Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Diseo geeft bodemadvies op het snijvlak van land en water
Op basis van de inventarisatie is Diseo anderhalf jaar geleden al begonnen met het opstellen van plannen voor het aanvullend onderzoek.

Diseo geeft bodemadvies op het snijvlak van land en water

Een dijkversterking speelt zich af op het snijvlak van land en water. Voor bouwcombinatie Mekante Diek is het zaak om de verontreinigingssituatie en de kwaliteit van de bodem op de dijkversterking tussen Tiel en Waardenburg in kaart te hebben, bij voorkeur ruim voor aanvang van de werkzaamheden. Laat dat maar over aan bodemadviesbureau Diseo met veel ervaring op het snijvlak van land en water. 

Op het tracé tussen Tiel en Waardenburg zijn in het verleden in opdracht van Waterschap Rivierenland de nodige (water)bodem-, funderings- en asfaltonderzoeken uitgevoerd. “Aan ons in eerste instantie de taak om die onderzoeken te beoordelen op actualiteit en juistheid”, zegt Martijn Veenhuis, eigenaar van Diseo. “Daaruit bleek dat er nog behoorlijk wat aanvullend onderzoek uitgevoerd moest gaan worden. Enerzijds omdat in die onderzoeken verontreinigingen waren geconstateerd die verder in beeld gebracht moesten worden en anderzijds omdat niet elk traject waar gegraven gaat worden, is onderzocht. Werk aan de winkel dus.”

Veel ervaring

Op basis van de inventarisatie is Diseo anderhalf jaar geleden al begonnen met het opstellen van plannen voor het aanvullend onderzoek. “We hebben inmiddels al vele dijkversterkingen achter de rug en zitten er nog steeds volop in”, zegt Martijn. “We weten dus uit ervaring dat een aannemer graag voorafgaand aan de uitvoering alle risico’s van eventuele bodemverontreinigingen in beeld wil hebben, en nog mooier, dat we zover gaan dat de verontreinigingen al verwijderd zijn vóór aanvang van de werkzaamheden. Zodat de milieuproblematiek in de bodem, asfalt of fundering niet leidt tot vertragingen in de uitvoering. In dat proces zitten we nu middenin. We zijn volop bezig om de onderzoeken die we bij de inventarisatie ontdekt hebben uit te voeren. Ook daar komen soms verontreinigingen uit die we nader moeten onderzoeken tot het niveau dat we ze met een BUS-melding (Besluit uniforme saneringen) of plan van aanpak kunnen saneren, zodat Mekante Diek er bij de uitvoering geen last meer van heeft.”

Diseo zorgt ervoor dat de milieuproblematiek in de bodem, asfalt of fundering niet leidt tot vertragingen in de uitvoering.

Wet- en regelgeving

De scope voor Diseo is heel breed hier op het project. “We hebben te maken met water- en landbodem en daarbij dus de Waterwet en de Wet bodembescherming. Twee verschillende wetten met allerlei juridische aspecten die in dit project elkaar veelvuldig overlappen”, weet Martijn. Zijn collega Bram van Tent vult aan: “Dat betekent dus veel overleg met alle stakeholders en met name de omgevingsdienst en Rijkwaterstaat om de onderzoeksmethode en de manier van afhandeling op elkaar af te stemmen. Daarnaast ontfermen we ons over het Besluit bodemkwaliteit voor de aan- en afvoer van grondstoffen, zodat de combinatie zonder problemen materialen die ze over hebben elders kunnen inzetten. Wat het verder ook complex maakt, is dat er tijdens de uitvoering soms sprake is van kleine ontwerpwijzigingen of toevalsvondsten, zoals bouw- en slooppuin bij slootdempingen. Een kwestie van snel schakelen, de situatie inschatten en samen met de combinatie een plan van aanpak maken voor het verwijderen ervan, zodat de geplande werkzaamheden snel doorgang kunnen vinden.” 

Dat laatste kan alleen maar door een intensieve betrokkenheid en wederzijds vertrouwen, vindt Martijn. “We hebben met deze combinatie in het verleden al de nodige projecten uitgevoerd, snappen elkaars vak en zijn perfect op elkaar ingespeeld. Dat maakt dat we snel en eenvoudig kunnen schakelen, ook bij onverwachte situaties. Mekante Diek is op zijn beurt verzekerd van een robuuste oplossing conform alle wet- en regelgeving.” 

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.