Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Daimler Truck AG en Volvo Group engageren zich volledig voor brandstofcellen op waterstof

Daimler Truck AG en Volvo Group engageren zich volledig voor brandstofcellen op waterstof

Daimler Truck AG en Volvo Group, twee marktleiders uit de bedrijfsvoertuigensector, presenteerden vandaag het stappenplan voor cellcentric, hun baanbrekende nieuwe joint venture voor brandstofceltechnologie. Het eerste engagement van dit type in de sector wil het gebruik van brandstofcellen op waterstof in langeafstandsvrachtwagens e.a. versnellen. Cellcentric heeft de ambitie om uit te groeien tot een toonaangevende, wereldwijde fabrikant van brandstofcelsystemen en zal een van de grootste fabrieken voor de serieproductie van brandstofcelsystemen bouwen, die in 2025 in gebruik zal worden genomen. Om de implementatie van brandstofcelsystemen op basis van waterstof te versnellen, roepen de twee aandeelhouders van cellcentric de EU op om een geharmoniseerd beleidskader te scheppen om de ontwikkeling van de technologie tot een leefbare commerciële oplossing te maken.

Die ambities werden vandaag onthuld in het kader van een exclusieve digitale lancering onder leiding van Martin Daum, CEO van Daimler Truck AG, en Martin Lundstedt, CEO van Volvo Group. Cellcentric, dat werd opgericht om te voldoen aan de doelstellingen op het vlak van duurzaam transport voor 2050 en mee te bouwen aan een koolstofneutraal Europa, zal brandstofcelsystemen ontwikkelen, produceren en verkopen, en dat zowel voor langeafstandsvrachtwagens als voor andere toepassingen. De joint venture kan schermen met een decennialange expertise en ontwikkeling door zowel Daimler Truck AG en Volvo Group.

Volgens Daimler Truck AG en Volvo Group kunnen batterij- en brandstofcelaangedreven voertuigen elkaar aanvullen naargelang de gebruiksscenario’s van individuele klanten. Batterijaangedreven voertuigen lenen zich eerder voor lichtere vrachten en kortere afstanden terwijl brandstofcelvoertuigen de voorkeur genieten voor zwaardere vrachten en langere afstanden.

Martin Daum, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Daimler Truck AG en Lid van de Raad van Bestuur van Daimler AG: “Waterstofaangedreven brandstofcelvrachtwagens zijn cruciaal om in de toekomst een CO2-neutraal transport aan te bieden. In combinatie met zuiver batterijaangedreven voertuigen stellen ze ons in staat om onze klanten voor elke toepassing de beste, lokaal CO2-neutrale transportoplossingen aan te bieden. Met batterijaangedreven vrachtwagens alleen is dit niet mogelijk. Daarom engageren we ons samen met onze partner, Volvo Group, voor onze brandstofcelonderneming cellcentric. Samen stellen we alles in het werk om de ontwikkeling van de technologie en de voorbereiding van de serieproductie te versnellen. Wat de noodzakelijke waterstofinfrastructuur betreft, is het duidelijk dat ‘groene’ waterstof op lange termijn de enige verstandige keuze is.”

Van links: Martin Daum, voorzitter van de raad van bestuur van Daimler Truck AG en lid van de raad van bestuur van Daimler AG, Martin Lundstedt, CEO van de Volvo Group

Martin Lundstedt, CEO of Volvo Group: “Onze gezamenlijke ambitie bestaat erin te voldoen aan de doelstellingen in het akkoord van Parijs om ten laatste tegen 2050 CO2-neutraal te worden. We zijn ervan overtuigd dat waterstoftechnologie een cruciale rol zal spelen in de realisatie van die mijlpaal. Tegelijk weten we echter dat er nog veel meer te doen is dan het elektrificeren van machines en voertuigen alleen. Zo moet er een nauwere samenwerking tussen openbare en private stakeholders komen om de noodzakelijke technologie en infrastructuur uit te werken. Daarom roepen we beleidsmakers en regeringen overal ter wereld op tot gezamenlijke acties om waterstof tot een succes te maken. Partnerschappen zoals cellcentric zijn cruciaal om ons engagement voor een koolstofvrij wegtransport waar te maken.”

Met de steun van Daimler Truck AG en Volvo Group vragen de grote Europese vrachtwagenconstructeurs dan ook om een netwerk van ultraperformante waterstoftankstations voor zware voertuigen uit te bouwen. Dat netwerk moet 300 pompstations tellen tegen 2025 en ongeveer 1.000 stations tegen 2030 ten laatste. Dit gemeenschappelijke initiatief, dat waterstof als drager voor groene elektriciteit gebruikt om langeafstandsvrachtwagens elektrisch aan te drijven, is cruciaal om het wegtransport koolstofvrij te maken.

Aangezien CO2-neutrale vrachtwagens momenteel gevoelig duurder zijn dan conventionele voertuigen, is er een beleidskader nodig om de vraag en betaalbaarheid te verzekeren. Volgens Daimler Truck AG en Volvo Group kan dit gebeuren door middel van incentives voor CO2-neutrale technologieën en een belastingssysteem op basis van koolstofuitstoot en energie-inhoud. Een emissieruilsysteem kan een bijkomende optie zijn.

Duidelijk stappenplan voor de serieproductie van brandstofcelsystemen en brandstofcelvrachtwagens

Momenteel werkt cellcentric de plannen voor zijn grootschalige serieproductie uit. Meer details en een beslissing over de productielocatie zullen in de loop van 2022 worden onthuld. Als belangrijke stap naar de serieproductie worden op een nieuwe site in Esslingen bij Stuttgart voorbereidingen getroffen voor de productie van preseriemodellen. Parallel daarmee schaalt cellcentric zijn prototype-output op.

Daimler Truck AG en Volvo Group willen over drie jaar brandstofcelvrachtwagens inzetten voor praktijktests door klanten en stellen zich als doel om tegen de tweede helft van dit decennium over te schakelen op serieproductie. Alle voertuiggerelateerde activiteiten blijven onafhankelijk aangezien beide ondernemingen nog steeds concurrenten blijven voor alle voertuig- en productgamma’s en voor de integratie van brandstofcellen in hun producten.

Joint venture voor brandstofcelsystemen

Op 1 maart 2021 hebben Daimler Truck AG en Volvo Group cellcentric opgericht. Volvo Group verwierf daartoe een belang van 50 procent in het bestaande Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG voor een bedrag van ongeveer 600 miljoen euro, cash en zonder schulden. In november 2020 ondertekenden Daimler Truck AG en Volvo Group een bindende overeenkomst voor de joint venture. In april van datzelfde jaar was reeds een niet-bindende overeenkomst ondertekend.

Cellcentric stelt meer dan 300 hypergespecialiseerde deskundigen te werk in interdisciplinaire teams op locaties in Nabern, Stuttgart (Duitsland) en Burnaby (Canada). Tot op heden werden ongeveer 700 patenten uitgevaardigd, wat de leidersrol van de onderneming op het gebied van technologische ontwikkeling onderstreept.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.