Platform over civiele techniek & infrastructuur
In de Westeinderplassen is door Van Aalsburg een natuureiland gerealiseerd dat volledig is opgetrokken uit natuurlijk materiaal.

Building with nature

Natuur met natuur in stand houden. Op een natuurvriendelijke manier!

Nederland is een waterland. Een levendig landschap van sloten, plassen, vaarten, kanalen en rivieren. Al dat water heeft ons land
gevormd. De Nederlandse delta, met grote prachtige natuurgebieden en eindeloze watergezichten, zijn enorm belangrijk voor Europa. Dus is het minstens net zo belangrijk om goed voor onze natuur te zorgen en deze op de juiste wijze te onderhouden. En precies dát is de kracht van Van Aalsburg. Het toonaangevende bedrijf werkt aan de toekomst van morgen met als visie ‘Building with nature’.

Voor Rijkswaterstaat bouwde Van Aalsburg in het Wolderwijd nabij Harderwijk een duurzaam vissenhotel. De legakkerconstructie is vanaf het ponton gevlochten, zonder overlappen.

“Natuur met natuur beschermen en in stand houden, op een circulaire manier. Dat is in het kort waar het bij ons om draait”, zegt Dick van Aalsburg. “Dat doen we door het oude ambacht van griendwerker op een revolutionaire manier door te ontwikkelen met de technieken van nu. Met aandacht voor het milieu, efficiëntie en kosten.”

Familiebedrijf

Van Aalsburg B.V. is een derde generatie familiebedrijf met hoogwaardige wilgenhoutproducten. Toonaangevend in Nederland en ver erbuiten. De leiding is in handen van zes broers en twee neven. Het bedrijf ademt in alles één grote familie te zijn. Ook de eersten van de nieuwe generatie, de neven, draaien al volop mee. “Enthousiaste doorzetters zijn het, met allemaal hetzelfde doel voor ogen én voortdurend innoverend. Wij zijn blij met ons prachtige team van zo’n 100 gedreven mensen”, zegt Dick.

Op dit moment is Van Aalsburg bezig met een nieuw eiland bij Vogelplas Starrevaart in Leidschendam waarmee een impuls aan de natuur gegeven wordt.

Natuurlijke materialen

Bij Van Aalsburg vormen wiepen de prachtige basis voor beschoeiingen, legakkers, vissenbossen en zinkstukken. Wiepen zijn bundels van gevlochten wilgenhout, die van de kwaliteitswilgen uit eigen kwekerij komen. Wilgenhout in combinatie met jute en maisdoek zijn inmiddels al een prima alternatief bij zinkstukken en beschoeiingen. Het toepassen van dergelijke natuurlijke materialen bij legakkers zorgt voor maar liefst 77% minder CO2-uitstoot dan wanneer er gebruik gemaakt zou zijn van Geotubes. Bij zinkstukken streeft het bedrijf binnen 10 jaar naar een kunststofreductie van 90% (van 1.000.000 m2 geotextiel naar 100.000 m2). “Waar het kan passen we graag geheel natuurlijke materialen toe, waar het nodig is zoeken we naar een gezonde combinatie.”

De unieke omgebouwde Pistenbully zorgt voor een minimale bodemdruk en voorkomt zo structuur bederf in natuurgebieden.

Van knotwilg tot CO2-arme en circulaire beschoeiing

Beschoeiingen en zinkstukken zijn een hoogst betrouwbare bodem- en oeverbescherming en grondkering, die er voor zorgen dat we droge voeten houden. Van Aalsburg plaatst jaarlijks meer dan 30 kilometer beschoeiing. Van hardhout, van wilgenhout en van gerecycled kunststof. “Of een verrassende combinatie ervan”, zegt Dick. “Goede beschoeiingen verlagen de onderhoudskosten van waterwegen én een beschoeiing van wilgenhout stoot de minste CO2 uit.” Van Aalsburg heeft de afgelopen jaren de wilgenhouten beschoeiing doorontwikkeld en in compleet nieuwe situaties met verrassend resultaat toegepast. “Zo natuurlijk en circulair mogelijk uiteraard. Deze volledig circulaire manier van bouwen en de ecologische meerwaarde ervan hebben zich duidelijk bewezen. Dat geldt ook voor de legakkers, die ontwikkeld zijn om ecosystemen een natuurlijke impuls te geven, en de vissenbossen die aangelegd worden voor herstel van de vis- en vogelpopulatie. Al dit soort projecten dragen aantoonbaar bij aan de gestelde doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water. We zijn daar best wel trots op.”

De unieke omgebouwde Pistenbully zorgt voor een minimale bodemdruk en voorkomt zo structuur bederf in natuurgebieden.

