LievenseCSO
00:58
29-03-2017

Bouw grote brug over rivier Demerara in Guyana

LievenseCSO voert in opdracht van het Ministerie van Publieke Werken in Guyana een haalbaarheidsstudie uit voor het bouwen van een nieuwe brug over rivier Demerara bij hoofdstad Georgetown. De rivier heeft een totale breedte van maar liefst 2 kilometer en vormt een belangrijke verkeersader voor zeeschepen die richting het achterland varen in verband met de bauxietexport en import van olieproducten.

De huidige brug, een zogeheten drijvende brug, is ruim 40 jaar oud en hoognodig aan vervanging toe. Niet alleen omdat de technische levensduur intussen is verstreken, maar ook omdat het aantal files sterk is toegenomen in de nabije omgeving dankzij de stijgende werkgelegenheid en woningbouw. De huidige brug en het omliggende wegennetwerk kunnen deze groei simpelweg niet aan met grote verkeersopstoppingen tot gevolg.

LievenseCSO voert eerst een planvormingsstudie uit naar de juiste locatie van de nieuwe brug, het omringende wegennetwerk en de vormgeving van deze brug. De mogelijkheden voor een brug met een hoogte van 50 meter en een beweegbaar brugdeel worden onderzocht. Het onderzoek omvat tevens een milieueffectenstudie, een maatschappelijke kosten-batenanalyse, het uitwerken van een businessplan evenals een financieringsplan van het project op de private markt. Tot slot wordt een uitvraagdocument gemaakt ter selectie van marktpartijen die bereid zijn een aanbieding te doen voor een Finance, Built, Operate en Maintain contract.

De eerste fase van het onderzoek is intussen afgerond en de eerste bevindingen zijn afgelopen week door Ir. Arie Mol gepresenteerd aan David Patterson, de Minister van Infrastructuur. Naar verwachting wordt het onderzoek in juli 2017 afgerond. De kosten voor dit bijzondere en vooruitstrevende project zijn in 2013 geraamd op 240 miljoen dollar.


Over LievenseCSO
LievenseCSO is een middelgroot advies- en ingenieursbureau op het gebied van infrastructuur, water, bouw en omgevingsvraagstukken. We zijn gespecialiseerd in waterbouw, ondergrondse leidingen, milieu en omgeving, ruimtelijke planvorming en gebouwde omgeving.

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom civiele techniek & infrastructuur

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

GROND/WEG/WATERBOUW partners

KooikerNS parkeervoorzieningen