Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Bouwkuipmonitoring voorintegrale projectbeheersing
Monitoring gaat veel verder dan alleen de bouwkuip zelf, zo bewijst Geocon onder meer bij het nieuwe stationsgebied in Groningen.

Bouwkuipmonitoring voorintegrale projectbeheersing

Bouwen in een dynamische omgeving geeft altijd uitdagingen. Geocon is de schakel tussen ontwerp en realisatie bij complexe projecten en weet als geen ander hoe je verschillende monitorings- en positioneringsoplossingen kunt inzetten om projecten te beheersen. Ook voor bouwkuipmonitoring heeft Geocon een geheel eigen visie en hanteert indien nodig de zogenaamde ‘observational method’. Want monitoring gaat veel verder dan alleen de bouwkuip zelf, zo bewijst de monitoringsspecialist onder meer bij het nieuwe stationsgebied in Groningen.

Geocon is ruim dertig jaar een begrip in de wereld van monitorings- en positioneringsoplossingen. “Onder bouwkuipmonitoring verstaan we het controleren van de (ontwerp)uitgangspunten, beheersen van risico’s en het waarborgen van de veiligheid zodat de volgende bouwfase uitgevoerd kan worden”, begint Carlos Bosma, bedrijfsleider van Geocon. “We zijn volledig onafhankelijk in onze sensorkeuze en gaan in onze aanpak altijd op zoek naar de beste oplossing. De meettechniek is niet bepalend. Wij brengen eerst de risico’s in kaart en bekijken welke informatie we moeten inwinnen om risico’s of invloeden te beheersen. Daarna gaan we pas kijken hoe we die informatie gaan inwinnen. Met een camera, sensor, visuele inspectie of iets anders.” 

Krachten, vervormingen, inclinometing, waterstand, waterdruk, zetting of deformatie van een bouwkuip, het kan door Geocon allemaal gemeten/gemonitord worden.

Driehoek 

Gegevens verzamelen is leuk, maar de cirkel moet wel rond zijn, benadrukt Bosma. “Dat wil zegen, een plan maken, uitvoeren, gegevens inwinnen en wat met die data doen. Dat zit verweven in onze basisaanpak. Het vraagt om een interactie tussen mensen, medewerkers en technologie. Als die drie niet samengaan, levert het geen effect op. Er moet wel opvolging komen op de ingewonnen data. Wij gebruiken onze monitoringstechnieken als schakel tussen ontwerp, realisatie en beheer van bijvoorbeeld een bouwkuip.” 

Welke informatie verzamelt Geocon zoal in en om een bouwkuip? Het gaat onder meer om de bouwkuip zelf, zoals krachten, vervormingen, inclinometing, waterstand, waterdruk, zetting of deformatie. En vergeet de omgeving van de bouwkuip niet: welk effect heeft de bouw(kuip) op zijn omgeving? Denk aan het effect van bemaling op grondwaterstand en belendingen, trilling, geluid, zettingen en bouwkundige opnamen. “In Groningen werken we bijvoorbeeld midden in de stad, ligt het in dienst zijnde spoor over de bouwkuip en staat het 120 meter lange monumentale stationsgebouw op enkele meters afstand.”

Naast een breed scala aan sensor- en meettechnieken past Geocon ook nieuwe technologie toe. “Zo maken we de laatste jaren steeds meer gebruik van satellietmetingen”, vertelt Bosma. “Daarmee meten we de deformatie zowel op de belendingen als op straatniveau. We gebruiken het vooral om te controleren wat het effect is op de omgeving.”

Geïntegreerd plan met oog voor de omgeving 

Wat speelt er nog meer in en rond een bouwkuip? “Een belangrijk aspect is het beheersen van alle raakvlakken aan het monitoringsplan”, vervolgt Bosma. “Dat geldt ook voor invloeden buiten de bouwkuip zoals grondwaterbemalingen met effect op de grondwaterspiegel. Het betekent dus ook dat contact met de omgevingsmanager, het waterschap en gemeente over vergunningen, zodat deze geborgd zijn in het plan. Het omgevingsbeheer is belangrijk voor een succesvolle projectbeheersing. Wij inventariseren de effecten op de omgeving met het maken van een risicocontourenplan. We bekijken tot waar de invloed van de bouw reikt op het gebied van grondwaterstanden, geluidshinder, trillingen, transportbewegingen, enz. Rondom die risicocontouren kunnen maatregelen genomen worden die vervolgens in de uitvoering ook getoetst (gemonitord) worden.”

Als specialist in monitorings- en positioneringsoplossingen garandeert Geocon een integrale oplossing die bestaat uit de best passende technologie voor elk vraagstuk en dat levert de klant een betrouwbaar resultaat op.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.