Huisman Traject
01:01
04-02-2016

Beton Special | Kortere bouwtijd door optimalisaties in bemaling

In opdracht van de bouwcombinatie Hurks-Slokker vof heeft Huisman Traject het bemalingsadvies geschreven voor het realiseren van de onderbouw van Leidsche Rijn Centrumplan. Binnen de contouren van de vergunning heeft Huisman Traject volgens Evert Huisman behoorlijk wat optimalisaties doorgevoerd, zodat met beperkt waterbezwaar de bouwtijd aanzienlijk verkort kon worden.

De bemaling was leidend in het hele bouwproces, zegt Huisman. “In de vergunning van het waterschap zijn kaders gesteld aan de hoeveelheden die onttrokken mochten worden, evenals de tijdspanne waarin dat mocht gebeuren. Daarnaast hadden we te maken met een aantal omgevingsfacetten, waaronder diverse WKO-bronnen in de nabije omgeving, een verontreiniging op afstand en het zettingsgevoelige karakter van een op staal gefundeerde monumentale boerderij gelegen op de grens van het werkterrein. We hebben een systeem ontworpen dat tegelijk onttrekt en retourneert in de bodem, waarbij het romppompeffect tot een minimum werd beperkt.”

Het oorspronkelijke ontwerp van de bemaling is dus door Huisman Traject aanzienlijk op de schop genomen om tot een voor de bouwcombinatie meer flexibel en werkbaar geheel te komen. “Na toestemming van het waterschap en gemeente is gestart met het aanleggen van de bemaling door een onderaannemer van de bouwcombinatie,” vervolgt Huisman. “Wij hebben tijdens de uitvoering als rechterhand van de bouwcombinatie gefungeerd op het werk om de beoogde doelstellingen ook waar te kunnen maken. De grootste winst zat hem namelijk in het beperken van waterbezwaar. Op bepaalde posities konden we dankzij goede bemalingsposities meerdere onderdelen gelijktijdig realiseren, waardoor de bemalingstijd werd beperkt. Het water dat uit het eerste watervoerende pakket is onttrokken is ook voor 95% geretourneerd, waarbij 5% is benut voor het periodiek onderhouden van de retourbronnen dat vervolgens weer is geloosd op het bassin. Het bassin is opgebouwd uit meerdere trappen, waarbij ijzer kan uitvlokken en bezinken naar de bodem. Het gezuiverde water wordt uiteindelijk geloosd op het oppervlaktewater.”

Tekst: Roel van Gils | Beeldmateriaal: Huisman Traject

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom civiele techniek & infrastructuur

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

GROND/WEG/WATERBOUW partners

Sitech Connected SiteVerlengde Waalbrug