Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
ClosureTurf®; stortplaatsafdekking zonder kopzorg

ClosureTurf®; stortplaatsafdekking zonder kopzorg

Bij het afdekken van stortplaatsen vormt erosie van de taluds vaak een bron van zorg. Taluds die aangetast worden door regen en wind hebben frequent onderhoud nodig. Traditionele afdichtingen met een meter dikke afdekkende grondlaag en natuurlijke begroeiing zijn in aanleg tijdrovend en aanzienlijk in onderhoudskosten. Het aanbrengen van die grondlaag is niet alleen tijdsintensief, het legt ook beslag op grond die vaak elders beter gebruikt kan worden. De aanleg van een traditionele afdekking gaat gepaard met veel CO2 (koolstofdioxide) uitstoot, alleen al vanwege het hoge aantal transportbewegingen dat nodig is om de afdekking aan te leggen. Bovendien kunnen bij de aanleg van taluds stabiliteitsproblemen ontstaan als gevolg van overbelasting en ongelijkmatige zettingen in de onderliggende lagen. ClosureTurf® biedt een geotechnisch ontworpen en beproefd alternatief met bewezen prestaties gedurende een lange voorspelbare termijn.

De kwaliteit van een traditionele afdekking is mede afhankelijk van de begroeiing van de vegetatieve toplaag en daarmee van de weersomstandigheden. ClosureTurf® is ontworpen om aan de langetermijnvereisten van een stortplaats te voldoen onder alle weersomstandigheden. Ontwikkeld en ingevoerd in de Verenigde Staten vindt het systeem daar brede toepassing en heeft het de voorkeur van veel stortplaatsexploitanten, ingenieursbureaus, overheden en voorschrijvende instanties. Die voorkeur berust onder meer op de bewezen stabiliteitsverbetering, langdurige bescherming en het geringe onderhoud dat nodig is in vergelijking met een traditionele afdichting.

Bescherming tegen erosie; nog nooit zo eenvoudig

ClosureTurf® is een gepatenteerd systeem van het Amerikaanse bedrijf WatershedGeo® dat bestaat uit drie componenten: een gestructureerd geomembraan, een voor stortplaatsen ontworpen kunstgrasmat en een gespecificeerd opvulmateriaal. Het systeem biedt voorspelbaarheid in vergelijking met conventioneel afgedekte stortplaatsen door:

 • beperking van de kosten van aanleg en langetermijnonderhoud
 • betere prestaties dan op basis van de technische normen verwacht mag worden
 • bestendigheid tegen extreem weer
 • een lange technische levensduur
 • de eenvoudige aansluiting op bestaande gasopvangsystemen voor stortplaatsen
 • het wegvallen van de noodzaak om afstromend hemelwater na te behandelen

Met meer dan duizend hectare geïnstalleerd oppervlak heeft ClosureTurf® zich bewezen ten opzichte van traditionele afdekkingen. Door steeds aan de geldende normen te voldoen of deze te overtreffen is de afdekkingsmethode met ClosureTurf® voor veel exploitanten en voorschrijvende instanties de voorkeursmethode voor afdekking van stortplaatsen geworden.

Voorspelbaar geotechnisch gedrag

Technische functionaliteit

 • Beschermt tegen veelvoorkomende erosie-, waterafvoer- en slibproblemen
 • Uiterst stabiel op steile taluds; geen herprofilering nodig door hoge afschuifweerstand van het toegepast geomembraan (vloeistofdichte folie)
 • Met een verwachte levensduur van 100+ jaar gaat het ClosureTurf®-systeem ruim voorbij aan de voorgeschreven vervangingstermijn voor afdekkingen van stortplaatsen
 • Beschermt tegen bovenbelasting, zware weersomstandigheden en windbelasting

Kostenbesparingen

 • Tot 90% minder onderhoudskosten in vergelijking met traditionele afdekkingen
 • Verminderde realisatiekosten door onder andere het weglaten van een afdekkende grondlaag
 • Geen behandeling of zuivering van afvoerwater nodig
 • Levert meer dan 60 centimeter extra ruimte op door het weglaten van de afdekkende grondlaag (potentiële meerwaarde)

Bouwvoordelen

 • Twee tot drie keer sneller te plaatsen dan traditionele afdekkingen
 • Per hectare gemiddeld 1200 vrachtwagenritten over lokale wegen minder nodig voor grondtransport
 • Stortplaats kan gefaseerd afgedekt worden
 • Geschikt voor de aanleg van zonnepanelen

Milieubaten

 • Schoon afvoerwater
 • Geen chemicaliën, meststoffen of gronddeeltjes die het afstromend water vanaf de afdekking verontreinigen
 • Stortgas onder controle
 • Minder oppervlakte-emissie van stortplaatsgas
 • Lagere productie van percolaat bij gefaseerd afdekken
 • Geen irrigatie, bemesting, zaai- of maaiwerkzaamheden nodig  
 • Tot 80% lagere CO2-voetafdruk bij realisatie
 • Geen beslag op schone grond voor afdekking nodig

Genap, uw partner voor de aanleg van ClosureTurf®

Genap werkt in partnerschap nauw samen met Watershed Geo® voor de installatie van ClosureTurf® in Nederland. Al ruim 70 jaar is het bedrijf gespecialiseerd in het verwerken en aanleggen van kunststoffolies, o.a. in verschillende sectoren van de grond-, weg- en waterbouw zoals bij verdiepte wegliggingen, waterzuiveringsinstallaties en stortplaatsen. Voor het aanbrengen van folieconstructies in infra-structurele werken zoals bijvoorbeeld het afdekken van stortplaatsen wordt een daartoe erkend en gecertificeerd bedrijf gevraagd, die conform de  richtlijnen de werkzaamheden kan uitvoeren. Genap is al sinds 1997 Kiwa gecertificeerd conform de BRL-K537 en VCA* zodat de kwaliteit van verwerking en aanleg optimaal en duurzaam geborgd zijn, met een duidelijk oog voor veilig en verantwoord werken.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.