Platform over civiele techniek & infrastructuur
Bruggen & Tunnels

Amsterdam bereikbaar houden tijdens de afsluiting van de Piet Heintunnel

Piet Heintunnel intercominstallatie
Tijdens de renovatie van de Piet Heintunnel in Amsterdam, zet XTNT een mix van de disciplines verkeerskunde, smart mobility, mobiliteitsmanagement, omgevingsmanagement, psychologie en communicatie in om het mobiliteitsgedrag van de weggebruikers te beïnvloeden. (Beeld: Richard Mouw)

Tekst | Susan Peek

Beeld | Gemeente Amsterdam / Richard Mouw

7 april 2021 Leestijd 4 minuten

Deel dit artikel

Dat benadrukken Jasper de Vries en Lisanne de Wijs van XTNT, die als mobiliteitsmanagers betrokken zijn bij de renovatie van de Piet Heintunnel in Amsterdam.

Beïnvloeden naast omleiden

“Om de stad bereikbaar te houden tijdens de afsluiting van de Piet Heintunnel die dit jaar start, is er veel meer nodig dan omleiden”, weet De Vries. “Het verkeer dat normaal gezien door de tunnel rijdt, zorgt voor grote druk op de omleidingsroutes.  Zeker bij lange stremming is dat ongewenst.” De Wijs vult aan: “De coronacrisis heeft uiteraard ook impact op de mobiliteit en het verkeersbeeld. Er is in dit geval onzekerheid over de drukte op de weg als de tunnel straks dicht is, maar ook over mobiliteitsalternatieven, zoals het gebruik van openbaar vervoer. Factoren waar we uiteraard rekening mee houden en waar ook kansen liggen. Denk aan het spitsmijden dat steeds meer ontdekt wordt nu thuiswerken voor velen zo normaal aan het worden is. Bij elk specifiek project –en dus ook bij deze tunnelsluiting– zetten wij de gebruiker en het veranderen van zijn/haar mobiliteitsgedrag centraal. Daarbij zetten we moderne middelen in om het gedrag van de weggebruikers te beïnvloeden.”

Figuur 1: Vijf gedragsalternatieven als basis voor het maatregelenpakket. (Beeld: Gemeente Amsterdam)

Mobiliteitsplan

“Vanuit het mobiliteitsplan, waarin we sturen op 1.500 spitsmijdingen per dag tijdens de tunnelsluiting, werken wij ideeën verder uit en kijken we wat de meest kansrijke maatregelen zijn. Hierbij baseren we ons op verkeerscijfers van vóór de coronacrisis. We analyseren eerst wie de doelgroep is die door deze tunnel rijdt en hoe we die kunnen bereiken. We bepalen vervolgens hoe we hen op de juiste manier kunnen stimuleren tot ander gedrag. Dát is cruciaal voor het slagen van de maatregelen”, zegt De Vries. “Psychologie en communicatie zijn hierin onderscheidend”, weet De Wijs. “We reiken vijf gedragsalternatieven aan waarop alle maatregelen gebaseerd zijn om Amsterdam bereikbaar te houden tijdens de sluiting van de Piet Heintunnel.” (zie figuur 1)

Van bereikbaarheids-communicatie tot werkgeversaanpak

“Een belangrijk aspect van onze aanpak is bereikbaarheidscommunicatie. Hiermee benaderen we de doelgroepen heel gericht om zo passende informatie en mobiliteitsalternatieven te bieden”, vervolgt De Wijs. “Zo gebruiken we slimme apps waarmee we de timing en inhoud van berichten af kunnen stemmen op de doelgroep. Daarmee kun je verkeer heel gericht sturen. Ook werken we met Stichting Breikers samen aan een aanpak voor werkgevers in de omgeving van de Piet Heintunnel. Via de werkgevers proberen we hun werknemers anders te laten reizen, wat moet leiden tot spitsmijdingen. 

Aanhaken op stadsbrede doelstellingen

“We gaan nóg meer inzetten op ontwikkelingen die in Amsterdam al gaande zijn en die daarmee bijdragen aan structurele gedragsverandering en stadsbrede doelstellingen. Denk daarbij aan het stimuleren van deelfietsen en -scooters. Dat doen we nu al volop, maar zowel de afsluiting van de Piet Heintunnel als de nieuwe uitdagingen voortkomend uit de coronacrisis laten zien dat juist deze ontwikkelingen de komende periode nog meer aandacht verdienen”, besluit de Vries.     

Nieuwsbrief

Meld u aan om nieuws & updates te ontvangen.

Contact

Wouter Jansen

Projectmanager

Uw organisatie promoten via het Grond/Weg/Waterbouw netwerk? Ik help u graag verder.

0%

    Stuur ons een bericht