Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
E-techniek: stroom en data voor de gerenoveerde Afsluitdijk

E-techniek: stroom en data voor de gerenoveerde Afsluitdijk

De Afsluitdijk zal in zijn gerenoveerde vorm nog meer techniek bevatten dan nu het geval is. Onder meer extra spuimiddelen, een Vismigratierivier, twee gemalen met in totaal zes kolossale pompen en twee keersluizen worden toegevoegd aan de reeds bestaande mechanische en hydraulische delen. Zaken die vragen om stroomtoevoer, die aangestuurd moeten worden en, niet onbelangrijk, gemonitord moeten worden.

Croonwolter&dros verzorgt het E-technische deel rondom de renovatie van de Afsluitdijk. Jos Dekker is verantwoordelijk voor Projectleiding uitvoering op locatie. We spreken met hem over de vele facetten die het E-technische deel met zich meebrengt.

Logische Functievervullers

“Croonwolter&dros verzorgt het E-technische deel, inclusief bediening en besturing, behoudens de LFV’s: de Logische Functievervullers”, opent Dekker het gesprek. “Een deelinstallatie met zijn lokale bediening en besturing wordt een LFV genoemd. Het geheel aan LFV’s vormt de onderste abstractielaag in de installatie. Onder de LFV’s vallen een gedefinieerd besturingskoppelvlak, een stuurprogramma en een lokaal netwerk dat in verbinding staat met de deelinstallaties. Iedere toeleverancier van techniek aan de Afsluitdijk werkt binnen een door Rijkswaterstaat gespecificeerde LFV en is verantwoordelijk voor het voldoen aan de gestelde eisen.”

Als de 20 kV in het inkoopstation binnenkomt, wordt deze gedistribueerd naar de keersluis, de pompgebouwen en de nieuwe en de oude spuimiddelen.

De elektrotechnische installatie in vogelvlucht

Dekker neemt ons mee langs alle componenten die tezamen de elektrotechnische installatie van de Afsluitdijk zullen vormen: “Er moet een bedienplek komen voor de besturing, er moeten netwerken worden gerealiseerd voor data, met koppeling naar Rijkswaterstaat. Op dit netwerk worden camera’s aangesloten, omdat de bedienplekken op afstand zicht moeten hebben op wat er gebeurt. Ook moet er vanuit de bedienplek gecommuniceerd kunnen worden met zowel de schipper als het onderhoudspersoneel. Een voorbeeld van deze toepassing is de communicatie die moet plaatsvinden ter plaatse van de keersluis bij Den Oever. Deze zit voor de bestaande sluis. Het kan zijn dat er bij de bediening van deze installatie iets meegedeeld moet worden, dan heb je een spraak-audioverbinding nodig. Dit kan zowel via intercom als luidsprekers.”

In Den Oever komt een bedienplek voor de keersluis, voor de pompgemalen en de oude en nieuwe spuimiddelen. “Dat wordt allemaal op één bedienplek samengebracht op de huidige locatie”, vervolgt Dekker. Een ander belangrijk punt met het oog op veiligheid is het toegangscontrolesysteem. “Bedoeld om gebruikt te worden door medewerkers, mensen van Rijkswaterstaat en andere partijen die daar moeten zijn. Via een pasjessysteem met daaraan gekoppelde privileges kan er fysiek toegang verkregen worden, op een zeer hoog veiligheidsniveau. Ook het inbraakbeveiligingssysteem is hieraan gekoppeld.” Hebben we het over veiligheid dan komt uiteraard ook de brandmeldinstallatie (BMI) ter sprake. Dekker: “De BMI inclusief het PVE (Programma van Eisen) is ook onderdeel van de elektrotechnische installatie. De monitoring daarvan gebeurt in een hermetisch afgesloten ruimte, een PAC-meldkamer in Alkmaar. Daar werkt getraind personeel, opgeleid voor het juist handelen in alarm- en noodsituaties. Zowel de brand- als de inbraakmeldingen komen binnen bij de PAC-meldkamer.”

De keersluis vraagt 630 KVA, het pompgebouw 1600 KVA, de spui objecten 2 x 1000 KVA en de overige gebouwen ieder 1000 KVA.

De juiste voeding

Om de elektrotechnische installatie van stroom te kunnen voorzien en onder spanning te kunnen houden in elke situatie, worden er speciale kabels aangelegd. “Voor Den Oever is 20 MVA noodzakelijk, waarbij gebruik wordt gemaakt van 20 kV die via kabels vanuit Middenmeer wordt aangevoerd. Dat valt onder de scope van Liander. Redundancy wordt bereikt door een back-up stroomaanvoer vanuit Anna Paulowna. Het inkoopstation wordt volledig gebouwd door Croonwolter&dros en zal ook serverruimtes en onderhoudsruimtes bevatten.”

“Als de 20 kV in het inkoopstation binnenkomt, wordt deze gedistribueerd naar de keersluis, de pompgebouwen en de nieuwe en de oude spuimiddelen. De keersluis vraagt 630 KVA, het pompgebouw 1600 KVA, de spui objecten 2 x 1000 KVA en de overige gebouwen ieder 1000 KVA. Daarnaast krijgt iedere pomp (6x) een 20 kV voeding met 2,4 MVA  Flowserve zet een eigen transformator tussen de aansluiting en de pompen.”

Verantwoordelijk voor alle benodigde hydrauliek is Hycom. “We nemen afscheid van motorbediende schuiven, alles wordt hydraulisch. De door Hycom geleverde Programmable Logic Controllers (PLC’s) worden door ons gekoppeld voor de aansturing, wij geven de commando’s aan de systemen en ontvangen terugkoppeling. Dit wordt gedaan vanuit de software, het 3B-systeem: bediening, besturing en bewaking.”

Tot besluit zegt Dekker: “Binnen dit project zijn maar liefst vier onderdelen van Croonwolter&dros actief. Infra, voor het projectmanagement en het installeren van de installaties op locatie, TAI voor de software, GBBS voor het gebouwbeheersysteem en Utiliteit voor de brandmeldinstallaties. Daarnaast zijn onze specialismes Hoogspanning, Paneelbouw en Survey and Inspection betrokken bij dit project.”    

Er moet een bedienplek komen voor de besturing, er moeten netwerken worden gerealiseerd voor data, met koppeling naar Rijkswaterstaat.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.