Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Digitalisering is de ‘enabler’ van verbetering en vernieuwing
Data leeft, je leert ervan en data kun je steeds verder verrijken. Dat betekent dat je vanaf een aanbestedingstraject tot in de maintenancefase straks data driven kunt werken.

Digitalisering is de ‘enabler’ van verbetering en vernieuwing

Ze is geen onbekende voor de lezers van dit magazine. Celeste Martens, Manager Technologie & Ontwikkeling bij Croonwolter&dros, houdt zich binnen de organisatie al langer bezig met het thema digitalisering. “Bij Croonwolter&dros zijn informatisering, automatisering en digitalisering inmiddels eigen vakgebieden, naast elektrotechniek en werktuigbouwkunde”, opent Celeste het gesprek. 

Celeste ziet digitalisering als ‘enabler’ van verbetering en vernieuwing: “Wie de klant is van digitalisering? Dat zijn we allemaal, maar ieder op een eigen manier. Voor Croonwolter&dros is het de kunst om niet alleen te weten wat de behoefte van de klant is, op basis van wat de behoefte van de klant is creëren, implementeren, faciliteren of verkennen we technologische mogelijkheden. Door onze voortrekkersrol binnen de digitalisering zijn we in staat om te signaleren, te adviseren en indien de klant dat wenst, processen te verbeteren.”

Celeste Martens, Manager Technologie & Ontwikkeling bij Croonwolter&dros.

Drie niveaus van digitaliseren

Celeste vervolgt haar verhaal: “We onderscheiden drie niveaus binnen digitalisering, te weten een ‘operationele backbone’, een ‘modulair digitaal platform’ en ‘business intelligence’. Onder de laatste valt het creëren van de gewenste informatie, om terug te kunnen kijken, nu te kunnen interpreteren en vooruit te kunnen kijken, tot en met het voorspellen aan toe.” Wat verstaat Croonwolter&dros onder een ‘digitaal platform’? “Het is min of meer een digitale schil, bestaande uit een data warehouse waar data vanuit onze bedrijfsprocessen opgeslagen ligt en een common data environment waar data staat opgeslagen over onze assets. Wij brengen alles bij elkaar en koppelen dit met de software van de klant of welke andere belanghebbende partij dan ook, via een Object Type Library (OTL). De kracht is dat we kunnen koppelen met willekeurige pakketten.”

Croonwolter&dros loopt voorop als het om digitalisering, informatisering en automatisering gaat.

Wendbaarheid en flexibiliteit zijn belangrijk

“Business Intelligence betekent dat we in staat zijn om over het geheel te kijken, in plaats van slechts naar één onderdeel”, vervolgt Celeste. “We kunnen nog meer intelligentie uit data halen. Enerzijds zijn daar middelen voor nodig, anderzijds heb je er de mensen voor nodig. Vanuit het management is voldoende draagvlak en ondersteuning aanwezig. Serieus aan de slag gaan met digitalisering -dit geldt voor iedereen- kan een behoorlijke cultuuromslag teweegbrengen binnen de organisatie. Het is de bedoeling dat digitalisering je wendbaarder en flexibeler maakt, dat is heel belangrijk. Wij zijn nu vooral nog document georiënteerd bezig, hetgeen ook logisch is. Uiteindelijk gaan we de slag maken naar ‘data driven’ werken en dragen we data over aan de partijen die met ons samenwerken. Data leeft, je leert ervan en data kun je steeds verder verrijken. Dat betekent dat je vanaf een aanbestedingstraject tot in de maintenancefase straks data driven kunt werken. Elke update die je doet is waardevol in dat opzicht. Je data op orde hebben wordt nog belangrijker dan ooit. Onlosmakelijk daarmee verbonden is dat je processen goed inricht. Het digitale platform biedt een ‘single source of truth’, data die altijd up-to-date is en voor iedereen die er gebruik van moet maken toegankelijk is. Zo ben je verzekerd van het gebruiken van de juiste data en worden doublures voorkomen.”

Business intelligence is het analyseren van data, om terug te kunnen kijken en dingen te verantwoorden, nu te kunnen kijken en zaken te interpreteren, vooruit te kunnen kijken en zelfs te voorspellen..

Geen ivoren toren

Croonwolter&dros loopt voorop als het om digitalisering, informatisering en automatisering gaat. Dit betekent echter niet dat de experts die er werken onverstaanbare taal spreken vanuit een ivoren toren. Celeste licht toe: “Net zoals altijd zijn onze klanten onze drijfveer. We vermarkten onze expertise dan ook 100% in dienst van de klant, we denken mee vanuit de situatie van de klant. Daar stellen we een probleem vast, valideren dat, komen met een oplossing, die we ook valideren en voeren in overleg de oplossing uit. Daar hebben we de mensen en de middelen voor, de kennis en kunde. Onze klant wordt stap voor stap meegenomen door het hele proces heen en houdt zicht op wat er gebeurt.”

Celeste en haar collega’s zijn bezig met de wereld van morgen. “Innovatie vraagt om over de horizon te kijken. We bewerkstelligen de structuur en samenhang van innovaties en maken alles toepasbaar op projecten. We hebben veel projecten onder handen met lange looptijden, die het toestaan dat we innovaties toepassen”, aldus Celeste. “Het voordeel voor iedereen die aan het digitaliseringsproces deelneemt, is dat er geleerd kan worden van ‘oude’ data, dat we de werkwijzen van vandaag verregaand kunnen optimaliseren en dat we voorspellend kunnen werken als het om de wereld van morgen gaat. De winst: minder faalkosten, meer efficiëntie, geld besparen, energie sparen, minder CO2-uitstoot en overall duurzamer werken. Daar doen we het toch voor, samen?”     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.