Platform over civiele techniek & infrastructuur
Voordeel van GIS is dat iedereen altijd over de laatste versie beschikt van een document of tekening.

Continu in controle over de dijkveiligheid

Eén van de belangrijkste doelen van het dijkversterkingsproject is een veilige dijk voor de komende 50 jaar. En wel uiterlijk eind 2025.  “We moeten continu in controle zijn over de dijkveiligheid”, aldus technisch manager Gerjan Westerhof. Om dit waar te maken zet de Graaf Reinaldalliantie zwaar in op digitalisering en automatisering van alle processen; ontwerp, berekeningen en tekeningen.

“Digitalisering helpt ons om veilig en efficiënt te bouwen”, legt Gerjan Westerhof uit. “Alles wordt bij ons dan ook gedigitaliseerd, denk aan berekeningen, werktekeningen, ontwerpen en monitoringsinstrumenten. Om te komen tot een veilige dijk is veel data en rekenwerk nodig; wat is de opbouw van de ondergrond, hoe sterk zijn de grondlagen, wat is de waterspanning bij hoog en laag water, wat zijn de effecten van pipingmaatregelen, en ga zo maar door. Door al deze data, berekeningen en ontwerpen te digitaliseren kunnen we alles vanuit één bron, namelijk GIS, laten verlopen. Hier komt het ontwerp bij elkaar. Iedereen die betrokken is bij dit project, denk aan grondverwervers, omgevingsmanagers en projectmanagers, werkt met GIS. Er komt geen papier meer aan te pas. Groot voordeel hiervan is dat iedereen altijd over de laatste versie beschikt van een document of tekening. We zijn beter in controle, het scheelt tijd, het werkt efficiënter, raakvlakken worden inzichtelijk, je bespaart kosten én het vergroot de veiligheid.”

“Alles wordt bij ons dan ook gedigitaliseerd, denk aan berekeningen, werktekeningen, ontwerpen en monitoringsinstrumenten.”

Inzicht in actuele dijkstabiliteit

Om het belang van digitalisering aan te geven, geeft ontwerpleider Daan Jumelet, het voorbeeld van de dijkontwerptool Wilma. “Een dijk versterken is geen gemakkelijke opgave. Het betreft een lang traject, waarbij de geometrie van dijk sterk varieert en de dijk is gebouwd op een heterogene ondergrond met wisselende grondlagen van zand, veen en klei. Dat vraagt veel rekenwerk. Zo is het geotechnische ontwerpproces voor ongeveer tachtig procent geautomatiseerd. Daarvoor zetten we Wilma in, een digitale ontwerp- en rekentool. In de ontwerpfase hebben we allerlei berekeningen uitgevoerd. Op moment dat de werkzaamheden daadwerkelijk van start gaan, kunnen we dankzij Wilma en met input van monitoringsdata met een druk op de knop berekeningen opnieuw doorrekenen om inzicht te krijgen in de actuele stabiliteit van de dijk. Zodoende hebben we continu inzicht in de dijkveiligheid.”

Dankzij monitoring van onder meer de realtime zakbakenmetingen en waterspanningsmetingen, kunnen de werkzaamheden aan de dijk ook tijdens het hoogwaterseizoen doorgaan.

Doorwerken tijdens hoogwaterseizoen

Een andere vorm van digitalisering zijn de monitoringsinstrumenten. Dankzij monitoring van onder meer de realtime zakbakenmetingen en waterspanningsmetingen, kunnen de werkzaamheden aan de dijk ook tijdens het hoogwaterseizoen doorgaan. In de periode van april tot oktober is de kans op hoogwater het grootst. Normaliter mogen er dan geen werkzaamheden plaatsvinden. De monitoringsplatformen geven echter continu realtime inzicht in de waterveiligheid van de dijk.  Daan: “Dankzij monitoring hebben we inzicht in onder meer de waterstanden van de Waal en de waterspanning in en onder de dijk. Het effect van hoogwater is daardoor direct zichtbaar. Dat geeft ons een optimale risicobeheersing.”    

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.