Platform over civiele techniek & infrastructuur
Steenslagherkenning in het ZOAB-pakket.

De vele mogelijkheden van non-destructief onderzoek

Via non-destructief onderzoek geven de Wegenscanners wegbeheerders een compleet inzicht in de staat van hun areaal. Het doel is om de staat van het areaal en vroegtijdige probleemlocaties in beeld te brengen, zodat budgetten voor wegonderhoud efficiënter ingezet kunnen worden. De informatie over de weg kan en moet beter. De unieke methodiek van de Wegenscanners leent zich nog voor veel meer toepassingen, waarbij wegen of kunstwerken volledig worden ontrafeld.

Gewapend met een gammaspectrometer en een grondradar speuren de Wegenscanners naar afwijkingen in de asfaltconstructie en het funderingspakket. “Met deze informatie aangevuld met andere (reguliere) onderzoeken en domeinkennis ontstaat een compleet beeld van de opbouw en staat van het areaal”, begint Wilco Bouwmeester van de Wegenscanners. Maar daar blijft het niet bij. “Ons streven is om steeds meer informatie over de bestaande wegverharding en ondergrond boven ‘water’ te krijgen. We zijn dan ook voortdurend bezig met innoveren. Want er zijn nog zoveel (niet ontdekte) mogelijkheden aan de non-destructieve technieken.”

Innovatieoverleg

Eens in de zes weken hebben de Wegenscanners een intern innovatieoverleg met de medewerkers over hoe ze nieuwe toepassingen kunnen ontwikkelen op basis van bestaande technieken. “Daarnaast grijpen we kansen en vragen uit de markt aan om technieken verder te ontwikkelen”, zegt Bouwmeester enthousiast. “Dat doen we niet alleen. Natuurlijk, we zijn goed in geofysica en hebben daar veel ervaring in. Maar we werken ook samen aaannemers, met wegbeheerders en met het onderwijs – van MBO, HBO tot de Universiteiten van Delft en Enschede. Een mooi voorbeeld van zo’n gezamenlijke ontwikkeling is steenslagherkenning in het ZOAB-pakket. Het ene steentje heeft een beter kwaliteit dan het andere. In het kader van circulair hergebruik van het asfalt is het belangrijk om die kwaliteit te kunnen herkennen, zodat hoogwaardig materiaal kan worden hergebruikt in het nieuwe asfalt, terwijl het laagwaardig materiaal in de onderlagen ‘verdwijnt’.” 

De Wegenscanners hebben een techniek ontwikkeld om het al dan niet dichtslibben van de toplaag in kaart te brengen.

Schades herkennen

Om even bij het ZOAB te blijven, de Wegenscanners hebben ook een techniek ontwikkeld om het al dan niet dichtslibben van de toplaag in kaart te brengen. Bouwmeester: “Op die manier kan opnieuw vroegtijdig actie worden ondernomen om de gevolgschades hiervan te beperken. Ook zijn we in staat om schades op deklagen te herkennen, zonder visueel te inspecteren, maar aan de hand van het signaal van onze sensoren. Een techniek die weliswaar in de kinderschoenen staat, maar zich al in verschillende praktijkproeven heeft bewezen. Verder hebben we een methode ontwikkeld om de werking van een waterbergend funderingspakket te monitoren. En tot slot zijn we betrokken bij Asfalt-Impuls, een branchebreed programma om de asfaltsector een impuls te geven. Wij hebben zitting in de commissie kwaliteitsborging om onder andere de inzet van non-destructieve technieken verder door te ontwikkelen.” De Wegenscanners bieden wegbeheerders al een compleet inzicht, maar blijven voortdurend innoveren om wegen of kunstwerken volledig te kunnen ontrafelen.     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.