Arjen Ravesloot
01:44
01-02-2016

De Pen | Arjen Ravesloot, directeur GEJA Werkprojecten

De Mens Centraal

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een populaire term. Niet in de laatste plaats omdat MVO tegenwoordig ook beloond wordt. In de aanbestedingsfase van grote bouw- en infraprojecten levert dit concreet voordeel op voor de aannemer. GEJA Werkprojecten doet sinds de start in 2001 al niet anders en onderneemt vanaf het begin met een missie.

Van 1990 tot 2001 was ik als directeur van een aannemersbedrijf werkzaam in de bouw. Ik heb dit altijd met veel plezier gedaan, omdat ik een grote interesse heb voor alles wat met bouw en techniek te maken heeft. Toch merkte ik dat een andere passie van mij steeds meer de kop opstak: de mens. En dan voornamelijk het bieden van kansen aan mensen die geen werk hebben. Toen ik in 2001 gevraagd werd om directeur te worden van GEJA kwamen die twee werelden bij elkaar.

Het voornaamste doel was in aanvang om mannen tussen de 25 en 45 onder begeleiding werkervaring op te laten doen in de bouw. De doelgroep had veelal een grote arbeidsachterstand en geen afgeronde opleiding. Door het werk bij GEJA konden zij weer in het arbeidsritme komen en opleidingen volgen.

Rond 2010 deed Social Return haar intrede in de bouw en infra. Dit was een nieuwe term voor het bieden van werk aan mensen met een arbeidsachterstand. GEJA was toen al jaren een specialist en werd steeds meer benaderd door aannemers die een Social Return-verplichting hadden. Begin 2012 mocht GEJA starten op de Noord/Zuidlijn in Amsterdam en sindsdien krijgen we behalve uit de bouw ook steeds meer opdrachten uit de infra.

GEJA Werkprojecten is een bedrijf dat een ander geluid wil laten horen. Wij willen verder gaan dan anderen in het bieden van kansen aan een kwetsbare doelgroep. Social Return of MVO zijn termen, maar wij geloven in mensen. Dat ieder mens unieke talenten heeft en zoals Anoek het in de vorige column verwoordde ‘in zijn kracht’ moet functioneren. Soms moeten er behoorlijke hobbels genomen worden voordat men op dat punt is aanbeland. En juist daarin vind ik mijn uitdaging en voldoening.

Het werknemersbestand van GEJA is ontzettend gevarieerd. Van mannen met een strafblad tot alleenstaande bijstandsmoeders en van jonge schoolverlaters tot 50-plussers die geen kans meer krijgen op de arbeidsmarkt. Bij het invullen van vacatures staat altijd de mens centraal. Wij willen niet alleen een passende baan bieden, maar ook de begeleiding die iemand nodig heeft. Voordat iemand start brengen we eerst in kaart of er nog dingen zijn die extra aandacht vereisen om iemands slagingskans te vergroten. Een hardnekkig probleem waar wij vaak tegenaan lopen is schuldenproblematiek. Dit kan een dermate grote belemmering voor mensen zijn, dat ze het werk niet vol kunnen houden. GEJA ondersteunt daarbij en denkt mee in oplossingen.

Ons streven is om onze doelgroep van werk naar werk te begeleiden. Dat hoeft niet per se werk in de bouw te zijn. Wat wij veelal zien is dat er een groot verschil is tussen de mens die bij GEJA startte en de mens die GEJA weer verlaat. Een groei in capaciteiten, zelfvertrouwen en kansen – daar zet ik mij graag voor in.

De Pen wordt doorgegeven aan Alexander van den Berg van Royal IHC. 

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom civiele techniek & infrastructuur

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

GROND/WEG/WATERBOUW partners

radius keerwanden bosch betonDe klerk waalhaven Prins Johan Frisohaven