Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Breder, dieper en esthetisch fraaier
De verdiepte ligging is opgesplitst in dertien compartimenten waarin telkens negentien activiteiten in een treintje achter elkaar worden uitgevoerd.

Breder, dieper en esthetisch fraaier

Om de toenemende verkeersdruk aan te kunnen en de (geplande) woonwijk beter te kunnen ontsluiten, wordt de N206 ir. G. Tjalmaweg tussen Leiden en Katwijk verbreed en vernieuwd. Ook komt er een aantal kunstwerken bij. Boskalis Nederland is verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van de nieuwe Tjalmaweg, inclusief tien jaar onderhoud. Samen met Geri de Bijl, projectdirecteur bij Boskalis Nederland, nemen we een kijkje op het technisch zeer uitdagende project.

De complexe raakvlakken in een zeer beperkt ruimtebeslag maken het project behoorlijk uitdagend.

Als onderdeel van de RijnlandRoute is de N206 ir. G. Tjalmaweg een belangrijke verkeersader voor de regio en dan met name voor de ontsluiting van Katwijk. “De bestaande eenbaansweg voldeed niet meer aan de grotere verkeersintensiteit en geluidsnormen. Daarom heeft provincie Zuid-Holland in 2019 een verdiepte en verdubbeling van het aantal rijstroken in de markt aanbesteed. Boskalis werd met de beste EMVI-score opdrachtnemer, waarbij vooral de landschappelijke inpassing, de omgevingsgerichte uitvoering en de duurzame bouwmethode hoge ogen gooiden”, zegt De Bijl. “Boven de verdiepte ligging bouwen we twee ongelijkvloerse kruisingen. Verder is er nog een snelfietspad en een groene parkstrook in de zogenaamde Parkzone voorzien. Daarnaast bouwen we naast de bestaande Torenvlietbrug een nieuwe brug en wordt de oude brug over de Oude Rijn volledig opgewaardeerd. Waarmee ook hier de verkeersdoorgang aanzienlijk wordt verbeterd naar 2×2 rijbanen, inclusief een fiets- en voetpad.”

Deelprojecten

Boskalis Nederland heeft het project opgeknipt in vier deelprojecten. “Deel 1 omvat het opwaarderen van de bestaande Torenvlietburg en het bouwen van een nieuwe brug ernaast”, legt De Bijl uit. “Momenteel zijn we bezig met de bouw van de nieuwe brug, die qua constructie vergelijkbaar is aan de bestaande Torenvlietbrug, maar wordt uitgevoerd met een vast brugdek. Rond de bouwvakvakantie dit jaar wordt het verkeer over de nieuwe brug geleid en gaan we de bestaande brug opwaarderen naar de nieuwe normen, met als grootste wijziging dat het val plaatsmaakt voor een vast brugdek. Volgens planning zal het verkeer in het eerste kwartaal van 2023 van beide bruggen gebruik kunnen maken.” 

Deelproject 2 omvatte alle voorbereidende werkzaamheden om de verdiepte ligging te kunnen maken. De Bijl: “Zo hebben we de nodige voorbelastingen aangebracht, maar ook alle voorzieningen getroffen die nodig waren om het bestaande verkeer om te leggen naar de tijdelijke N206. Inclusief het verleggen van kabels en leidingen, complete zinkers, rotondes voor de ontsluiting van de woonwijk en de bouw van de tijdelijke provinciale weg zelf. In deze fase is ook het Achterwegviaduct gesloopt en is daarvoor in de plaats een tijdelijke fiets/voetgangersbrug van 60 meter gerealiseerd over de tijdelijke weg én de weg in de aanbouw. De omstelling naar de tijdelijke N206 verliep uiterst voorspoedig en hebben we een maand eerder dan gepland, begin augustus vorig jaar, opengesteld.”

19 stappen

De meest ingrijpende fase is deelproject 3 waarbij de nieuwe Tjalmaweg verdiept wordt aangelegd, een fase die momenteel volop in uitvoering is. “We hebben de verdiepte ligging opgesplitst in dertien compartimenten waarin telkens negentien activiteiten in een treintje achter elkaar worden uitgevoerd. Daarbij werken we van oost (Leiden) naar west (Katwijk)”, zo licht De Bijl de fasering toe. “De verdiepte ligging is 1.900 meter lang, 30 tot 50 meter breed en ligt tot 7 meter onder N.A.P. In plaats van het realiseren van een traditionele betonnen bak maken we gebruik van een folieconstructie die we in een droge bak aanbrengen. Om deze droge kuip te realiseren, drukken we damwanden in de grond en brengen we tot een diepte van 17 meter onder het maaiveld een tijdelijke injectielaag aan.

Een beproefde methodiek, die echter op deze schaal niet eerder is toegepast in Nederland. Door ook nog zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande en gerecyclede grondstoffen zijn we in staat een hele duurzame constructie, met een zeer gunstigere MKI-waarde te realiseren.”

Vechten tegen het water

Boskalis Nederland verwacht dat het verkeer medio 2023 van de verdiepte ligging gebruik kan maken. Daarna wordt het omliggende wegennet opgewaardeerd en de Parkzone aangelegd (deelproject 4). Dan zullen omwonenden vrijwel nauwelijks hinder meer ondervinden van deze drukke verkeersader. Bovendien krijgen zij er met de Parkzone een heel mooie natuurstrook voor terug, voorzien van allerlei
historische anekdotes zoals de oude Limes Weg uit de tijd van de Romeinen. 

Voordat het zover is, moet er nog wel het een en ander gebeuren. “Het is hier op sommige plekken echt een gevecht tegen het water”, merkt De Bijl. “De verstoringen in de ondergrond zijn heel groot. In twee compartimenten hebben we zelfs de werkmethode volledig moeten aanpassen vanwege de hoge druk van het water uit onderliggende lagen, die de gelinjectielaag verstoort. Hierdoor zijn er wellen ontstaan in de kuip. Het mooie is dat de gekozen fasering van werken in compartimenten ons wél de flexibiliteit biedt om passende oplossingen te bedenken tijdens de uitvoering.”

De nieuwe Tjalmaweg is dus technisch een zeer uitdagend project. “De complexe raakvlakken in een zeer beperkt ruimtebeslag maken het hier behoorlijk uitdagend, nog los van de schaalgrootte van de bodeminjectie, het hoge afwerkingsniveau met behoud van flora en fauna en aandacht voor de omgeving. Door stakeholders op periodieke basis te informeren, verkleinen we het verrassingseffect en ervaren we veel goodwill vanuit de omgeving.” De oplevering van de nieuwe N206 ir. G. Tjalmaweg is gepland in 2023. “Voor Boskalis Nederland is dit een prachtig project met vele uitdagingen en waar we met veel plezier aan werken. Iedereen die het project bezoekt, ervaart de passie en trots waarmee we samen deze klus klaren!” 

Onderdeel van de RijnlandRoute

De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding tussen Katwijk, via de A44, en de A4 bij Leiden. Zo komt er een nieuwe weg met een geboorde tunnel, de N434, en worden delen van de N206 in Leiden en Katwijk aangepast en vernieuwd. De provincie Zuid-Holland is opdrachtgever van de RijnlandRoute. De N206 ir. G. Tjalmaweg is één van de drie projectdelen van de RijnlandRoute. www.rijnlandroute.nl

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.