Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
De A44 in het project RijnlandRoute: een complexe fasering
Fietstunnel Leiden-West, in aanbouw. (Foto: Fred Leeflang)

De A44 in het project RijnlandRoute: een complexe fasering

Om de werkzaamheden voor de verbreding van de A44 inclusief de vernieuwing van vijf kunstwerken bij Leiden uit te kunnen voeren, is door bouwconsortium COMOL5 een plan uitgedacht om dit werk uit te kunnen voeren terwijl de A44 open blijft.

De verschillende werkzaamheden en het grote aantal kunstwerken binnen het project vragen om een zeer uitgebreide fasering met complexe vraagstukken. We zitten aan tafel met Wim Guis, projectmanager bij COMOL5, Robert Englebert, hoofduitvoerder kunstwerken en Joey Lalloesingh van de provincie Zuid-Holland, projectleider kunstwerken.

Inhijsen liggers brug Oude Rijn. (Foto: Frank van der Burg)

De vijf fasen rondom de A44

“De werkzaamheden worden opgedeeld in vijf fasen, die we toepassen om ervoor te zorgen dat het verkeer op de A44 geen of nauwelijks hinder ondervindt van de werkzaamheden”, vertelt Guis. “We hebben hier te maken met de rijksweg en het onderliggend wegennet, we werken met veel verschillende disciplines samen, moeten afstemmen met verschillende gemeenten en waterschappen en in de omgeving zijn grote bedrijven gevestigd waaronder het Leidse Janssen Biologics en Airbus. In de eerste fase hebben we de A44 omgelegd, om ruimte te maken voor de bouw van het nieuwe knooppunt Ommedijk waarmee de aansluiting op de verdiepte ligging van de nieuwe N434 wordt gemaakt”, noemt Guis. “De tweede fase was het realiseren van een divergerende diamantaansluiting (in het Engels: Diverging Diamond Interchange – DDI) bij Leiden-West, een type kruising die minder ruimte in beslag neemt waardoor er ruimte ontstaat om te bouwen zonder de doorstroming te beperken. In de derde fase hebben we de A44 verlegd naar het westen en gaan we naar de vierde fase, waarin we de oostkant van de viaducten bouwen. In de vijfde fase zorgen we ervoor dat alles rondom de A44 in gebruik genomen kan worden en er een eindsituatie gecreëerd wordt. Dan is het weer ‘business as usual’ voor de weggebruikers.”

De vijf kunstwerken van de A44

Englebert over de kunstwerken in de A44: “Het meest noordelijke kunstwerk is het viaduct over de Robert Boyleweg. Naar het zuiden toe komen we bij het viaduct over de N206, de Plesmanlaan, waarin de fietstunnel parallel aan de N206 is geïntegreerd. Daarna komen we bij de brug over de Oude Rijn.” Daar voegt Lalloesingh aan toe: “De Oude Rijnbrug wordt een combinatie van de bestaande en de nieuwe brug. In tegenstelling tot de overige kunstwerken, waar nieuw naast oud gebouwd wordt, waarna oud wordt afgebroken, wordt de Oude Rijnbrug dus gespaard.” Guis licht toe: “De bestaande brug over de Oude Rijn is verstevigd om de levensduur te verlengen. De oude brug was een basculebrug, die is tijdens het werk gefixeerd. De nieuwe brug is een vaste brug.”

Englebert vervolgt zijn opsomming: “Tot slot hebben we nog het viaduct over de Ommedijkseweg en het knooppunt Ommedijk, dat geïntegreerd is in de verdiepte ligging. In de gehele fasering is eerst de hoofdrijbaan rechts aan de beurt, later de hoofdrijbaan links. Het verkeer kan te allen tijde doorrijden over de A44.” Guis vermeldt dat elk viaduct in één weekend wordt gesloopt.

Luchtfoto vanaf Ommedijk richting Amsterdam (A44). (Foto: Roelof de Vries)

De actuele stand van zaken

De vier noordelijkste kunstwerken zijn gereed voor de verkeerswissel. Deze zomer wordt de A44 omgelegd naar de nieuwe locatie, waarna de oude kunstwerken gesloopt kunnen worden.  Lalloesingh: “We gaan nu een belangrijke nieuwe fase in en verwachten zomer 2021 de eindsituatie op de A44 bereikt te hebben, met dien verstande dat er dan nog aan de N434 gewerkt wordt en knooppunt Ommedijk nog niet in gebruik is. Tot besluit zegt Englebert:“Dan hebben we er met vereende krachten een groot project opzitten, in complexe faseringsstappen. En dat terwijl het verkeer ongehinderd haar weg kon blijven vervolgen. Een fijn samenspel tussen ontwerp, voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden, dat alleen kan plaatsvinden dankzij de integraliteit tussen de diverse disciplines.”

RijnlandRoute

De RijnlandRoute is een project van de provincie Zuid-Holland en bestaat uit een nieuwe wegverbinding tussen Katwijk, via de A44, en de A4 bij Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk.

Twee van de drie projecten van de RijnlandRoute zijn inmiddels in uitvoering. Het project N434/A44/A4, waarvan de geboorde tunnel onderdeel uitmaakt, wordt uitgevoerd door aannemerscombinatie Comol5. Comol5 is een internationale aannemerscombinatie van de TBI-ondernemingen Mobilis en Croonwolter&dros, VINCI Construction Grands Projets en DEME Infra Marine Contractors. Het project N206 ir.G. Tjalmaweg wordt gerealiseerd door Boskalis. Het derde project van de RijnlandRoute, de N206 Europaweg, is nog in voorbereiding.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.