Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Basis Registratie Ondergrond (BRO) in de praktijk
De BRO speelt een belangrijke rol in de digitale toekomst van de geotechniek in Nederland.

Basis Registratie Ondergrond (BRO) in de praktijk

Het is volgens Kees-Jan van der Made, voorzitter van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (VOTB), een heuse gamechanger voor de geotechnische markt. “De BRO biedt alle betrokken partijen, inclusief de BV Nederland die hierin belastinggeld geïnvesteerd heeft, de mogelijkheid om te profiteren van de centrale en gestandaardiseerde database.”

In de BRO is onder meer vastgelegd dat bestuursorganen de wettelijke taak hebben om gegevens over de ondergrond aan te leveren, te gebruiken en te verbeteren.

“In de BRO is onder meer vastgelegd dat bestuursorganen de wettelijke taak hebben om gegevens over de ondergrond aan te leveren, te gebruiken en te verbeteren”, legt Van der Made uit. “Sinds de start in 2015 is de Basis Registratie Ondergrond voor geotechnische data stapsgewijs uitgebreid:

  • 1 januari 2018 Geotechnische sonderingen en grondwatermonitoring putten;
  • 1 januari 2020 Geotechnisch boormonsterbeschrijvingen en boormonsteranalyse-1;
  • 1 januari 2021 Grondwatermonitoringnet en grondwaterstandonderzoek;
  • 1 juli 2021 Geotechnische boormonsteranalyse-2;

Al deze geotechnische data zijn in goed gedocumenteerde XML-formaten digitaal voor eenieder beschikbaar en de BRO wordt in een toenemend tempo gevuld door haar dataleveranciers, waaronder ook de grondonderzoeksbedrijven.

Dijktracé – veel GWW werk/geld gaat de komende decennia naar deze infra.

Lagere kosten, hogere kwaliteit

De BRO is dus een echte gamechanger voor de geotechnische markt. “Het resulteert in lagere kosten voor informatie-inwinning en een hogere kwaliteit van genomen besluiten. Door haar opzet faciliteert de BRO hergebruik en verrijking van data ten behoeve van datagedreven besluitvorming, verregaande analyses, modelleren van de ondergrond en digital twins. Als we om ons heen kijken zien we mooie initiatieven en voorbeelden waarin de potentie van de BRO naar voren komt. Toch zijn we er nog niet”, constateert Van der Made. “Afgezien van de voorlopers zijn er ook gebruikers die pas laat geschakeld hebben en waarvan sommigen nog steeds met GEF-formats werken. Om de overgang van GEF naar IMBRO te vergemakkelijken is eerder door het programma BRO voor sonderingen een GEF-converter beschikbaar gesteld en onderhouden. Deze ondersteuning komt te vervallen, waardoor de overgang van GEF naar IMBRO anno 2021 toch echt gemaakt moet gaan worden.”

Als we om ons heen kijken zien we mooie initiatieven en voorbeelden waarin de potentie van de BRO naar voren komt. Toch zijn we er nog niet.

Nieuwe toepassingsgebieden gloren aan de horizon

De BRO speelt dus een belangrijke rol in de digitale toekomst van de geotechniek in Nederland, concludeert Van der Made. “Maar ook internationaal biedt de BRO goede aanknopingspunten voor nieuwe ontwikkelingen en/of producten. Er zijn Europees middelen beschikbaar voor digital twinning, er wordt hard gewerkt aan geautomatiseerd rekenen en het gebruik van AI. Allemaal data-intensieve toepassingen waaraan de data en informatie uit de BRO een fundamentele bijdrage kan leveren. Immers de data in de BRO is gestandaardiseerd, kwalitatief hoogwaardig en wordt steeds uitgebreider, waardoor nieuwe toepassingsgebieden gloren. Naast het praktisch gebruik van digitale geotechnische data uit de BRO en andere bronnen, zijn er andere aspecten die aandacht, onderzoek en afstemming vragen. Denk hierbij aan:

  • Het wegen van digitale data uit het verleden bij hergebruik;
  • Benodigde normveranderingen (Eurocode) noodzakelijk om optimaal van grote data sets te kunnen profiteren;
  • Het 3D inzichtelijk maken van onzekerheden in de ondergrond en maatschappelijk aanvaardbare niveaus voor verschillende categorieën bouwwerken met hieraan gekoppelde maatschappelijk verantwoorde risicoverdeling OG en ON;
  • Verifieerbaarheid complexe berekeningen, gebruik gevalideerde rekenharten, digitale formats voor beslisbomen die hierbij zijn toegepast.

Al met al een aantal zeer interessante ontwikkelingen die nu nog verder ontwikkeld moeten worden, maar waar grote kansen liggen voor het GWW-domein en waar de BRO als verbindende databron een grote bijdrage kan leveren. Echter dat lukt alleen als de digitale ondergrond data (BRO) echt gaat leven doordat iedereen er gezamenlijk gebruik van maakt, de gegevens verder aanvult en verrijkt.”     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.