Duurzaam en innovatief materieel

“Bouwen met natuur, en dat op een natuurvriendelijk manier, vraagt om duurzaam en innovatief materieel”, zegt Dick. “De reden dat we daar dan ook volop in investeren. We realiseren niet alleen duurzame projecten, maar hebben ook onbeperkte aandacht voor het hele systeem er omheen. Zo beperken we het afval, hebben we een enorme hoeveelheid zonnepanelen op ons pand en een eigen trafohuis, laadpalen voor onze elektrische auto’s en bussen.” Onmisbaar voor alle elektrisch aangedreven materieel waar Van Aalsburg mee werkt. Zo hebben ze in eigen beheer onder andere drie drijvende kranen en daarnaast nog twee unieke aangepaste moeraskranen, twee pistenbullys en verschillende omgebouwde rupsdumpers. “Ook onze boten, accuzagen en boren draaien allemaal op groene stroom. Op de projectlocatie maken we gebruik van een EnergyHub: een container met ingebouwd 40 kW Lithium accuopslagsysteem, voorzien van drie windwokkels en zes zonnepanelen die energie opwekken, maar ook van onze accu-aanhanger met 60 kWh opslagcapaciteit, opgeladen door de zonnepanelen op het dak van ons bedrijf.” Onlangs nam Van Aalsburg een geheel elektrische 9 tons midigraver in gebruik en een 16 tons unieke drijvende kraan. Deze is volledig gecertificeerd om ook in binnenwateren en rivieren verantwoord te mogen werken, mede door de extra ES-TRIN certificering. Geen enkel ander bedrijf in Nederland heeft zoveel uniek aangepaste ‘wetland’ machines. “Met onze projecten willen we meer CO2 vasthouden dan uitstoten, dát is -naast bodem- en oeverbescherming- het doel.” Niet verwonderlijk dat Van Aalsburg op niveau 5 van de CO2-prestatieladder staat, het hoogste niveau voor kwaliteit, veiligheid, duurzaam hout en milieu.

Samenwerkingen binnen prachtige projecten

Van Aalsburg werkt nauw samen met, en in opdracht van onder andere Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting Het Groninger Landschap, Stichting Het Zuid-Hollands Landschap en Stichting Het Utrechts Landschap aan prachtige projecten. “Zo hebben we in de Westeinderplassen bij Aalsmeer een natuureiland gerealiseerd van maar liefst 10×340 meter, volledig gebouwd met natuurlijke materialen. Niet alleen is de waterkwaliteit en de ecologie verbeterd, maar dit was ook het eerste berekende CO2-negatieve project: een prachtige prestatie! Op dit moment zijn we bezig met een nieuw eiland bij Vogelplas Starrevaart in Leidschendam waarmee we de natuur een impuls geven.”

Bij het labyrintische grachtenstelsel in Giethoorn heeft Van Aalsburg kilometers beschoeiingen gerealiseerd. Uitgevoerd met behulp van een uniek ponton met interne kraanlift, zodat de 177 bruggetjes onaangeroerd konden blijven. Voor Rijkswaterstaat bouwde Van Aalsburg twee grote legakkers in Wolderwijd. De zelfontworpen constructies zijn -zonder overlappen- op een ponton gevlochten uit bestorven wilgenhout en van binnen afgewerkt met natuurlijk doek en sisaltouw. Het resultaat? Een groot en prachtig vissenhotel! In het Natura 2000-gebied Brandemeer heeft Van Aalsburg in opdracht van Staatsbosbeheer de legakkers hersteld. Een project waar uiteraard elektrisch gevaren is en de EnergyHub is ingezet. “Zo hebben we, zelfs op de meest afgelegen en moeilijk toegankelijke plaatsen, toch stroom voor ons elektrisch aangedreven materieel.” Een project dat uitblonk in complexiteit en dat mede dankzij de expertise van Van Aalsburg succesvol is uitgevoerd, is het Belgische Fort Sint-Filips. In de Schelde is een nieuwe kribbe gerealiseerd waarmee een zone van 20 hectare aan waardevolle getijdennatuur is ontstaan, die heel belangrijk is voor de biodiversiteit in dat rivierengebied. “Stuk voor stuk mooie voorbeelden van projecten waaruit ook daadwerkelijk blijkt dat natuur met natuur beschermen werkt. En dat kan alleen als je goed samenwerkt en dezelfde doelen voor ogen hebt.” Dick noemt nog even een project in Zuidlaren waar ze voor de Stichting Het Groninger Landschap en Waterschap Hunze en Aa’s op een natuurvriendelijke manier de natuur aan het herstellen en versterken is. “Maar daarover in een volgend artikel meer…”

Certificeringen

Bij Van Aalsburg weten ze wat pionieren is: het bedrijf is vanuit het niets begonnen en inmiddels uitgegroeid tot een internationale onderneming met een sterke persoonlijkheid. Bruisend en dynamisch en met een duidelijke visie en missie. Stap voor stap gebouwd door fantastische en loyale medewerkers. Allemaal ambachtslieden die veel waarde hechten aan milieu- en kwaliteitszorg. Met heel wat waardevolle certificaten op zak. We noemden al even de ES-TRIN certificering op de elektrische drijvende kraan en trede 5 op de CO2-prestatieladder, maar uiteraard mogen de ISO 9001, ISO 140001 en VCA** certificaten niet ontbreken. “En onlangs hebben we -naast ons bestaande FSC-certificaat voor hardhout, ook het PEFC-certificaat behaald, voor naaldhout. Hiermee hebben we het duurzaam inkopen van hout nog verder afgedicht.”

Toekomstvisie: 100% natuurlijk

Als we naar de toekomstplannen vragen, dan is Dick duidelijk: “Bouwen in de natuur, met de natuur, op een natuurverantwoorde manier, dat is wat we altijd zullen blijven doen. Onze toekomstvisie daarbij is dat we streven naar het gebruik van 100% natuurlijk afbreekbare materialen. We willen zo min mogelijk kunststof zoals polypropeen gebruiken, want dat veroorzaakt microplastics en zorgt voor hoge opruimkosten bij einde levensduur.” Dick is ervan overtuigd dat natuurlijke materialen kwalitatief gelijkwaardig zijn bij de juiste uitgangspunten en verwachtingen. “En als we kijken naar de kosten over de gehele levenscyclus, dan zijn die gelijk aan of minder dan kunststof geotextielen. Dat mag dus geen reden meer zijn om niet voor natuurlijke materialen te kiezen”, zegt Dick tot slot. 

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.