Platform over civiele techniek & infrastructuur
Brigade Electronics is specialist op het gebied van voertuig veiligheidssystemen
De Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw vinden dat er meer moet worden gedaan aan het voorkomen van aanrijdingen door manoeuvrerende voertuigen en machines.

Brigade Electronics is specialist op het gebied van voertuig veiligheidssystemen

Brigade stelt zichzelf al ruim 45 jaar tot doel om wegen en werkterreinen veiliger te maken door het voorkomen van ongelukken tussen voertuigen/machines en weggebruikers of personeel dat op de bouwplaats aan het werk is.

De afgelopen jaren vonden op bouwplaatsen in Nederland zeer ernstige incidenten plaats met manoeuvrerende voertuigen en machines. Bij enkele aanrijdingen waren dodelijke slachtoffers te betreuren. De Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw, waaronder de zeven grote bouwbedrijven van Nederland, vinden dat er meer moet worden gedaan aan het voorkomen van aanrijdingen door manoeuvrerende voertuigen en machines dan tot nu toe in de bouwbranche gebruikelijk is.

Backsense display.

Hiertoe is een nieuw Beleidsdocument opgesteld, namelijk ‘’Beleid Reductie Aanrijdgevaar’’. Dit Beleid beschrijft een aantal maatregelen om het risico op een aanrijding te elimineren of te verkleinen. De maatregelen zijn in 5 punten omschreven waarbij steeds geldt dat als de maatregel niet voldoende helpt, men naar de volgende maatregel gaat. 

ZoneSafe heftruck.

Maatregel 4 van het beleidsstuk gaat over technische maatregelen die het risico op een aanrijding verkleinen en hiermee komen we op het specialisme van Brigade: voertuig veiligheidssystemen en het voorkomen van ongelukken.

BACKEYE®360

Het meestomvattende systeem is de Backeye 360. Dit systeem geeft de bestuurder één totaalbeeld van zijn voertuig, van bovenaf bezien, waardoor hij 360 graden rondom zijn voertuig ziet. Er worden 4 camera’s bovenop het voertuig/machine gemonteerd, die hun realtime beelden gelijktijdig aan een ECU (Electronische Controle Unit) zenden. Deze ECU  bewerkt, mixt en voegt de beelden samen tot één totaalbeeld. De Backeye 360 behoort tot de absolute top qua veiligheidssystemen omdat er geen twijfel bestaat (mits juist geïnstalleerd en gekalibreerd) over potentiële gevaren in de dode hoek, eenvoudigweg omdat het systeem alle dode hoeken elimineert. Het kan echter gebeuren dat een bestuurder een paar seconden niet op zijn beeldscherm kijkt. In dit geval is een aanvullende, hoorbare waarschuwing effectief in de vorm van radar of ultrasone detectie. 

Er kan om het hele voertuig heengekeken worden.

BACKSENSE RADARDETECTIE

Backsense radardetectie detecteert voorwerpen of personen in de detectiezone en geeft de bestuurder een hoorbare waarschuwing. In uitdagende omstandigheden als vocht, mist, duisternis, stof, ruige terreinen, wordt radar detectie vaak toegepast. Het is een robuust systeem dat compatibel is met de Backeye 360, zodat de bestuurder niet alleen zijn voertuig van bovenaf zien, maar ook markeringslijnen ziet die aangeven als er zich iets in de detectiezone bevindt. 

ZONESAFE

Een geheel ander, maar zeker zo belangrijk product voor grote machines, rijdend materieel en heftrucks in bijvoorbeeld grote magazijnen, is de RFID detectie – Zonesafe. Dit systeem creërt een 360 graden detectiezone rondom het voertuig, waardoor het risico op letsel bij personeel of schade aan eigendommen door aanrijdingen, verminderd kan worden. 

Op het voertuig worden één of meerdere antennes aangebracht en personeelsleden die in de buurt werken en lopen, dragen een tag. Als iemand in de detectiezone van de heftruck of machine komt, dan krijgt zowel de bestuurder als degene die een tag draagt, een waarschuwing doordat de
tag gaat trillen. 

BBS-TEK

De BBS-Tek is een witte ruis alarm, wat in tegenstelling tot bovenstaande systemen, bedoeld is om diegene te waarschuwen die nabij het voertuig loopt. Door middel van een ‘’sshhht shhht’’ geluid, hoort men dat er een voertuig aankomt en doordat witte ruis een breedband frequentie is, is het geluid ook directief van aard; men hoort uit welke richting het voertuig komt. Dit systeem wordt veel toegepast op plaatsen/bij projecten waar veel voertuigen rondrijden, om geluidsoverlast te voorkomen. Witte ruis is namelijk alleen hoorbaar in de gevarenzone.   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.