Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Blankenburgverbinding | Kwaliteitsimpuls voor de omgeving
Het kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland geeft het gebied rondom het nieuwe tracé een flinke kwaliteitsimpuls.

Blankenburgverbinding | Kwaliteitsimpuls voor de omgeving

Belangrijk uitgangspunt voor Rijkswaterstaat is dan ook om de Blankenburgverbinding zoveel mogelijk aan het zicht te onttrekken. Daarnaast is het kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland opgezet om het gebied rondom het nieuwe tracé een flinke kwaliteitsimpuls te geven. 

“Het Rotterdamse Havengebied kampt al vele jaren met bereikbaarheidsproblemen”, zegt Jörgen van der Meer, Omgevingsmanager Blankenburgverbinding namens Rijkswaterstaat. “De huidige Beneluxcorridor raakt overbelast. Dagelijks staan er vele files. Een robuust, nieuw netwerk gaat deze problematiek te lijf en zal vooral de bereikbaarheid van het havengebied vergroten. Aanvankelijk waren er twee potentiele locaties voor de nieuwe oeververbinding; óf in de buurt van Hoek van Holland óf in de buurt van Vlaardingen. Na grondig onderzoek bleek de laatste veel minder te kosten en veel meer op te brengen; er zou veel meer gebruik van worden gemaakt. Dat heeft geleid tot de planstudie van de Blankenburgverbinding met aansluiting op de A15 en A20, waarna het tracébesluit is vastgesteld en onherroepelijk is verklaard.”

Om de druk op de openbare (groene) ruimte te verzachten, is het ontwerp van de Blankenburgverbinding nauwkeurig ingepast in de omgeving.

Om de druk op de openbare (groene) ruimte te verzachten, is het ontwerp van de Blankenburgverbinding nauwkeurig ingepast in de omgeving. “Met alle stakeholders, zoals Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap, de verschillende gemeentes, omwonenden, enz. zijn we een uitgebreid participatietraject aangegaan”, legt Van der Meer uit. “Uit dit traject kwam het belang van het open karakter van het polderlandschap sterk naar voren. Om dit te behouden, wordt de nieuwe verbinding grotendeels verdiept aangelegd. Ook is in het achterland van Vlaardingen gekozen voor knooppunten in de vorm van dive-unders in plaats van grote fly-overs. Het deel van het tracé dat wel over het maaiveld loopt, wordt bovendien ‘ingepakt’ met overjarig riet, dat het zicht op de snelweg ontneemt. Kortom, recreanten in de omgeving zien de auto’s straks niet rijden.”

Met de stakeholders in de omgeving is de ambitie uitgesproken om het gebied beter achter te laten dan hoe het werd aangetroffen. “Hiervoor is het kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland opgezet om het waterrijke gebied langs de rivier opnieuw in te richten”, zegt Van der Meer. “Vanuit het Rijk is 25 miljoen euro beschikbaar gesteld en de regio zelf investeert hetzelfde bedrag om het gebied te verbeteren. Zo wordt door het Hoogheemraadschap een extra zuiveringstrap op de nabijgelegen RWZI gerealiseerd en een extra rietveld om de recreatieplas in het Krabbepark in Vlaardingen te verrijken met schoner zwemwater. Vlaardingen investeert vervolgens in extra recreatievoorzieningen in het Krabbepark. Het verwaarloosde oeverbos ter plaatse van de Maasdeltatunnel wordt samen met Staatsbosbeheer opnieuw ingericht en krijgt een kwaliteitsimpuls. Daarnaast wordt door Rotterdam een groene zone aangelegd rondom Rozenburg als extra buffer ten aanzien van het industriegebied.”

Recreanten in de omgeving zien de auto’s straks niet rijden.

De Blankenburgverbinding fungeert dus als vliegwiel op de omgeving. Het verbetert niet alleen de doorstroming, maar zorgt ook voor een flinke kwaliteitsimpuls. “In het kader van ‘werk met werk maken’ vindt voortdurend afstemming plaats met alle stakeholders (ook van Nieuw Waterland) en BAAK. De rietgrond die is vrijgekomen bij het dempen van een deel van de Krabbenplas is bijvoorbeeld weer ingezet voor het rietveld van het Hoogheemraadschap. Als Rijkswaterstaat zorgen we ervoor dat we samen met BAAK bovendien alle bedrijven en omwonenden tijdig informeren over de werkzaamheden en eventuele hinder, zodat ze niet voor verrassingen komen te staan.”   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.