Platform over civiele techniek & infrastructuur
Landmeten & Geo-ICT

Bodem monitorenmet satellietdata

Satelliet
Een van de satellieten waarmee Sensar werkt.

Tekst | Roel van Gils

Beeld | Sensar

31 maart 2023 Leestijd 6 minuten

Deel dit artikel

Zo houd je bewegingen in bodem, bebouwing en infrastructuur in de gaten

Sinds vijf jaar gebruikt Sensar bijzonder nauwkeurige satellietdata om bewegingen aan de bodem, bebouwing en infrastructuur tot op de millimeter nauwkeurig te monitoren. Met deze nauwkeurige en actuele kennis van de bodemgesteldheid, kunnen gemeenten, (semi-)overheden en uitvoerende partijen bijvoorbeeld een slimmere onderhoudsplanning realiseren of in de ontwerpfase al rekening houden met toekomstige bodembewegingen. Want werken met satellietdata biedt veel mogelijkheden, zoals zelfs terugkijken in de tijd en vooruitblikken naar de toekomst.

“De techniek waarvan Sensar gebruik maakt (InSAR), bestaat al sinds de jaren negentig”, zegt Arjan Tabak, algemeen directeur van Sensar. “Wij maken die data nu toepasbaar voor een ‘breder publiek’. Het gaat in de basis om satellietbeelden die op een hoogte van 500 tot 800 kilometer vanaf de aarde worden geschoten. Die vergelijken we door de tijd en met behulp van onze eigen software brengen we de minieme verschillen tussen die beelden in kaart. Dat levert tot op de millimeter nauwkeurige metingen op van bewegingen van de bodem, bebouwing en infrastructuur.”

De informatie kan bekeken en geanalyseerd worden in een intuïtieve online viewer.

Archief vanaf 1992

In de basis lijkt de techniek op landmeten, maar met een andere karakteristiek. “De metingen zijn het meest nauwkeurig in de Z-richting, maar ook in de X en Y richting wordt gemeten”, legt Tabak uit. “Een bijzonder aspect aan deze techniek is dat we terug kunnen kijken in de tijd. De InSAR-satellieten nemen al sinds 1992 beelden op. We kunnen dus putten uit een enorm archief met informatie. En dat maakt dat uitvoerende partijen bijvoorbeeld direct kunnen beginnen met bouwen. Omdat we terug kunnen kijken in de tijd, hebben we meteen een nulmeting te pakken. Uit satellietbeelden blijkt direct welke objecten mogelijk een risico lopen en welke niet. Een tweede belangrijk punt is dat we met een druk op de knop een heel gebied inzichtelijk kunnen maken. Je mist niets meer en dus ga je van situatie-gestuurd werken naar risico-gestuurd werken. Tot slot: omdat er continu beelden worden opgenomen, kunnen we tijdig een signalering afgeven, mocht er iets mis dreigen te gaan.”

Co-creatie

Sensar werkt zoveel mogelijk in co-creatie. “We bouwen specifieke klantoplossingen op basis van satellietdata. Dat betekent dat 90% van onze techniek standaard is en dat we de laatste 10% perfect afstemmen op de ‘individuele’ gebruiker”, verduidelijkt Tabak. “Zo hebben we onder meer de CityScan ontwikkeld, een hulpmiddel voor gemeenten bij het beheer en onderhoud van buurten of wijken, maar ook een DijkScan voor waterschappen. Deze geeft heel concreet inzicht in hoe een dijk zich heeft ontwikkeld. Zeer waardevolle informatie om het juiste onderhoudspad te bewandelen of een dijkversterking aan te vliegen. De InfraScan is op zijn beurt weer een hulpmiddel bij omgevingsmonitoring. Deze heeft als doel te voorkomen dat de omgeving schade oploopt ten gevolge van een project. Daarnaast zijn we nu ook heel actief met het meten van de horizontale beweging van kademuren, waarvoor we samen met de gemeente Amsterdam een oplossing hebben ontwikkeld. Vier verschillende producten, maar voor 90% identiek. 90% bewezen technologie, 10% zuivere afstemming op de specifieke behoefte van de klant.” 

Sensar visualiseert de satellietdata in een online viewer, waarmee gebruikers de gegevens kunnen bekijken en analyseren. “We leveren ook een databestand aan voor aanvullende analyses in het eigen softwaresysteem van klanten. Overall kunnen we stellen dat satellietdata het mogelijk maken voorspellend onderhoud te gaan doen: onderhouden waar nodig, uitstellen waar mogelijk. Zodat met minder mankracht een betere staat van het areaal wordt bereikt.” InSAR is volgens Tabak geen vervanging van waterpassen of GPS, maar een toevoeging daarop. “Met de inzet van Sensar-software kun je lokale metingen en inspecties slimmer inzetten, en hoef je dus alleen die objecten te monitoren die risico lopen. Dat scheelt veel tijd en geld.”   

Nieuwsbrief

Meld u aan om nieuws & updates te ontvangen.

Contact

Wouter Jansen

Projectmanager

Uw organisatie promoten via het Grond/Weg/Waterbouw netwerk? Ik help u graag verder.

0%

    Stuur ons een bericht