Platform over civiele techniek & infrastructuur
Ondergronds Bouwen

Basis Registratie Ondergrond (BRO) in de praktijk

Naamloos-1
De BRO speelt een belangrijke rol in de digitale toekomst van de geotechniek in Nederland.

Tekst | Kees-Jan van der Made, Roel van Gils

Beeld | BRO

10 september 2021 Leestijd 6 minuten

Deel dit artikel

Het is volgens Kees-Jan van der Made, voorzitter van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (VOTB), een heuse gamechanger voor de geotechnische markt. “De BRO biedt alle betrokken partijen, inclusief de BV Nederland die hierin belastinggeld geïnvesteerd heeft, de mogelijkheid om te profiteren van de centrale en gestandaardiseerde database.”

In de BRO is onder meer vastgelegd dat bestuursorganen de wettelijke taak hebben om gegevens over de ondergrond aan te leveren, te gebruiken en te verbeteren.

“In de BRO is onder meer vastgelegd dat bestuursorganen de wettelijke taak hebben om gegevens over de ondergrond aan te leveren, te gebruiken en te verbeteren”, legt Van der Made uit. “Sinds de start in 2015 is de Basis Registratie Ondergrond voor geotechnische data stapsgewijs uitgebreid:

 • 1 januari 2018 Geotechnische sonderingen en grondwatermonitoring putten;
 • 1 januari 2020 Geotechnisch boormonsterbeschrijvingen en boormonsteranalyse-1;
 • 1 januari 2021 Grondwatermonitoringnet en grondwaterstandonderzoek;
 • 1 juli 2021 Geotechnische boormonsteranalyse-2;

Al deze geotechnische data zijn in goed gedocumenteerde XML-formaten digitaal voor eenieder beschikbaar en de BRO wordt in een toenemend tempo gevuld door haar dataleveranciers, waaronder ook de grondonderzoeksbedrijven.

Lagere kosten, hogere kwaliteit

De BRO is dus een echte gamechanger voor de geotechnische markt. “Het resulteert in lagere kosten voor informatie-inwinning en een hogere kwaliteit van genomen besluiten. Door haar opzet faciliteert de BRO hergebruik en verrijking van data ten behoeve van datagedreven besluitvorming, verregaande analyses, modelleren van de ondergrond en digital twins. Als we om ons heen kijken zien we mooie initiatieven en voorbeelden waarin de potentie van de BRO naar voren komt. Toch zijn we er nog niet”, constateert Van der Made. “Afgezien van de voorlopers zijn er ook gebruikers die pas laat geschakeld hebben en waarvan sommigen nog steeds met GEF-formats werken. Om de overgang van GEF naar IMBRO te vergemakkelijken is eerder door het programma BRO voor sonderingen een GEF-converter beschikbaar gesteld en onderhouden. Deze ondersteuning komt te vervallen, waardoor de overgang van GEF naar IMBRO anno 2021 toch echt gemaakt moet gaan worden.”

Dijktracé – veel GWW werk/geld gaat de komende decennia naar deze infra.

Nieuwe toepassingsgebieden gloren aan de horizon

De BRO speelt dus een belangrijke rol in de digitale toekomst van de geotechniek in Nederland, concludeert Van der Made. “Maar ook internationaal biedt de BRO goede aanknopingspunten voor nieuwe ontwikkelingen en/of producten. Er zijn Europees middelen beschikbaar voor digital twinning, er wordt hard gewerkt aan geautomatiseerd rekenen en het gebruik van AI. Allemaal data-intensieve toepassingen waaraan de data en informatie uit de BRO een fundamentele bijdrage kan leveren. Immers de data in de BRO is gestandaardiseerd, kwalitatief hoogwaardig en wordt steeds uitgebreider, waardoor nieuwe toepassingsgebieden gloren. Naast het praktisch gebruik van digitale geotechnische data uit de BRO en andere bronnen, zijn er andere aspecten die aandacht, onderzoek en afstemming vragen. Denk hierbij aan:

 • Het wegen van digitale data uit het verleden bij hergebruik;
 • Benodigde normveranderingen (Eurocode) noodzakelijk om optimaal van grote data sets te kunnen profiteren;
 • Het 3D inzichtelijk maken van onzekerheden in de ondergrond en maatschappelijk aanvaardbare niveaus voor verschillende categorieën bouwwerken met hieraan gekoppelde maatschappelijk verantwoorde risicoverdeling OG en ON;
 • Verifieerbaarheid complexe berekeningen, gebruik gevalideerde rekenharten, digitale formats voor beslisbomen die hierbij zijn toegepast.
Als we om ons heen kijken zien we mooie initiatieven en voorbeelden waarin de potentie van de BRO naar voren komt. Toch zijn we er nog niet.

Al met al een aantal zeer interessante ontwikkelingen die nu nog verder ontwikkeld moeten worden, maar waar grote kansen liggen voor het GWW-domein en waar de BRO als verbindende databron een grote bijdrage kan leveren. Echter dat lukt alleen als de digitale ondergrond data (BRO) echt gaat leven doordat iedereen er gezamenlijk gebruik van maakt, de gegevens verder aanvult en verrijkt.”     

Nieuwsbrief

Meld u aan om nieuws & updates te ontvangen.

louwers mediagroep
 • Z&R

  Z&R

  Platform over zon- en daglichtregulering, rolluiken, terrasoverkappingen en afsluitingen

  Naar website
 • Profiel

  Profiel

  Platform over raam-, deur-, kozijntechniek, hang- en sluitwerk, dak- en geveltechniek, veiligheid

  Naar website
 • I&L

  Instore & Livecomm

  Platform over beurzen, retail & online business

  Naar website
 • I&B

  Installatie & Bouw

  Platform over installatietechniek, klimaatbeheersing en elektriciteit

  Naar website
 • B&S

  Beton & Staalbouw

  Platform over beton en staal in de bouw

  Naar website
 • Gevelbouw

  Gevelbouw

  Platform over gevels, glas & daken

  Naar website
 • badz

  Bouwen aan de Zorg

  Platform over bouw en ontwikkeling in de zorg in Vlaanderen en Nederland

  Naar website
 • mediagroeplogo

  Binnenwerk

  Platform voor de interieurbouwbranche

  Naar website
0%