Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Data combineren met expertise om tot optimaal noodplan te komen
Aan de hand van een noodplan kan er snel, slim en efficiënt geschakeld worden als het eenmaal nodig is.

Data combineren met expertise om tot optimaal noodplan te komen

In een wereld die alsmaar verandert, is het van groot belang om mee te bewegen en vooruit te denken. Dat weten ze ook bij Vanderkamp Pompen. “In ons land is zo’n 90% van alle waterniveaus geregeld. Een sterke troef, maar het maakt ons ook kwetsbaar op het moment dat er een pompinstallatie defect raakt”, zegt Boris Cornelissen, Projectleider bij Vanderkamp Pompen. “Des te belangrijker is het om vooruit te denken en goed voorbereid plannen te maken zodat je in geval van calamiteiten slim, snel en efficiënt te werk kunt gaan”, vult zijn collega Menno van Veen, Systeemingenieur bij Vanderkamp Pompen, aan.

De modulaire tijdelijke pompinstallaties van Vanderkamp worden waar mogelijk aangesloten op de bestaande energievoorziening.

Sluis Eefde

De modulaire tijdelijke pompinstallaties van Vanderkamp worden vaak op cruciale punten ingezet, zoals bij de sluis in Eefde. Als het water in de IJssel te ver zakt, functioneert het bestaande pompstation niet meer en moet een tijdelijke pompinstallatie de functie overnemen om het water vanuit de IJssel in het Twentekanaal te pompen. Van Veen: “In Eefde hebben we dat in de afgelopen jaren al meerdere malen gedaan. Met behulp van zes pompen is een bijbehorende capaciteit geleverd van 11 m3/s. Elke pomp heeft een vermogen van 450 kW en wordt elektrisch bestuurd en gemonitord.” 

Uitzonderlijke situatie

Van Veen vertelt dat in 2022 de situatie bij sluis Eefde helemaal uitzonderlijk was: “Door de enorme aanhoudende droogte was het nodig om nog eens vier extra pompen te plaatsen in één van de sluiskolken, omdat toen de capaciteit niet gehaald kon worden. De extra pompen (deze draaiden wel op generatoren) zorgden voor een aanvullende verhoging van de capaciteit met ongeveer 8 m3/s, afhankelijk van de waterstand. Het is de tot nu toe grootste tijdelijke watervoorziening in verband met aanhoudende droogte in Nederland en heeft er drie maanden gestaan.” 

Vanderkamp optimaliseert door vooraf te digitaliseren. Dit is één van de eerste tekeningen die is gemaakt. Aan de hand van onder andere sonargegevens van het bodemprofiel en fotogrammetrie bij sluis Eefde is er een noodplan opgesteld.

Duurzaam Noodplan

“Rijkswaterstaat vroeg ons om een plan neer te leggen voor de toekomst, want je weet gewoon dat het vaker nodig zal zijn”, zegt Cornelissen. “We zijn data van de installaties gaan vergaren en hebben met behulp van een drone geografische data ingewonnen: het gemaal en de omgeving zijn daarbij ingescand. Ook Van den Herik, medeverantwoordelijk voor het onderhoud van de waterwegen, heeft sonargegevens van het bodemprofiel beschikbaar gesteld aan ons ten behoeve van dit vraagstuk. Al deze waardevolle informatie is in 3D ingetekend, tot een Digital Twin van de sluis. Onze jarenlange expertise bij diverse projecten in onder andere de Twentse en Overijsselse Delta, hebben we gecombineerd met die informatie en zo de opstelling als plan volledig geoptimaliseerd. Bij de keuze van het soort en aantal pompen streven we altijd naar een oplossing die zo optimaal mogelijk is, ook op het gebied van duurzaamheid. Dat houdt in dat we bij voorkeur elektrisch aangedreven pompen inzetten, pompen laten lopen in hun optimale bedrijfspunt én dat we optimaal gebruik maken van bestaande elektrische installaties. In het noodplan staan verder de paklijsten per transport waarmee je de logistieke bewegingen optimaliseert en ook is de dagplanning al bekend. Zo kunnen we snel, slim en efficiënt schakelen als het eenmaal nodig is. Ook dat komt de duurzaamheid ten goede.” Van 1 april tot 1 oktober staat Vanderkamp met een basisset stand-by op afroep voor de eerste 11 m3/s. De waterverwachting bij Lobith wordt hiervoor goed in de gaten gehouden.

Sluis Eefde: Al meerdere jaren tijdens droogteperiodes neemt een tijdelijke pompinstallatie de functie over om het water vanuit de IJssel in het Twentekanaal te pompen.

Op afstand berekenen, beïnvloeden en monitoren

“Zowel vóór als tijdens een project kunnen we op afstand berekenen, beïnvloeden en monitoren”, zegt Van Veen. “Door vooraf alles te digitaliseren, kunnen we een project optimaliseren waarbij alles ingeregeld en aangestuurd kan worden op afstand. De klant kan op het dashboard van ons portaal alles inzien en indien gewenst ook besturen. Bij sluis Eefde loggen wij alle data, op verzoek van Rijkswaterstaat, omdat zij aan de hand van die data (zoals de capaciteit) af kunnen rekenen met waterschappen die een leveringsverplichting hebben. Ook kunnen we hier anticiperen op het aantal schepen dat door de sluis gaat. In dit geval is dat heel projectspecifiek en aan de hand van de vraag van de sluiswachter, maar het op peil houden van de waterstand kan ook volledig geautomatiseerd ingeregeld worden”, benadrukt Van Veen.

Vanderkamp heeft de expertise in huis om data te vergaren, die te combineren met de jarenlange ervaring en zo een advies uit te brengen en een duurzaam noodplan neer te leggen. “Over de hele termijn van een werk behaal je daar de meeste winst mee”, volgens Cornelissen. “Zo kunnen we voor onze klanten en partijen als Rijkswaterstaat en waterschappen van grote betekenis zijn.”   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.