BMWT
01:56
11-12-2018

“De APK voor werkmaterieel” zorgt voor veiligheid en kostenbesparing

Zo omschrijft Jan Hommes, directeur bij BMWT, wat BMWT-Keur voor bedrijven in de GWW-sector betekent. De BMWT is de belangen­behartiger van leveranciers van Bouwmachines, Magazijninrichtingen, Wegenbouwmachines en Transportmateriaal.

“De vereniging BMWT bestaat al sinds 1950, destijds opgericht om te streven naar ordening, waarbij leveranciers van werkmaterieel, importeurs en fabrikanten elkaar opzochten”, opent Hommes het gesprek. “Het ordeningsvraagstuk is verdwenen en heeft plaats gemaakt voor het waarborgen van kwaliteit en veiligheid.”

Een keurmerk vanuit een privaatrechtelijk systeem
“Wat vandaag bepalend is, is dat er gewerkt wordt met duurzame en veilige machines. De ARBO-wet verplicht werkgevers om veilig materieel ter beschikking te stellen aan werknemers en vraagt daarom om gecertificeerde keuringsrapporten. Daar komt BMWT-Keur in beeld. De keuringen worden verricht door bedrijven die door Stichting BMWT-Keur zijn gecertificeerd. Om de kwaliteit te bewaken worden de keurende bedrijven jaarlijks beoordeeld. Ook voert een onafhankelijke partij steekproeven uit op de keuringen.”, licht Hommes toe.

De verschillen in machines, die per fabrikant aanwezig zijn, maken het keuren tot een specialistisch werk. Hommes: “De BMWT vindt het belangrijk om machines te laten keuren door keurmeesters die toegang hebben tot de fabrieksspecificaties. Door de keuring te combineren met het onderhoud van de betreffende machine, slaan we twee vliegen in één klap. De machine kent daardoor een zo kort mogelijke stilstand en eventueel noodzakelijke reparaties kunnen meteen worden uitgevoerd. Dit betekent een enorme tijdwinst en dus een aanzienlijke kostenbesparing.”

Onafhankelijkheid waarborgt de kwaliteit
“De keurende bedrijven zijn aangesloten bij de Stichting BMWT-Keur. Voor ieder type machine hebben we een keuringsformulier ontwikkeld, waarbij er uniformiteit is in de aandachtspunten en op detail wordt ingegaan op technische, machine specifieke aspecten”, aldus Hommes. 

Wat maakt de BMWT-keuring zo waardevol? Hommes schetst: “Kijken we naar de technische kant, dan zien we dat periodiek keuren en onderhouden resulteren in lagere reparatiekosten, minder schade aan het materieel en een vlot lopend proces. Daarnaast is er het veiligheidsaspect. Met onze BMWT-Train-opleidingen zorgen we ervoor dat niet alleen de machine veilig is, maar de mensen die met en om de machine heen werken dit op een veilige manier doen. Wij zorgen ervoor dat het kennisniveau van zowel de machinist als de medewerker ‘in het veld’ omhoog gaat. We nemen dus bewust de omgeving mee in de veiligheidsdoelstellingen. De kosten die deze opleidingen met zich meebrengen, verdienen zichzelf terug.”

BMWT
Jan Hommes, directeur bij BMWT.

Werken aan bewustwording
Met het vergroten van de kans dat alles in één keer goed gedaan wordt, neemt de efficiëntie exponentieel toe, is de mening van Hommes. “We brengen in onze opleidingen de cursisten niet alleen ‘Het Nieuwe Draaien’ bij voor energie- en milieubesparing, maar werken ook aan een stuk bewustwording bij hen. De druk op de sector (GWW) om maatregelen te nemen in dienst van het milieu en energiebesparing wordt steeds groter. Wij merken dat de mensen die wij opleiden op persoonlijk niveau het belang van een beter milieu in gaan zien. Ineens wordt het onderwerp bespreekbaar binnen het bedrijf, omdat het geen ‘ver van mijn bed show’ meer is. Betrokkenheid in alle lagen van de organisatie is hier het sleutelwoord.”

Tot besluit zegt Hommes: “Het Nieuwe Draaien wordt onderwezen door opleiders die door de BMWT zijn geaccrediteerd. Wij hebben voor hen het kwaliteitsproces opgezet en reiken de certificaten uit. Ook bouwopzichters, uitvoerders en planners krijgen onderwijs. Wanneer je bedenkt dat de GWW-sector uit vrije wil alle innovaties en ontwikkelingen oppakt, die leiden tot veiligheid en duurzaamheid, dan kun je alleen maar trots zijn op wat er gepresteerd wordt.”      

Tekst | Jan Mol  Beeld | BMWT

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom civiele techniek & infrastructuur

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

GROND/WEG/WATERBOUW partners

Next Urban kopiërenN31 Harlingen Gebr. Algra