erik bijlsma
01:16
06-06-2016

‘Assetmanagement brengt transparantie’

Erik Bijlsma is Assetowner nieuwe rail infra Metro en Tram bij de Gemeente Amsterdam en we vroegen hem onder andere hoe de invoering van Assetmanagement verloopt bij zijn gemeente.

De invoering van Assetmanagement verloopt in Amsterdam heel gedifferentieerd. Meerdere gemeentelijke RVE’s (voorheen gemeentelijke diensten) bezitten stedelijke assets welke op een eigen conventionele wijze worden beheerd en onderhouden.” legt Bijlsma uit. Hij stelt dat opererend vanuit PAS 55 of het huidige ISO 55000 er een drietal RVE’s zijn die deze methodieken hebben omarmd en dagelijks toepassen. Dit geldt volgens hem voor Waternet, Rioleringen en MET (Metro En Tram). “Waarbij MET na het behalen van de ISO 55000 professionaliteit in 2014 een nieuwe fase is ingegaan met betrekking tot de digitalisering van het beheer en onderhoud.”

Erik Bijlsma vertelt dat ze gelijktijdig deze informatie van het MET areaal zijn aan het koppelen aan de overige stedelijke informatie, hierbij te denken aan invullingen zoals Big Data en Smart City.

Reacties
Als je Bijlsma vraagt wat de reacties zijn van de deelnemende partijen op de invoering van het Assetmanagement, zegt hij dat deze logischerwijs net zo verschillend zijn als de voortgang van de invoering. “De RVE’s die conform de moderne methodieken werken zijn ook binnen de gemeente de ambassadeurs van deze werkwijze. Het brengt transparantie op hun acteren en het kunnen sturen van hun activiteiten op basis van feiten met zich mee.” Dit wordt volgens hem door de eerder genoemde drie RVE’s als basis van hun werken beschouwd. “Ofwel er wordt SMART gewerkt en er worden dus meetbare resultaten behaald.”

Hij stelt verder dat deze werkwijze door de overige Asset Owners wel als toekomst wordt gezien maar dat het nog enige uitwerking behoeft voordat implementatie mogelijk is.

Trends
Er zijn ook trens te herkennen in Assetmanagement volgens Erik Bijlsma. “Nieuwe technologische ontwikkelingen binnen het areaal brengen nieuwe monitoringsmogelijkheden, zo zien we in Amsterdam dat we voor de Noord/Zuidlijn overgaan naar remote control en remote monitoring.” Hij legt uit dat deze ontwikkelingen leiden tot herziend beheer en onderhoudsinrichtingen. “Zo wordt sturing op dagelijks onderhoud mogelijk op real time storingsinformatie en blijken data en informatie die door de assets zelf gegenereerd is beschikbaar voor tactische en beleidsactiviteiten.”

Erik Bijlsma is Spreker op De Dag van de Rail, 29 juni te Utrecht

Nederlandse Instituut voor de Bouw

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom civiele techniek & infrastructuur

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Over Nederlands Instituut voor de Bouw

GROND/WEG/WATERBOUW partners

altran