Platform over civiele techniek & infrastructuur
Wegenbouw & Rail

Breed draagvlak als fundament van de groenste weg van Brabant

Foto-3—Boskalis
Voetgangersviaduct Einderheide vormt letterlijk een brug in het bos. Het is één van de drie slanke voetgangersviaducten die ervoor zorgen dat de nieuwe N69 geen barrière vormt om aaneengesloten te blijven genieten van het mooie gebied.

Tekst | Chris Elbers

Beeld | Boskalis

4 juni 2021 Leestijd 6 minuten

Deel dit artikel

Dit door de Provincie Noord-Brabant geïnitieerde programma betreft een integraal, duurzaam en breed gedragen pakket van maatregelen dat als doel heeft de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersdoorstroming in het gebied tussen Eindhoven en de Belgische grens te optimaliseren. Marijn Alders en Alex Keur, omgevingsmanagers namens respectievelijk de Provincie Noord-Brabant en hoofduitvoerder Boskalis, vertellen er meer over.

De aanleg van de nieuwe N69, de as binnen de gebiedsopgave, is bedoeld om de bereikbaarheid en doorstroming aan de zuidkant van de Brainportregio te verbeteren en de overlast van vooral vrachtverkeer in de dorpen Aalst, Waalre en Valkenswaard te verminderen. Maar het leggen van een plak asfalt alléén is voor de Provincie Noord-Brabant onvoldoende. “We willen ook een weg die naadloos binnen het landschap past en waarin de nodige innovaties zijn verwerkt”, aldus Alders. 

“Verder wordt door diverse partijen in de hele regio ingezet op het verminderen van sluipverkeer via nulplusmaatregelen. Ook krijgen de landbouw, natuur en recreatie een impuls via zogenoemde gebiedsimpulsinitiatieven. Zo wordt gezorgd voor versterking van het totale gebied.” 

Één van de kansen die Boskalis greep, was de aanleg van de kleine beekdalbrug. Die geeft ruimte aan de natuur in het beekdal van de Keersop, zorgt voor veilige routes voor fietsers en voetgangers en komt flora en fauna en de waterhuishouding ten goede.

Passend antwoord

Op weg naar de groenste weg van Brabant anticipeerde hoofduitvoerder Boskalis als beste op het door de Provincie Noord-Brabant geformuleerde wensen- en eisenpakket. “Boskalis heeft zowel in de aanpak als uitvoering het meest passende antwoord gegeven op onze vragen en doelstellingen qua ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en innovatie”, vervolgt Alders. “Tegelijk hebben ze de bij het project betrokken stakeholders volop gelegenheid gegeven om mee te denken over de uitwerking van het integrale ontwerp. Daarbij werd niet alleen geluisterd naar het oordeel van professionele partijen, maar ook naar de mening van bijvoorbeeld buurtschappen. Die insteek heeft geresulteerd in een breed draagvlak, betrokkenheid en begrip.” Keur, die als omgevingsmanager net als zijn vakgenote verantwoordelijk is voor een omvangrijk en gemêleerd takenpakket, bevestigt deze woorden. “Vroeger maakte een aannemer in eigen huis een ontwerp, toetste dat bij de opdrachtgever en voerde het vervolgens uit. Tegenwoordig is het zaak om omgevingspartijen en belanghebbenden intensief in het voortraject en richting het definitief ontwerp te betrekken. Met oog voor elkaars belangen, de contractkaders en de eisen die er liggen. Alleen dán kom je tot een eindproduct dat aan ieders verwachting voldoet.” 

De 300 meter lange beekdalbrug over de Keersop zorgt ervoor dat het beekdal alle ruimte krijgt zich te blijven ontwikkelen. In mei wordt het laatste deel van het brugdek van de imposante brug gestort.

Initiatieven

Tijdens de projectuitvoering toont Boskalis niet alleen aan de vereiste expertise en innovatiekracht te hebben. Het bedrijf bewijst, net als opdrachtgever Provincie Noord-Brabant, ook over de nodige regisseurskwaliteiten en ‘guts’ te beschikken om buiten de vertrouwde kaders te denken én te acteren. Karaktertrekken die prima passen bij het project, dat door de Provincie Noord-Brabant onder de noemer Best Value Approach in de markt is gezet. “Boskalis heeft als expert de lead in ontwerp en uitvoering”, aldus Alders. “En dat verloopt binnen onze samenwerking heel prettig. Daarnaast hebben ze prima van de gelegenheid gebruik gemaakt om initiatieven in te brengen die een duidelijke meerwaarde hebben voor de projectdoelen.” Een voorbeeld hiervan is een derde beekdalbrug. Deze geeft ruimte aan de natuur en water in het beekdal van de Keersop en zorgt voor fraaiere routes voor fietsers en voetgangers. Die ruimte in het contract wordt ook door Keur toegejuicht. “Meestal is er geen gelegenheid om mee te denken rondom planoptimalisaties. Hier hebben we wél de kans gekregen om vanuit onze brede kennis en kunde tot betere oplossingen te komen. Zo zijn we er als Boskalis buitengewoon trots op dat ons initiatief aan de derde beekdalbrug hangt. Het geeft aan dat we niet alleen goed zijn in bouwen, maar ook op bijvoorbeeld het vlak van omgevingsmanagement en innovatie een meerwaarde kunnen bieden.”     

Nieuwsbrief

Meld u aan om nieuws & updates te ontvangen.

Contact

Wouter Jansen

Projectmanager

Uw organisatie promoten via het Grond/Weg/Waterbouw netwerk? Ik help u graag verder.

0%

    Stuur ons een bericht