Platform over civiele techniek & infrastructuur
De Amstelstroombrug wordt een ecologisch hoogstandje
Werkzaamheden in vogelvlucht (Foto: Jane van Raaphorst). Werkzaamheden in vogelvlucht (Foto: Jane van Raaphorst).

De Amstelstroombrug wordt een ecologisch hoogstandje

Het mag gerust een bijzonder ontwerp genoemd worden. De brug die de gemeente Amsterdam over de Duivendrechtse vaart laat realiseren, levert een bijdrage aan het ecologische netwerk in de stad. Het ontwerp komt van Mobilis B.V. en VenhoevenCS Architecture & Urbanism, met ecologische inbreng van adviesbureau Smartland.

GWW is in gesprek met projectleiders Arno Bolder (Mobilis) en Edwin Abbink (gemeente Amsterdam) over het groene ontwerp en de rol die de brug gaat spelen in de verbinding van het Amstelkwartier met de Joan Muyskenweg, voor voetgangers, fietsers en autoverkeer.

Een stap verder dan het eisenpakket

“In de uitvraag waren er eisen gesteld aan de vormgeving, onderhoudbaarheid en ecologie”, opent Edwin het gesprek. “De brug moest niet alleen voor een infrastructurele verbinding zorgen, maar ook voor een ecologische verbinding met de omgeving en bijdragen aan biodiversiteit.” Mobilis en VenhoevenCS Architecture & Urbanism wonnen de tender. Arno vertelt: “We zijn een stap verder gegaan dan de gemeente vroeg. Dat past ook bij Mobilis, we hebben jarenlange ervaring met ecoducten en faunapassages. We hebben de uitvraag gewoon goed begrepen, dat was voor ons een kwestie van ‘thuiskomen’. Door ecologisch adviesbureau Smartland bij het ontwerp te betrekken, konden we zeer nauwkeurig inspelen op de lokale ecologie. Mobilis B.V. realiseert het project samen met vaste partner Van Gelder B.V.”

Het resultaat zal een brug zijn die een bijdrage levert aan het ecologische netwerk, met een bloemrijke middenberm, met nestkasten voor de huis- en boerenzwaluw in de brugbalken, met kraamkamers voor vleermuizen in de middenpijlers en in de pijlers aan de zijkanten nesten voor de ijsvogel en de oeverzwaluw. “Bijzonder om zo te kunnen bijdragen aan biodiversiteit in stedelijk gebied”, oppert Edwin. “Ook komen er voorzieningen in de brug voor planten en dieren die relatief zeldzaam zijn geworden in de binnenstad, in de vorm van schuil-, nestel- en slaapgelegenheden voor vleermuizen, vogels, vissen, bijen en hommels. Op dat vlak zijn Mobilis en VenhoevenCS Architecture & Urbanism verder gegaan dan de uitvraag.”

Voor de bouw van de brug is door TBI-onderneming Mobilis specifiek voor beton gekozen.

Een wereld op zich

Ecologisch gezien wordt de brug over de Duivendrechtsevaart een wereld op zich, als we kijken naar alle faciliteiten voor het bevorderen en in stand houden van biodiversiteit. “Er is ook veel oog voor groenvoorziening”, vervolgt Arno. “De groene middenberm van de Amstelstroomlaan wordt doorgetrokken over de brug, inclusief een eigen waterbuffer. Openingen in het brugdek zorgen voor daglichttoetreding onder het brugdek.”

Duurzaam ontwerp

Voor de bouw van de brug is door TBI-onderneming Mobilis specifiek voor beton gekozen. Arno legt uit: “Dat maakt dat er minder onderhoud nodig is, er hoeft bijvoorbeeld niet geschilderd te worden. In het ontwerp zijn de waterpijlers zo geplaatst, dat er geen remmingwerk nodig is. Ook dat scheelt enorm in onderhoudskosten.” Edwin reageert: “Ook in dat opzicht was de aanbieding van Mobilis en VenhoevenCS Architecture & Urbanism onderscheidend. Verder is er door de combinatie rekening gehouden met eventuele veranderingen in de toekomst. Boven de kades is de middenberm open, maar wel dusdanig dat er later, indien nodig, een derde rijstrook gerealiseerd kan worden. Al met al is de uitvraag, op basis van D&C, vrij abstract geweest en voor de gemeente best bijzonder.”

De digitale bouwkeet

Ten tijde van het interview is de combinatie bezig met de fundatie voor de waterpijlers en de paalfundatie voor het landhoofd aan de oostzijde en het inrichten van het bouwterrein. “Weet je wat bijzonder is?”, vraagt Arno. “We hebben gisteren onze 7e bouwvergadering gehad, online uiteraard. Ik heb de teamleden van de opdrachtgever nog nooit fysiek gesproken. We zitten letterlijk bij elkaar in een digitale bouwkeet…” Edwin voegt daar tot besluit aan toe: “Wat nog bijzonderder is? Dat we ondanks dat we de live contacten missen, er toch een hele hechte en prettige samenwerking is. Best uniek, ik vind beide teams sterk in hun communicatie.”     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.