De klerk waalhaven Prins Johan Frisohaven
01:53
02-02-2016

Bouwen op slechte ondergrond

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de bouw van de nieuwe kade in de Prins Johan Frisohaven. Bouwen in het gebied van de Waalhaven en Eemhaven is volgens Edwin Sebregts van hoofdaannemer De Klerk Waterbouw altijd een spannende aangelegenheid. Kenmerkend voor het gebied is de slechte bodemgesteldheid met veel zettingen. “Uiteraard hebben we daar een passend antwoord op gevonden.”

De nieuwe kade met een lengte van 165 meter is straks geschikt voor shortsea- en binnenvaartschepen met een diepgang tot 7 meter en een lengte tot 135 meter. De kade is vooral bedoeld voor de overslag van lege containers, maar er kunnen ook volle containers worden overgeslagen. Met de nieuwe kade is United Waalhaven Terminals (UWT) in staat om de groeiende ‘modal shift’ van truck naar binnenvaart goed te accommoderen. Modal shift is de term voor het vervangen van een deel van het vervoer over de weg door andere vormen van vervoer, met name per spoor en per schip. Het bedrijf verwacht dat uiteindelijk circa veertig procent van alle lege containerbewegingen via de binnenvaart gaat. De nieuwe kade voorziet in een terreinuitbreiding van 6.100 m².

Op het lijf geschreven
In juni 2014 heeft opdrachtgever Havenbedrijf Rotterdam de aanleg van de nieuwe kade als Design & Construct-contract gegund aan De Klerk. “Het werk is ons op het lijf geschreven”, vertelt Edwin Sebregts. “We zijn een waterbouwbedrijf met veel ervaring en veel eigen materieel. De baggerwerkzaamheden, het oeverwerk, de heiwerkzaamheden en zelfs een stukje afbouw van de kade in de vorm van bolders en overige afmeervoorzieningen zijn allemaal met eigen middelen uitgevoerd. Alleen het afwerken van het betonwerk hebben we uitbesteed.” In cijfers uitgedrukt is De Klerk verantwoordelijk voor het aanbrengen van 370 strekkende meter combiwand, 153 buispalen met tussenplanken, 1.500 ton aan prefab betonelementen in verband met het versnellen van de bouwtijd en 84 betonpalen. Daarnaast is er 30.000 m³ zand geleverd voor de landaanwinning en 450.000 kilogram aan wapening aangebracht, dat in 3.000 m³ beton is verwerkt.

Volgens Sebregts kenmerken Design & Construct-projecten zich door een intensieve voorbereiding. “De bodemgesteldheid in deze regio is altijd een uitdaging. De ondergrond is behoorlijk slecht. We hebben gerekend met een zakking van de grond tot 30 centimeter. Door een voorbelasting met verticale drainage aan te brengen, hebben we geprobeerd zoveel mogelijk zetting op te laten treden om uiteindelijk binnen de gestelde voorwaarden van zetting te kunnen voldoen. Een cruciaal punt in de voorbereiding en uitvoering.”

Sneller en aantrekkelijker
Sebregts: “Het referentieontwerp was een ‘standaard’ grondkering, dat een veel langere bouwtijd met zich zou meebrengen en uiteindelijk ook financieel minder aantrekkelijk zou uitpakken dan de oplossing die nu wordt gebouwd. De constructie is dus volledig op de schop gegaan. In het definitief ontwerp wordt gebruikgemaakt van twee rijen combiwanden met daartussen prefabbetonpalen als fundatie voor het gewapend betondek, een uniek ontwerp in dat opzicht.”

Totale herstructurering
De aanleg van de nieuwe kade is onderdeel van een totale herstructurering. UWT wil een snellere doorstroming realiseren voor de afhandeling van trucks en een lagere belasting van de openbare weg. De nieuwe kade biedt ook meer mogelijkheden om volle en lege containers te combineren. Dit is met name van belang voor de binnenvaart van en naar de Maasvlakte. Het levert gemiddeld een tijdsbesparing op van drie kwartier voor de trucks als er één stop minder gemaakt hoeft te worden. Daarmee wordt dus bespaard op wegkilometers, milieubelasting, tijd en geld. Medio november is de nieuwe kade gereed voor gebruik.

Tekst: Roel van Gils | Beeldmateriaal: De Klerk Waterbouw

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom civiele techniek & infrastructuur

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

GROND/WEG/WATERBOUW partners

Arjen RaveslootSitech Connected Site