Platform over civiele techniek & infrastructuur
Nieuws

Duurzaam funderen. ‘Kijk verder dan alleen de motor’

Jaap
Jaap Estié, directeur van de Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken (NVAF).

Tekst | Roel van Gils

Beeld | NVAF

6 april 2023 Leestijd 7 minuten

Deel dit artikel

Duurzaamheid is een belangrijk thema in de funderingssector. Het is één van de speerpunten van de Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken (NVAF). Directeur Jaap Estié benadrukt dat duurzaamheid een breed maatschappelijk thema is dat (veel) verder gaat dan alleen het verduurzamen van de motor van een funderingsmachine. Hij praat ons bij over de vele (duurzame) initiatieven en actuele ontwikkelingen binnen de vereniging.

Afgelopen jaar bestond de NVAF 75 jaar, een jubileum dat groots werd gevierd met alle leden. “We zijn een zeer actieve vereniging die nog steeds groeiende is en opkomt voor de belangen van onze lidbedrijven”, zegt Estié. “De betrokkenheid vanuit de leden is enorm. Mede dankzij de grandioze inzet van de vele vrijwilligers van aangesloten lidbedrijven in werkgroepen en commissies weten we gezamenlijk mooie resultaten te bereiken voor de branche. Resultaten die op individueel niveau absoluut onhaalbaar zijn.”

Een actueel thema binnen de NVAF is de discussie rondom de paalreductiefactoren.

Symboolpolitiek

Als je het ontwerp een fundering beschouwt, dan stoppen we 90% van de totale CO2-uitstoot die hiermee gepaard gaat in de grond. “Inderdaad het komt voor rekening van het beton en staal. Leg dus de focus niet alleen op de motor van een funderingsmachines, maar bekijk het vanuit een breder aspect”, vindt Estié. “Al vinden op dit vlak wel volop ontwikkelingen plaats. We zien geleidelijk aan de eerste emissieloze machines op de markt verschijnen. Maar deze machines moeten natuurlijk wel gevoed kunnen worden. Wat we nu zien, is dat bouwstroom vaak in onvoldoende mate aanwezig is. Dat vervolgens een dieselaggregaat wordt ingezet om de elektrische machine te laten draaien, is natuurlijk je reinste symboolpolitiek. Een interessantere route voor veel bedrijven kan zijn om ‘oude’ Stage III-machines, die tot voor enkele jaren geleden nog de standaard waren op de markt, te hermotoriseren naar Stage V-exemplaren. Een mooie tussenstap om fors te besparen op CO2– en stikstofuitstoot.”

Paalreductiefactoren

Een ander actueel thema binnen de NVAF is de discussie rondom de paalreductiefactoren. “Ook dat heeft direct gevolgen voor duurzaam funderen, weliswaar in negatieve zin. De invoering van de paalreductiefactoren heeft ertoe geleid dat de gemiddelde funderingspaal op grond van de nieuwe rekennormen een stuk zwaarder is geworden”, legt Estié uit. “Dat betekent dus dat je meer CO2 in de grond brengt. Men mag uitsluitend met afwijkende (lees: hogere) paalklassefactoren ontwerpen mits dit met proefbelastingen wordt aangetoond conform de NPR 7201. Eén van onze lidbedrijven heeft inmiddels de eigen paalklassefactoren erkend gekregen (zie verderop in dit magazine, red.). Ook vanuit de NVAF lopen er initiatieven, waarbij tien lidbedrijven zich hebben verenigd en inmiddels diverse paalproeven hebben uitgevoerd met schroefinjectiepalen. Voornaamste doel was om onderzoek te doen naar het verschil in soorten paalpunten. Ook is gekeken naar de invloed van het inbrengen van een watercementfactoring; wat doet het met de groutschil op de paal? Gemeenten en toezichthouders houden er namelijk allemaal eigen ideeën op na.”

Veilig grondroeren

De NVAF opereert ook buiten de ‘grenzen’ van de eigen vereniging en is bijvoorbeeld heel actief in het Kabel en Leiding Overleg, een samenwerkingsverband van grondroerders, netbeheerders en beheerders van de ondergrond. Estié: “Het doel is om zoveel mogelijk graafschade te voorkomen. Opdrachtgevers moeten al in het ontwerp nadenken over fysieke bouwveiligheid, dus ook over kabels en leidingen in de ondergrond. In de praktijk komt dat pas bij de uitvoering aan de orde, en dan is het vaak te laat. In dat kader hebben we als vereniging afgelopen jaar de richtlijn afgerond over hoe om te gaan met veilig grondroeren.” Ook de richtlijn veilig hijsen is afgelopen jaar geactualiseerd en heeft betrekking op het veilig hijsen van funderingselementen. “Hierin is nadrukkelijk bekeken hoe je met uitvalbeveiliging kunt werken in plaats van met dubbele borging, met als resultaat de introductie van een eigen hijslastposter.”

Alsof dat nog niet genoeg is, heeft de NVAF afgelopen jaar actief meegewerkt aan de Europese richtlijnen voor het reduceren van CO2-uitstoot bij het ontwerp van funderingen. “De guideline is vertaald naar het Nederlands en hebben we beschikbaar gesteld aan onze leden. Verder gaat er veel aandacht uit naar funderingsherstel, een groot item in Nederland door de klimaatverandering, en merken we een toenemende belangstelling voor onze funderingsvakschool. Aan de bestuurskant tot slot hebben we een voorzitterswisseling gehad. Ted van ‘t Hek neemt het stokje over van Ton Groeneweg die benoemd is tot erelid.”   

Nieuwsbrief

Meld u aan om nieuws & updates te ontvangen.

Contact

Frank Wekking

Projectmanager

Meer online zichtbaarheid creëren via Grond/Weg/Waterbouw? Neem contact met mij op.

0%

    Stuur ons een bericht