Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Duurzame gebiedsontwikkeling na winnen van klei

Duurzame gebiedsontwikkeling na winnen van klei

Om de Waaldijk weer te laten voldoen aan de hoogwaterveiligheidsnormen, wordt deze op verschillende plaatsen tussen Wolferen en Sprok versterkt. Daarvoor is onder andere dijkenklei nodig. Delgromij staat in voor de leveranties van deze klei en zorgt ervoor dat het mes aan twee kanten snijdt: op locaties waar de klei wordt gewonnen, vindt een duurzame gebiedsontwikkeling plaats met een maatschappelijke meerwaarde.

In totaal is er voor het versterken van de Waaldijk 10.000 m3 dijkenklei aangeleverd. “De klei is afkomstig uit het depot Kievitsheuvel aan de A15, een depot dat destijds bij de bouw van de Betuweroute is aangelegd”, zegt Bas Dröge van Delgromij. “Het is weliswaar eigendom van Staatsbosbeheer, maar wij vermarkten de klei en ontwikkelen in ruil daarvoor natuur. Het depot wordt op een later moment door Staatsbosbeheer aangeplant tot een klimaatbos.”

Veertigtal winlocaties

Delgromij is onderdeel van familiebedrijf K3 en marktleider in de afzet van keramische klei in Nederland. “Daarnaast hebben wij veel kennis van en ervaring met het toepassen van klei voor dijkversterkingen. We beschikken over 40 winlocaties, verdeeld over het land, om onze klanten van de gewenste klei te voorzien. We hebben altijd wel rechtstreeks toegang tot voorraden klei”, weet Dröge. “En dat is maar goed ook, want als je bijvoorbeeld kijkt naar alle projecten die er binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma gaan spelen, is er tot 2028 nog een gigantische hoeveelheid aan dijkenklei nodig. We zijn dan ook continu in gesprek met projectontwikkelaars, grote infra-aannemers en (semi-) overheden. Als bij een project meer klei vrijkomt dan kan worden ingezet, worden wij doorgaans ingeschakeld om het te vermarkten. Het is bovendien een goed instrument om de kosten van een project te drukken.”  

Eén aanspreekpunt

Dijkenklei is er genoeg, maar het vergt een enorme ‘papierwinkel’ om het te kunnen winnen en vermarkten. Denk aan eisen omtrent de milieuwetgeving, vergunningen op winlocaties, afstemming met stakeholders, maar ook initiatieven om het wingebied op een duurzame manier achter te laten. De grote kracht van K3 zit hem volgens Dröge in de vijf divisies die K3 kent en die in alle opzichten complementair zijn aan elkaar. “Naast klei winnen we ook zand en grind, verwerken we grond en baggerspecie, verzorgen we de bemonstering, zijn we milieukundig onderlegd met ecologen en hydrologen, doen we grondboringen en hebben we een eigen scheepsbevrachtingskantoor. Helemaal uniek voor een delfstofwinnaar is onze divisie gebiedsontwikkeling met eigen landschapsarchitecten en medewerkers die alles weten van vergunningsprocessen om een voormalig wingebied een duurzame bestemming te geven met een maatschappelijke meerwaarde. Dit alles betekent dat we een project veelal van A tot Z in eigen beheer kunnen uitvoeren met slechts één aanspreekpunt voor enerzijds de opdrachtgever, maar anderzijds ook voor het bevoegd gezag. Dat wordt gewaardeerd.”   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.