tiel en Waardenburg. Bekend terrein voor de specialist in explosievenopsporing, want het bedrijf is kind aan huis op onze vaderlandse dijken.

“We zijn in eerste instantie als adviseur betrokken bij het project”, begint Frank Lefering, Operationeel Manager bij Explosive Clearance Group (ECG). “In de tenderfase hebben we op basis van het voorlopig ontwerp en het historisch vooronderzoek de opsporingsgebieden aangemerkt. Vervolgens maakten we een inschatting van hoeveel vierkante meter gebied er gedetecteerd dient te worden. Op basis van onze jarenlange kennis en ervaring met dergelijke projecten kunnen we ongeveer voorspellen hoeveel significante objecten we zullen aantreffen.”

Al sinds de tender assisteert Explosive Clearance Group combinatie Mekante Diek bij de voorbereiding, het in kaart brengen, opsporen en benaderen van ontplofbare oorlogsresten (OO). (Beeld: Paul Poels fotografie)

Van dijkversterkingen tot vliegtuigbergingen

ECG is een bekende partij voor Mekante Diek en heeft veel ervaring met dijkversterkingen. “Met dezelfde combinanten hebben we bijvoorbeeld ook Wolferen – Sprok gedaan”, zegt Frank. “Nu zijn we alweer bezig met het optuigen van een volgend tracé, de dijkversterking Neder-Betuwe. Ook andere combinaties, onder andere bij de dijkversterking Nieuw Bergen vragen om onze expertise.” Volgens Frank heeft dat te maken met de civieltechnische achtergrond van ECG. “Wij spreken niet alleen de taal van de aannemerij, maar nemen, indien gewenst, alles van a tot z uit handen. Zo zorgt onze afdeling vooronderzoek voor het voorbereidende werk en de risicoanalyses, en heeft daarbij een sterk adviserende rol richting de opdrachtgever in het voortraject. Vervolgens verzorgt onze afdeling opsporing, verreweg de grootste tak binnen onze organisatie, alle werkzaamheden in het veld. Daarnaast richten we ons met onze specialistische afdeling ‘ECG Air Branch’ op de bijzondere tak
van vliegtuigbergingen.”

Nee, dit is geen gras maaien, maar een inventieve opsporingstechniek.

Onafhankelijk

ECG bestaat sinds 2006 en opereert als één van de weinige opsporingsbedrijven geheel zelfstandig. “We zijn niet gelieerd aan enig civieltechnisch bedrijf en werken daardoor volledig onafhankelijk in elke stap van het opsporingsproces”, benadrukt Frank. Bij dijkversterking Tiel-Waardenburg was het benaderen van ontplofbare oorlogsresten in eerste instantie buiten de scope gehouden. “Het is wel een verplichting van de aannemer om het te organiseren. Lopende het vervolgtraject zijn we ook als uitvoerende partij ingeschakeld voor het detecteren en benaderen. We hebben vervolgens de detectiewerkzaamheden uitgewerkt in rapportages en tekeningen en, in overleg met Mekante Diek, een kostenraming gemaakt voor de benaderwerkzaamheden. De volgende stap is het daadwerkelijk benaderen van objecten en verstoorde delen in het veld.” De ‘opbrengst’ blijkt mee te vallen. “We hebben wel wat ontplofbare oorlogsresten aangetroffen, maar het blijft beperkt tot staartstukjes van een mortier en een 20mm-granaat. Een groot contrast met de 500- tot 1000 ponders afwerpmunitie die we op andere locaties tegenkomen.”

Het project verloopt volgens Frank voor ECG keurig volgens planning. “We hebben inmiddels 80% van het werk ‘veilig’ gesteld. Nu zijn het vooral nog her en der wat kleine gebieden die onderzocht moeten worden. Al zitten daar wel een paar lastige stukjes bij, waarbij we pas aan het werk kunnen als bijvoorbeeld de stenen van de dijk zijn verwijderd. De grootste uitdaging zit hem vooral in de samenwerking met de verschillende disciplines die tegelijkertijd actief zijn op de dijk en de flexibiliteit die daarbij wordt gevraagd. Het is een komen en gaan. Daarnaast ondersteunen we waar nodig ook archeologie, geologie en het milieukundig onderzoek. Gebieden waar deze disciplines proefsleuven willen graven of boringen willen uitvoeren, worden door ons vooraf of gelijktijdig vrijgegeven. Al met al wederom een mooi referentieproject.” 

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.