Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Creatief met bronbemaling
Op basis van de plaatselijke bodemopbouw heeft Ockhuizen gekozen voor de inzet van zwaartekrachtbemaling.

Creatief met bronbemaling

Dat vraagt in veel situaties om creatieve oplossingen in bronbemaling. Zo ook bij gebiedsontwikkeling Eindhoven Noordwest en dan vooral ter plaatse van de viaducten over het Beatrixkanaal. Laat dat maar aan Ockhuizen over, specialist in bronbemaling sinds 1938.

“In eerste instantie zijn we door combinatie Heijmans – Ploegam benaderd om de sleufbemaling te voorzien voor de aanleg van de riolering”, zegt projectleider Maikel van Steensel van Ockhuizen, onderdeel van Hurkmans Groep. “We hebben bemalingsstrengen geplaatst met filters en een pomp. Het onttrokken water lozen we op het oppervlaktewater. Gaandeweg het project is onze scope uitgebreid en zijn we betrokken bij de civiele kant. Met onze bronbemaling creëren we een droge werkvloer waarop de aannemer de funderingen van de viaducten kan realiseren, strak tegen de damwanden van het Beatrixkanaal.”

Dankzij vele jaren kennis en ervaring en de nodige creativiteit, komen we altijd tot de meest efficiënte oplossing waarbij we zo min mogelijk water verpompen.

Goede contacten bij waterschappen

Ockhuizen werd al in een vroeg stadium ingeschakeld om advies te geven over de inzet van het juiste type bemaling aan weerszijden van twee kunstwerken over het kanaal. Van Steensel: “We hebben de bodemopbouw in kaart gebracht en op basis daarvan een geohydrologisch model opgesteld om de invloedsfeer van de bemaling en de effecten op de omgeving in beeld te brengen. Aan de hand daarvan is een bemalingsplan geschreven. Eén kunstwerk is gelegen tegen een beschermd natuurgebied. Dat brengt de nodige restricties met zich mee ten aanzien van het onttrekken van grondwater. In nauw overleg met het waterschap is er toch voor gekozen om nagenoeg alles te lozen op het kanaal. De goede contacten met waterschappen en vergunningverleners zijn tekenend voor Ockhuizen. Daarin zijn we echt wel onderscheidend,” benadrukt Van Steensel. “Samen komen we altijd tot de beste oplossing.”

Met de bronbemaling creëert Ockhuizen een droge werkvloer waarop de aannemer de funderingen van de viaducten kan realiseren, strak tegen de damwanden van het Beatrixkanaal.

Zwaartekrachtbemaling 

Op basis van de plaatselijke bodemopbouw heeft Ockhuizen gekozen voor de inzet van zwaartekrachtbemaling. “De Eindhovense bodem kenmerkt zich door een opbouw met een grote diversiteit aan materiaal: leem, fijn zand, leem, grover zand, leem fijn zand, enzovoort”, legt Van Steensel uit. “Om al die lagen goed te kunnen ontwateren, geniet zwaartekrachtbemaling de voorkeur boven vacuümbemaling. Doordat we al in het voortraject zijn aangehaakt, konden we de bemaling zodanig vormgeven dat deze geen ‘obstakel’ vormde tijdens het ontgraven dat in twee trappen werd uitgevoerd. Zo maken we gebruik van speciaal voor dit project gefabriceerde filters. Daarnaast hebben we in het voortraject op strategische plaatsen peilbuizen met loggers geplaatst om de grondwaterstand te kunnen monitoren, zodat de bemaling op het juiste moment kon worden afgeroepen. Deze loggers hangen ook bij de tijdelijke grondwateronttrekkingen bij de kunstwerken, zodat we op afstand kunnen inzien of de grondwaterstand ver genoeg is verlaagd en de bemaling doet wat we beoogd hadden.”

Ockhuizen is een club met een grote slagkracht. “Uitblinkend met ons moderne ‘machinepark’ en loyale en hardwerkende medewerkers die 24/7 klaarstaan. Met bemalen loop je altijd tegen verrassingen aan, dat is inherent aan het vak en de charme van ons werk. Dankzij vele jaren kennis en ervaring en de nodige creativiteit, komen we altijd tot de meest efficiënte oplossing waarbij we zo min mogelijk water verpompen”, besluit Van Steensel.   


"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.