Platform over civiele techniek & infrastructuur
Complexe bouwkuipen ‘bouwrijp’ maken
Natte ontgraving van de bouwkuipen van de Maasdeltatunnel met behulp van draadkranen met specialistische machinisten en DGPS.

Complexe bouwkuipen ‘bouwrijp’ maken

Een groot deel van de Blankenburgverbinding wordt verdiept aangelegd. Aannemerscombinatie BAAK maakt dankbaar gebruik gemaakt van de expertise van Verboon Maasland om de complexe bouwkuipen met behulp van GPS te ontgraven tot wel 29 meter (!) onder N.A.P. Uniek voor Nederlandse begrippen. 

“We zijn in de markt een gekende partij met veel ervaring in het ontgraven van natte bouwkuipen”, zegt algemeen directeur Ruud van Wijk. Vanuit die expertise wordt Verboon Maasland veelal ingeschakeld voor de complexere klussen. “Zo zijn we betrokken geweest bij de Rijnlandroute, de ontgraving van de parkeergarage op de Lammermarkt in Leiden en zijn we momenteel actief op project Rotterdam A16. Deze laatste is qua omvang van de bouwkuipen enigszins vergelijkbaar met de Blankenburgverbinding, maar verbleekt bij de diepte die hier wordt gevraagd.”

Grind aanbrengen op de bodem van de ontgraving ten behoeve van het grindbed OWB (Onderwaterbeton).

Meerdere scenario’s uitgewerkt

Met alle kennis en ervaring van het ‘in den natte’ ontgraven van bouwkuipen heeft Verboon Maasland in eerste instantie een aantal scenario’s uitgewerkt. “We hebben deze scenario’s aan BAAK voorgelegd, zodat zij een weloverwogen keuze konden maken die het beste aansluit bij alle overige werkzaamheden”, legt Van Wijk uit. “Met name de toeritten van en naar de Maasdeltatunnel waren uniek. Dat bracht de nodige complexiteit met zich mee. We dienden de bouwkuipen gefaseerd te ontgraven, zodat de civiele tak tussentijds de grote stempelramen kon aanbrengen. Vervolgens was het zaak om de tweede ‘verdiepingsslag’ heel deskundig en GPS-gestuurd uit te voeren om tussen de enorme stempelramen door te manoeuvreren en schade te voorkomen. Bijna op diepte kwamen we de vele honderden ankerpalen tegen waar we omheen moesten graven. De laatste lagen tussen deze ankers zijn daarom grotendeels met DOP-pompen weggezogen om de bodem van de kuip te kunnen uitvlakken en voor te bereiden op het aanbrengen van een grindlaag en vervolgens het storten van het onderwaterbeton.” 

Brievenbuskuip

De grote kracht van Verboon Maasland zit hem volgens Van Wijk in het specialistische materieel, allemaal GPS-gestuurd, in combinatie met het vakkundige personeel. “We beschikken bovendien over een zeer creatieve en vindingrijke technische dienst. In samenwerking met BAAK hebben we namelijk voor de brievenbuskuip – de kuip waar de toerit straks aansluit op de afzinktunnel – speciale materieelstukken ontwikkeld. Zoals een verlengd hulpstuk voor de draadkraangrijper om tussen de vele steunpunten en stempels ons werk te kunnen doen. Ook is een speciale ‘stort- en zuigbuis’ ontwikkeld om grind op de bodem van de kuip aan te brengen. Grind aanbrengen op 8 tot 10 meter diepte binnen de toleranties is al een aardige klus, laat staan op een diepte van bijna 30 meter. Met de ‘stort- en zuigbuis’ waren we in staat om heel gedoseerd grind aan te brengen in de juiste laagdikte en afwerkniveau op te leveren. De inzet van deze specifieke materieelstukken heeft geleid tot een zorgvuldige en gecontroleerde productie.”

Verboon Maasland heeft de grootste bulk aan werkzaamheden op de Blankenburgverbinding inmiddels achter de rug. “Tot de zomervakantie verzorgen we nog de laatste ontgravingen van de aansluitende bouwkuipen en aanpalende grondwerkzaamheden. Al met al zijn we dan ruim 2,5 jaar actief geweest op het project dat uitermate constructief is verlopen. Met dank ook aan de zeer fijne en oplossingsgerichte samenwerking met de mensen van BAAK”, besluit Van Wijk.    

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.