Platform over civiele techniek & infrastructuur
Continu inspelen op de actualiteit
De data die door ATKB werden vergaard, waren mede van invloed op het ontwerp van de tracés.

Continu inspelen op de actualiteit

Al in 2017 werden door de Alliantie voorbereidingen getroffen en ontwerpen gemaakt voor het versterken van de Markermeerdijken. Parallel daaraan is milieukundig adviesbureau ATKB gestart met het doorgronden van de (water)bodemkwaliteit. Deze methodiek van simultaan ontwerpen en onderzoeken, dus continu inspelen op de actualiteit, is typerend voor dit project en in combinatie met de omvang en diversiteit voor Nederlandse begrippen best wel uniek. 

“Al onze disciplines komen op dit project samen”, begint Martijn van Lochem, afdelingshoofd Bodem en Water bij ATKB. “De omvang in combinatie met de dynamiek en de diversiteit aan activiteiten, maakt het project ook voor ons echt wel bijzonder. We zijn jaren geleden gestart met het onderzoeken van de waterbodemkwaliteit en de bodem rond en in de bestaande dijklichamen in verschillende fases. Gaandeweg is de focus van onze onderzoekswerkzaamheden verschoven naar de landzijde, zoals de verhardingen op de dijk, de bermen, delen van het dijklichaam zelf en alles wat daarop aansluit.”

Hechte samenwerking

“De Alliantie is dan wel onze opdrachtgever, maar we werken echt als partners samen in plaats van in een traditionele rolverdeling van opdrachtgever-opdrachtnemer”, vervolgt Van Lochem. “Los van de omvang van het project en de tijdsdruk, was één van de uitdagingen ook dat op verschillende trajecten nog niet duidelijk was hoe de nieuwe situatie eruit zou komen te zien. Terwijl wij al druk bezig waren met bodemonderzoek. Een bewuste keuze, want onze gegevens waren mede van invloed op het ontwerp van de tracés. Op andere tracés vormde het voorlopig ontwerp weer input voor onze onderzoeken. En zo is een prachtige wisselwerking ontstaan waarbij gegevens op een goede manier over en weer beschikbaar werden gesteld.” 

Alle disciplines van ATKB komen op de Markermeerdijken samen.

Driehoeksmosselen

ATKB is overigens nog steeds actief op het project. “Zo worden we bijvoorbeeld ingeschakeld voor lokale bodemonderzoeken naar aanleiding van eerder vastgestelde verontreinigingen en restanten van verhardingen”, legt Van Lochem uit. “Op basis van een raamsaneringsplan zorgen wij tijdens de sanering voor milieukundige begeleiding op locatie, zodat op de juiste manier wordt omgegaan met verontreinigde grondstromen en bouwstoffen. Parallel aan de scope voor de Alliantie voeren we ook onderzoeken uit voor het waterschap en het overkoepelend adviesbureau van de opdrachtgever. Zo heeft onze afdeling aquatische ecologie de aanwezigheid van driehoeksmosselen onderzocht in bepaalde delen van het Markermeer waar nieuwe stukken dijktracé worden aangelegd.”

Van Lochem tot besluit: “We zijn als milieukundig adviesbureau in Nederland redelijk uniek met een combinatie van expertises verenigd onder één dak: specialisten op het gebied van bodem, water, terrestrische en aquatische ecologie en geofysisch onderzoek. Juist al die disciplines komen hier samen op het project Markermeerdijken. Daarbij zijn we compact genoeg om flexibiliteit en snelheid te bieden, zodat we continu kunnen inspelen op de actualiteit, maar groot genoeg om een duurzame dienstverlening te waarborgen.”     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.